Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
83 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 83 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeidenHet Licht der Waarheid enz. door Robertus AemeliusHendrik Van Damme1737-03-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
LeidenMathematisch Woordenboek uit het HoogduytschCoenraad Withoff1739-11-00
LeidenDe werken van Joan. Andr. Cranieri Caroli Linnaei, Joh. Burvallii en Petri Arfedi als in den textCoenraat Weshoff1741-04-00
LeidenGerardi Van Swieten M.D. Commentaria in Herm. Boerhave aphorismos de cognoscendis et curandis morbisJan Verbeek1741-11-00
LeidenCopyregt gekocht van Reinier Boitet op het Naamregister der Militaire OfficierenJan van der Deyster1742-12-00
LeidenVerlenging octroy op het werk de Leer der Gereformeerde Kerk enz.Sam. Luchtmans1742-12-00
LeidenDe overgebleven gedichten van den Heer Cats benevens alle de lof en rouwdigten en grafschriften op den Heer J. Cats. Item J. Cats Zinne en Minnebeelden, Zelfstryd en Mannelyke achtbaarheid, Gedachten in Slapelose nagten, en 82 jarig levenDe wed. van Jan Van Deyster1744-05-00
LeidenLe Rapporteur Universel oú avertessements publicqs concernant la negoce et la vie civileCornelis Haeck1746-08-00
LeidenVerlenging octroy verleend aan hunner broeder (2 Juny 1717) op het Naamregister der Predikanten, zoo Nederd. als Walsche en Engelsche met derzelver standplaatzen, enz.Hendrik Van Damme1747-01-00
LeidenDe werken van Pieter van Meisschenbroek L.A.M. enz. Prof. Leiden (als in den text)Sam. Luchtmans1747-11-00
LeidenDe werken van Gulielmo Jacobi ’s Gravesande. Als in den textJoh. Arn. Langerak1748-10-00
LeidenBetreffende de nagelaten goederen der Luthersche gemeente armen en weeshuis Betreffende de nagelaten goederen der huiszittenhuis Betreffende de nagelaten goederen der Remonstrantsche armen Het oprigten van een gereform. Walsch Diaconie en armhuys1769-03-00
LeidenNieuwe inventie van een middel waardoor de klokken op een veel gemakkelyker wyze als tot nog toe in gebruik is, kunnen getrokken worden enz.Pieter Schot1763-08-00
LeidenVerlenging octroy op het werkje De Leer der Gereformeerde Kerk enz.Sam. Luchtmans1758-03-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)J. Verbeek1759-02-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)D. Haak1759-02-00
LeidenVerlenging octroy op het Naamregister der Militaire Officieren enz.Hendrik van der Deyster1760-02-00
LeidenVerlenging octroy op het Naamregister der Predik. zoo van de Nederl. als Walsche en Engelsche kerkenDaneel Van Damme1762-01-00
LeidenVertaling van het werk Le Magazin des Pauvres Artisants domestiques etc. Gens de la Campagne par Madame Le Prince de BeaumontPierre Henri Jacqueau1769-01-00
LeidenCopyregt gekocht van wylen Jan van Eyl, Amsterdam 1768 op de Nouvelle Grammaire François de P. MarinSam. Luchtmans1773-03-00
LeidenCopy regt gekocht van Pieter Gosse jr. op het werk van Mr. Le Prince de Beaumont Magazin des Enfants etc.Luzac en Van Damme1777-05-00
LeidenInstitutions des Droit de la Nature et des Gens, traduit au Latin par M.E. Luzac Dr. en Droit etc.Luzac en1778-01-00
LeidenCopy regt verkregen op het M.S. over den Koophandel dezer Lande, enz. Uitgegeven onder den titel van: La Richesse de la Hollande etc.Luzac en1778-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Jan en Herman Verbeek (1778), boekverks. Leiden G. van Swieten Commentaria en H. Boerhave Aphorismen etc.Sam. Luchtmans1787-04-00
LeidenVerlenging octroy op een werkje van Pieter MarinSam. Luchtmans1788-09-00
LeidenVerlenging octroy op het uitgeven van hunne Taal en Dichtkonst (zie ook July 1789)Kunstgenootschap onder de zinspreuk Kunst word door arbeyd verkregen1790-03-00
LeidenEerste beginselen of kort begrip der Natuurlyke Historie enz. met afbeeldingen van alle soorten van dierenA.J. Honkoop1792-10-00
LeidenFableaux Chronologiques contenant L’Histoire de L’Eglise les Souverains contemporains, L’Histoire de la Patria et la Geographie moderne in 35 platenMr. Joh. Godfr. Ernst de Schaumburg1793-05-00
LeidenKunstgenootschap onder de zinspreuk Kunst wordt door arbeid verkregen1774-07-00
LeidenOprigting van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde1775-05-00
LeidenHet bestraten van den weg van het Haagsche schouw tot aan de straatweg buiten de Witte Poort met het heffen van tol1806-08-00
LeidenVrywillige negotiatie enz. ten behoeve der algemeene of Heilige Geestarmen1804-02-00
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in