Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
103 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 103 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
OoltgensplaatOrdonnantie rakende eenige dorpsmidddeltjes over: (zie Dyken, wegen, enz.)
Ryp (de Z. en N. Schermer en Schermerhorn)Keuren rakende het visschen1616-09-00
Texel, Vlieland, Ter Schelling en HuisduinenKeuren rakende de jacht in de duinen van:1618-11-00
LiederdorpOrdonnantie voor de Weeskamer1622-05-00
Oostzaan en ZaandamKeur betreffende het visschen1624-03-00
OostzaanKeur rakende het visschen Keur rakende het visschen Het leggen en maken van al zulke keuren en schouwen aan de dyken en kaden in hunnen ban gelegen als zy vermeenen nodig te zyn1625-03-00
St. Maarten, Valkoog en EenigenburgHet houden van een weesboek en het aanstellen van drie weesmeesteren1630-11-00
Haarlem en AmsterdamOrdonnantie waarna de gabellen aan ieder der respective tolhekken zullen moeten worden betaald1631-04-00
WormerOrdonnantie voor het weeshuis van:1633-03-00
Wormer en JispKeur rakende het visschen1633-05-00
DelftApprobatie van de keur en ordonnantie op ’t houden van preferentien van de onroerende goederen1634-01-00
Buitenvelderse PolderHet maken van keuren voor den:1634-05-00
WoerdenVerlenging van de keur op de verhandelinge van onroerende goederen en collaterale successien1637-04-00
EdamBetreffende de keuren voor de grachten, watertochten, bruggen enz. Ordonnantie nopende het Huis van Leeninge binnen der stede1637-10-00
HilversumOrdonnantie op het stallen of zetten van de byen en het scheppen van de zwermen1639-08-00
PettenHet volgen van de ordonnantie van de stad en weeskamer van Alkmaar1640-10-00
RotterdamKeur op het vermeerderen van het getal weesmeesters Keur of statut op de hypotheken, waarborgen enz. Nadere ordonnantie nopende de procedure voor den gerecht Keur op het stuk van de rheede of erfscheiding en servituten1641-02-00
BeverwykKeur betreffende de desolate boedels1644-03-00
WestzaanKeuren betreffende het visschen1644-03-00
AmsterdamAuthorisatie nopens het beleggen van weeskinderen penningen Keur tegen het doen van transporten door faillerende lieden1644-09-00
BrielleWeeskeuren tot:1644-09-00
OudewaterKeur op het leggen en onderhouden van een zandpad tusschen Hekendorp en:1645-01-00
SchoonhovenKeur op het zanden van de kade en de gemeente Keur en ordonnantie op het stuk van de reede, erfscheiding en servituten der stede1645-01-00
Zaandam en West ZaanKeur op het dekken der huizen met pannen1645-07-00
MonnekendamKeur en ordonnantie tot welstand van de landen gelegen en de polders van Monnekebroek en Rietbroek respective en op ’t bemalen der zelve1645-10-00
Nieuwop Noorden en AchtenhovenKeuren en ordonnantien strekkende tot welvaert en goede geregeldheid van de ingezetenen van: Strekkende tot welvaert en goede geregeldheid van de ingezetenen van:1645-01-00
AlkmaarApprobatie van eenige artikelen in de ordonnantie voor het weeshuis1646-03-00
UitgeestKeuren en ordonnantien van de weeskamer van het dorp: Order en keur op het verkiezen van de vroedschap1646-03-00
AlblasserwaardKeur betreffende de schouw over het zandpad op de kade of binnenkant van de hooge dyken Keur betreffende de schouw over het zandpad op het rooten van de hennep en de vlieten of slooten1646-09-00
Heer HuigenwaardHet maken van keuren als zy ten dienste van dien waard zullen vermeenen nodig te zyn1646-09-00
EnkhuizenOrdonnantie voor commissarissen van kleine zaken1646-11-00
WarmondKeur op het bouwen der huizen en andere getimmerten1646-12-00
Winkel en N. NudorpVoor der molenmeesters van de Winkeler Polder alias de Oosterpolder om te mogen keuren en schouwen over hunne molens, kaden, tochten en heeringslooten binnen den polder gelegen1647-01-00
HoornKeur tot bemiddeling van alle kleine zaken Daar in eenige verandering te brengen1636-02-00
Bergen in Ken:Keur en ordonnantie op de Weeskamer van:1647-07-00
NoordwykNaarder uitspraak op de electie van kerk- en Heiligegeestmeesters Weeskeuren tot: Keur en ordonnantie tegen het slaan, vechten, smyten, mestrekken en snyden in de Heerlykheid van:1644-02-00
Putten en SpeykenisseKeur en ordonnantie om de nieuw aantebouwen huizen en schuren te dekken met pannen in plaats van stroo or riet1648-07-00
Crommenie en CrommeniedykKeur op het broodbakken1648-12-00
Hem en VenhuizenKeur op de slooten en vaarten in hunne gemeenten1649-02-00
AssendelftKeur en ordonnantie op de Weeskamer van:1649-12-00
LeidenKeuren en ordonnantie betreffende defaillerende personen1650-09-00
ZaandamKeuren rakende het visschen Ordonnantie voor het weeshuis van: Betreffende het maken en ten uitvoerleggen van keuren en ordonnantien door dykgraaf en heemraden van den Hoogendam tot:1631-03-00
VoorschotenReglement betreffende ’t salaris van den schout, regenten, secretaris en bode van:1676-03-00
BabilonienbroekReglement tot redres van de menichvuldige abuysen en inordentelyckheden enz. in het dorp:1677-04-00
BeverwykKeur ende ordonnantie dat geene gereedschappen ofte instrumenten waermede iemant syn broot wint voor eenige schulden kunnen gexecuteert worden enz.1678-05-00
HarencarspelKeur en Ordonnantie op het visschen1678-11-00
MaassluisKeur ten behoeve van het weeshuys te1679-07-00
WervershoofBetreffende de keur door de vredemaeckers op de wegen, wateringen, sluysen, ende desgelecke gemaeckt1680-03-00
TetrodeOrdonnantie voor ’t weeshuis van Aelbrechtsberg, Vogelensanck en:1680-08-00
GrootebroekKeur rakende het houden van einden en woorden1681-03-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in