Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
263 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 263 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamVerlenging octroy op de Psalmen, Davids in het Eng. berymt door Tate en Brady enz.Diaken. der Orthod. Geref. Eng. gemeente1768-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op J. van Lodersteyns UitspanningenJohannes Kannewet1768-10-00
AmsterdamDoor het overlyden van zyn schoonvader Jacob ter Beek als gehuwd hebbende zyn dochter Anna, erfgenaam geworden van het copyregt op het Groot Woordenboek der Nederd. en Engelsche talen door Willem SewelCornelis de Veer1768-10-00
AmsterdamEenige Godsdiensttige werkjes van Egbertus Schrader, Predikant te Lundsmeer (in den text genoemd)Willem B en zoon1768-11-00
AmsterdamCopyregt gekocht van de wed. Cornelis Wild op het werk Practisyns Dagwyzer enz. Copyregt gekocht van de wed. Cornelis Wild op het werk Naamregister der leden van regering in de zeven provincien enz.Petrus Schouten1769-05-00
AmsterdamHistoire Naturelle Générale et Particulaire, avec la description du Cabinet du Roy par M. Buffon et DaubentonHerman Schneider1769-07-00
AmsterdamHistoire Universelle depuis le commencement du Monde etc. traduit de l’AngloisArkstee en Merkus1769-12-00
AmsterdamVerlenging octroy op het Gouden Kleynoot van de leer der waarheyd door Joh. D’OutreinNicolaas Byl1769-12-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van J. Cats. Syn Ouderdom, Buytenleven, Hofged. en Dootkist enz.De erven Abraham van der Putte1770-08-00
AmsterdamAlmanach des Heroides, Contes, fables etc.Martinus Magerus1770-10-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Legplaatsen en reyswyzer van alle beurtschepen enz. die van Amsterdam afvarenAgnes ter Hel, wed. Cornelis Stichter
AmsterdamVerlenging octroy op de Psalmen Davids met ampliatieDiakenen der Orthod. Engelsche Gemeente1771-10-00
AmsterdamAlgemeene en Byzondere Natuurl.: Historie enz. door de Buffon en Daubenton. Atlas des Enfans ou Methode Nouvelle etc.Jan Herman Schneider1772-09-00
AmsterdamVerlenging octroy op hunne uittegevene ToneelwerkenRegenten Schouwburg1772-11-00
AmsterdamAll the works of Joseph Prietsly (in den text gemeld)Martinus Magerus1773-01-00
AmsterdamCopyregt gekocht van wylen Jan van Eyl, Amsterdam 1768 op de Nouvelle Methode et Instruction pour la Juinesse de P. MarinHendrik Botter1773-03-00
AmsterdamCopy regt gekocht op het werk de Godvrugtige Avondmaalganger enz. door P. Immens, Pred. MiddelburgDirk Onder de Linden1773-09-00
AmsterdamVertalen uit het Engelsch en het Fransch: Voyages autour du Monde etc. par Byron, Wallis Carteret et CookE. van Harreveld1773-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Kornelis van Tongerlo en Frans Houtthuyn op de Maandelyksche Postryder enz.Steven van Esvelt1773-10-00
AmsterdamVerlenging octroy op de nodige en by onderw. beproefde n. uitgevonden Zeemans Taf. door C. Douwes. Verlenging octroy op het Vergulde Licht der Zeevaart of Konst der StuurliedenGerard Hulst van Keulen
AmsterdamVerlenging octroy op de uitgave van de Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle VolkerenJoanna Coster, wed. Isaak Tirion1774-07-00
AmsterdamCopyregt verkreegen van zyn overleden vader J.Changuion op het werk van N. Boileau Despreaux met figuren van Bernard Picard le RomainDaneel Jean Changuion1774-07-00
AmsterdamVerlenging octroy aan wylen zyn vader verleend op de werken van Corn. van Vollenhoven en Jan de Vries (in de text gemeld)Gerrit Böman1775-03-00
AmsterdamVerlenging octroy by het overlyden van Aaltje Misker op het Memorieboek, Begrafenis Cedul met AlphabetJohanna van Stokkum, wed. J.G. Smith1775-10-00
AmsterdamPsalmboek in 4 met kunstplaten en volgens de nieuwe beryming enz.De wed. Loveringh en Allart1775-10-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Volmaakte Holl. Keukenmeid met den aanhangsel van dienSteven van Esveldt1775-11-00
