Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.Jacobus Bosch1750-12-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.J. Burgvliet1750-12-00
RotterdamBetreffende de nagelaten goederen der Nederd. Geref. armen Betreffende de nagelaten goederen der Burger weeshuis Betreffende de nagelaten goederen der Walsche gemeente Het oprigten van een weeshuis voor de Luthersche gemeente1789-03-00
RotterdamBetreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynSteven Hogendyk1786-01-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdPhilippus Losel1758-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Bosch1758-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Burgvliet en Co.1758-12-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Christen geheel en al het eigendom van Christus enz.Ph. Losel1768-07-00
RotterdamVertalen uit het Engelsch en het Fransch: Voyages autour du Monde etc. par Byron, Wallis Carteret et CookH. Beman en B. Hake1773-10-00
RotterdamHet drukken der wercken van het Geoctr. Bataafsch Genootschap der Proefonderv. Wysbegeerte, RotterdamReinier Arrenberg1774-04-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Koophandel van Amsterdam enz.J. Bosch1779-09-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Koophandel van Amsterdam enz.H. Beman1779-09-00
RotterdamVerlenging octroy aan zyn vader Jan Daniel Beman verleend op het druk van en uitgeven van Arnold Hoogvliet’s Abraham de AartsvaderHendrik Beman1780-03-00
RotterdamOprichting van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte onder de zinspreuk Certos feret experiencia fructus1770-07-00
RotterdamHet bedyken van het eiland Fyenoort1795-10-00
RotterdamHet stellen van een gabel of tolhek op den weg tusschen Delft en:1807-04-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in