Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
103 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 103 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
MaassluisKeur ten behoeve van het weeshuys te1679-07-00
MaassluisOrdonnantie en reglement van de burgerwachten te:1710-01-00
MiddelharnisArmpliatie van de conditien ende verwaerden raeckende den afslagh van de visch binnen St. Michiel in Putten dat men noemt: Keur en Ordonnantie raeckende den afslagh van de visch binnen St. Michiel in Putten dat men noemt:1682-11-00
MiddelharnisOrdonnantie van de binnen en buiten gebouwde bieren, wynen, enz.1699-05-00
MonnekendamKeur en ordonnantie tot welstand van de landen gelegen en de polders van Monnekebroek en Rietbroek respective en op ’t bemalen der zelve1645-10-00
Nieuwop Noorden en AchtenhovenKeuren en ordonnantien strekkende tot welvaert en goede geregeldheid van de ingezetenen van: Strekkende tot welvaert en goede geregeldheid van de ingezetenen van:1645-01-00
NoordwykNaarder uitspraak op de electie van kerk- en Heiligegeestmeesters Weeskeuren tot: Keur en ordonnantie tegen het slaan, vechten, smyten, mestrekken en snyden in de Heerlykheid van:1644-02-00
OoltgensplaatOrdonnantie rakende eenige dorpsmidddeltjes over: (zie Dyken, wegen, enz.)
OostzaanKeur rakende het visschen Keur rakende het visschen Het leggen en maken van al zulke keuren en schouwen aan de dyken en kaden in hunnen ban gelegen als zy vermeenen nodig te zyn1625-03-00
Oostzaan en ZaandamKeur betreffende het visschen1624-03-00
Ouddorp (Westvoorne)Concept reglement of ordonnantie op den impost over wynen, bieren, brandewynen, mitsgaders waag en turfton van O. en onderhorige polders1756-10-00
Ouderkerk a/YKeure of reglement concernerende het afhakken van boomen staande by en rondom de watermolens in de negen polders onder:1711-11-00
OudewaterKeur op het leggen en onderhouden van een zandpad tusschen Hekendorp en:1645-01-00
PettenHet volgen van de ordonnantie van de stad en weeskamer van Alkmaar1640-10-00
PettenReglement rakende de menage en de huyshoudingh van de Hondsbosschen1717-07-00
PurmerlandBetreffende de keur of de weg of gouw van:1696-09-00
Putten en SpeykenisseKeur en ordonnantie om de nieuw aantebouwen huizen en schuren te dekken met pannen in plaats van stroo or riet1648-07-00
RoonReglement tot voorkoming van alle differenten tusschen dykgraaf en heemraden, mitsgaders schouten geregte van Roon, Poortugael en ’s Graven Ambacht1698-08-00
RotterdamKeur op het vermeerderen van het getal weesmeesters Keur of statut op de hypotheken, waarborgen enz. Nadere ordonnantie nopende de procedure voor den gerecht Keur op het stuk van de rheede of erfscheiding en servituten1641-02-00
RotterdamKeure en ordonnantie rakende de betaling der goederen op tyd en in contant wordende verkocht enz. Keure en ordonnantie rakende de desolate boedels Reglement voor het ambacht Uillegersberg betreffende de veenlanden1703-03-00
RotterdamKeuren en Ordonnantie gemaakt op de averye en zeezaken en differenten daarover binnen der stad vallende1721-07-00
RynlandOrdonnantie op het maken, bakken en vormen van steen, pannen enz. en: (met het renovatie placcaet 1699)1700-07-00
Ryp (de Z. en N. Schermer en Schermerhorn)Keuren rakende het visschen1616-09-00
SassenheimKeure en ordonnantie over het regt van het beluyden en begraven der dooden1705-06-00
SchiedamKeur en Ordonnantie op de erfscheiding1803-10-00
SchoonhovenKeur op het zanden van de kade en de gemeente Keur en ordonnantie op het stuk van de reede, erfscheiding en servituten der stede1645-01-00
SprangKeur tegen het slaen, quetsen enz. by het invorderen van de verpachte middelen et:1682-09-00
St. Maarten, Valkoog en EenigenburgHet houden van een weesboek en het aanstellen van drie weesmeesteren1630-11-00
Sybekarspel in BenningbroekKeur betreffende de nagelaeten goederen van haer die van de armenvoogden bedeelt worden of aelmoesen genieten1681-08-00
TetrodeOrdonnantie voor ’t weeshuis van Aelbrechtsberg, Vogelensanck en:1680-08-00
Texel, Vlieland, Ter Schelling en HuisduinenKeuren rakende de jacht in de duinen van:1618-11-00
UitgeestKeuren en ordonnantien van de weeskamer van het dorp: Order en keur op het verkiezen van de vroedschap1646-03-00
VelsenZie Bedykingen1746-09-00
VianenReglement op het doen der executeuren tot het invorderen van de verpondingen enz. in de stede en Landen van Vianen en Ameiden1753-04-00
VoorschotenReglement betreffende ’t salaris van den schout, regenten, secretaris en bode van:1676-03-00
WaermondKeure en ordonnantie over het regt van het beluyden en begraven van dooden binnen de Heerlykheid van: Reglement voor het ambacht, dorp en vrye Heerlykheid van:1702-03-00
WarmondKeur op het bouwen der huizen en andere getimmerten1646-12-00
WassenaerKeure en ordonnantie, mitsgaders reglement op de brandspuyt en brandtschouw1717-09-00
WatergraafsmeerOrdonnantie waarna zal geheven worden een gabelle van alle wagens of rytuigen en paarden en rundern die de meer passeren1715-05-00
WeespConventie tusschen Holland en Utrecht betreffende een gedeelte van den Diemer Zeeburg, Zeedyk, enz.1720-12-00
WervershoofBetreffende de keur door de vredemaeckers op de wegen, wateringen, sluysen, ende desgelecke gemaeckt1680-03-00
WestwoudKeur dat niemand zal vermogen eenige landeryen te breken en in te stevan zonder de daarby aangegeven bepalingen in acht te nemen1705-09-00
WestzaanKeuren betreffende het visschen1644-03-00
Westzaan en CrommenieKeure betreffende den Lagersdyk (zie Dyken, enz.)1806-04-00
Winkel en N. NudorpVoor der molenmeesters van de Winkeler Polder alias de Oosterpolder om te mogen keuren en schouwen over hunne molens, kaden, tochten en heeringslooten binnen den polder gelegen1647-01-00
WoerdenVerlenging van de keur op de verhandelinge van onroerende goederen en collaterale successien1637-04-00
WoerdenZie Dyken enz.1750-12-00
WormerOrdonnantie voor het weeshuis van:1633-03-00
Wormer en JispKeur rakende het visschen1633-05-00
ZaandamKeuren rakende het visschen Ordonnantie voor het weeshuis van: Betreffende het maken en ten uitvoerleggen van keuren en ordonnantien door dykgraaf en heemraden van den Hoogendam tot:1631-03-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in