AmsterdamFabelen en Vertelsels alsmede zedekundige lessen van wylen Proff. F. GellertPieter Meyer1775-11-00
AmsterdamVerlenging octroy op het drukken enz. van de Fransche CourantenJ.P. Fronelin du Breuil, zoon van J.G. du Breuil en L. de Roussillon (overl.)1776-03-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Maria Anna Horissart, wed. A. Moetjens (den Haeg) op de Almanakken, in den text gemeldJohannes Schuring1776-07-00
AmsterdamDe werken van Ch. Bonnet in den text gemeldMichel Rey1776-12-00
AmsterdamCopy regt gekocht van Adr. Douci De Kruystriomph van Vorst Messias enz. door A. Hellenbroek, Predikant Rotterdam en Kort Begrip enz. van P. Nahuys, Pred. MonnekendamJan Slorterre1776-12-00
AmsterdamCopy regt gekocht op Korte Grondbeginselen der Navigatie of Stuurmans Kunst. Verhandeling over de Zeevaart enz. door Anthonie Struyk, Mathem. RotterdamJoannes van Keulen en Zoonen1777-01-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van J.J. Rousseau (in den text genoemd)Michel Rey1777-01-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Nieuwe Schat Kamer ofte Konst der Stuurlieden door Klaes de VriesJoannes van Keulen en Zoonen1777-10-00
AmsterdamL’Histoire du Regne de Philippe Second door R. Watson uit het Engelsch in het FranschJan Daniel Changuion1777-10-00
AmsterdamVertaling van: Beytrage zur Natur oder Insecten Geschichte door C.F. Kleemann, NurenbergHendrik Gartman1778-04-00
AmsterdamDe Cathechismus der Natuur door J.F. Martinet, Predikant, ZutphenDe wed. Loveringh en Allart1778-04-00
AmsterdamVertaling van Charakteristiek der Bibel van A.H. Niemeyer te HalleJan Döll1778-04-00
AmsterdamHandboek voor de Zeelieden enz. in den text omschrevenJohannes van Keulen en Zoonen1778-04-00
AmsterdamDe reize van Sophia van Memel naar Saxen door J.F. Hermes, Prof. te BreslauAnthon. Ern. Munnikhuysen1778-11-00
AmsterdamCopyregt gekocht van A. Wor en de erven G. Onder de Linden (1750) op de Boekzaal der Geleerde WereldDirk Onder de Linden1778-11-00
AmsterdamVerlenging octroy en herdruk van J. van Lodensteyn Uitspanning of Geestelyke Liederen enz.Johannes Kannewet1778-11-00
AmsterdamVerlenging octroy op de zes eerste en elfde en twaalfde boeken van Euclides enz. De Nieuwe Zeemans Assistent behelsende zeer nuttige tafels voor den zeeman en de voorbeelden daartoe dienende enz. zynde de vert. van The Practical Navigator and New Seaman Dayly assist. The Nautical Alman: The Mariners Calendar en The Mariners Compass en Le Guide du Navigateur par Le VegulGerrit Hulst van Keulen1779-09-00
AmsterdamWillem de Eerste of de Grondlegging der Nederl. Vryheid in 24 Zangen, door Joannes Nomsz.De erven van David Klippink1779-10-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Natuurlyken Historie der Insecten en die van Vorschen en Padden door Johan Rösel van Rosenhoff, NeurenburgHendrik Gartman1780-01-00
AmsterdamCopy regt gekocht door haar overl. man in 1761 van Maria Croesen, wed. van Boudewyn van der Aa en Pieter van der Aa, boekverk., Leiden. Op de Wegwyzer der Eenvuldigen enz. opgesteld door J. de Hartog, Predikant der Luth., LeidenEva Nelland, wed. Everard Smit1780-02-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Blakey in het Fransch als L’Art de faire les ressorts de montre etc. Observations sur les pompes à feu avec balance etc.Michel Rey1780-04-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Naamrol der Godgeleerde schryvers enz. Verlenging octroy op een koker en tas AlmanchBernardus Maurik1780-06-00
AmsterdamUitbreidende verklaring van het O. en N.T. door J. van Nuys Klinkenberg en G.J. Nahuis, Pred. AmsterdamJohannes Allart1780-07-00
AmsterdamCopy regt gekocht van de wed. J. Vendevogel op de Lysten der Texten die op de Bededagen te Amsterdam gepred. wordenDavid Franzëus Berntrop1780-11-00
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in