Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
24 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 24 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeidenDe leer der Geref. Kerk volgens de ordre van den Heylich. Catechism. door David Knubbe, Pred. LeidenSam. Luchtmans1728-02-00
LeidenHet oude en N. verbond aeneengeschakeld in de geschiedenis der Joden en aengrenzende volkeren enz. door Humphrey, Predicant enz. Norwich vertaelt door Joannis DriebergeJohannes van der Linde d.j.1722-09-00
LeidenVermeerderde verkl. van de voornaamste Heylige en Schriftuurlyke Zinnebeelden uit verscheiden Oudheden, opgeheldert enz. door Arnoldus Ruemig, Predikant te GroedeSamuel Luchtmans1722-09-00
LeidenHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.S. Luchtmans1723-01-00
LeidenFabulae Chronol. Imperat Regium Dynast. Urbinen Paparum etc. ad. Anno 1714. G.J. S’Gravesande Institutiones Philos. Newt. etc.Pieter Van der Aa1723-02-00
LeidenL’Histoire Géneral des Tartares d’apres le M. S. Tartare de Abulgasi-Bajadur-Chan etc.Abraham Kallewier1725-11-00
LeidenDe Christelyke Godgeleerdheid enz. door Benedictus Pretit Hoogl. te Geneve met een Voorrede van Joh. Wisselius, Hoogleraar te LeydenDaniel Van der Vecht1725-12-00
LeidenGekocht van Mortier (David) en Adr. Moetjens en koopers geweest van de portie van L. en H. van Dole enz. de Grand Dictionaire Historique etc. de Moréri etc.Sam. Luchtmans1729-12-00
LeidenProfessor Burman, Noten over eenige Poetae Minoris Antique (zie den text opgenomen)C. Wishoff1730-12-00
LeidenCopyregt gekocht van de wed. Van Hendrik ... Amst. 1729 enz. Gedachten op Slapelooze Nachten en 82 jarig leven van J. Catz.Jan Van der Deyster1731-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Joh. Van der Luiden, boekverk. Leyden van alle de werken van Gerhardus Noot et CommentariusJohan Arnold Langerak1731-11-00
LeidenCornelis van Bynckershoeck Opera OrnicaJoann. Van Kerckhaus1737-02-00
LeidenHet Licht der Waarheid enz. door Robertus AemeliusHendrik Van Damme1737-03-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
LeidenMathematisch Woordenboek uit het HoogduytschCoenraad Withoff1739-11-00
LeidenDe werken van Joan. Andr. Cranieri Caroli Linnaei, Joh. Burvallii en Petri Arfedi als in den textCoenraat Weshoff1741-04-00
LeidenGerardi Van Swieten M.D. Commentaria in Herm. Boerhave aphorismos de cognoscendis et curandis morbisJan Verbeek1741-11-00
LeidenCopyregt gekocht van Reinier Boitet op het Naamregister der Militaire OfficierenJan van der Deyster1742-12-00
LeidenVerlenging octroy op het werk de Leer der Gereformeerde Kerk enz.Sam. Luchtmans1742-12-00
LeidenDe overgebleven gedichten van den Heer Cats benevens alle de lof en rouwdigten en grafschriften op den Heer J. Cats. Item J. Cats Zinne en Minnebeelden, Zelfstryd en Mannelyke achtbaarheid, Gedachten in Slapelose nagten, en 82 jarig levenDe wed. van Jan Van Deyster1744-05-00
LeidenLe Rapporteur Universel oú avertessements publicqs concernant la negoce et la vie civileCornelis Haeck1746-08-00
LeidenVerlenging octroy verleend aan hunner broeder (2 Juny 1717) op het Naamregister der Predikanten, zoo Nederd. als Walsche en Engelsche met derzelver standplaatzen, enz.Hendrik Van Damme1747-01-00
LeidenDe werken van Pieter van Meisschenbroek L.A.M. enz. Prof. Leiden (als in den text)Sam. Luchtmans1747-11-00
LeidenDe werken van Gulielmo Jacobi ’s Gravesande. Als in den textJoh. Arn. Langerak1748-10-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in