Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
140 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 140 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamKoopmans en andere brieven in het Hoog en Nederduitsch H.D. en N.D. Gramatica N.D. en H.D. Woordenboekje. Zamenspraken enz.Eldu van Belkom1755-01-00
AmsterdamHet copy regt gekocht van G. Borstius Verhandeling van den vrede der ziel enz.Johannes Covens jr.1755-10-00
AmsterdamCopy regt gekocht van het werk Traité Général du Commerce etc. pour S. RicardJohannes Schreuder1757-06-00
AmsterdamDe nieuwe korste manier der Hollandsche scheepsbouwkunst door Adam Silo de oudeJoannes Van Keulen en Zonen1757-10-00
AmsterdamVerlenging octroy op het uitgeven hunnen werkenRegenten Stads schouwburg1757-11-00
AmsterdamCopyregt gekocht op het werkje De Godvrugtige Avondmaal ganger enz.Dirk Onder de Linden1758-03-00
AmsterdamLe Voyage Historique de l’Amerique Méridionale etc. par Dr. George Juan et Dr. Antonio D’Ulloa uit het Spaansch in het FranschHendrik Mertins1758-05-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werkjes van Pieter MarinJan Van Eyl1758-06-00
AmsterdamCopy regt gekocht van Anna Brinkman wed. Jan Van Broek (1755) op de Maandelyksche Postryder enz.Cornelis Van Tongerlo1758-12-00
AmsterdamDoor aankoop eigenaer geworden van het werk Historie de Polybe traduit du Grec par Dom V. Thuellier avec un Commentaire etc.Zacharias Chatelain en zoon1758-12-00
AmsterdamHerdruk van de Heylige Voorzienigheid enz. door L. Van Renisse, Prof. BredaPieter Jan Entrop1759-06-00
AmsterdamCopyregt gekocht van het werk Schatkamer of Konst der Stierlieden door Klaas de Vries alsmede de Nieuwe Horense Schatkamer of de Konst der Zeevaart door Jan Albertz. Van Dam (uitverkocht) te herdrukken met de tafelen sinuum etc. van Klaas de VriesJoannes van Keulen en Zoonen1759-08-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werkjes van Petrus Nahuys, Predicant te Monnekendam (in den text genoemd)Adrianus Douci1760-03-00
AmsterdamDe werken van Cornelis Vollenhoven als: Kort Begrip der Christelyke Leere enz.Willem Böman1760-03-00
AmsterdamVertaling uit het fransch van Beginselen der Fransche Spaakkunst gedeeltelyk door Rettant en met eenige byvoegselen vermeerderd door A. Huybregts Gronden der Algebra door S. Clairant uit het fransch en met eenige voorstellen vermeerderd door A.B. StrabbeJan Morterre1760-09-00
AmsterdamNoodige Zeemans Tafelen volgens de beste en nieuwste bevindingen met nieuwe tafelen I-V opgesteld door Cornelis Douwes, mathem. te AmsterdamGerard Hulst1760-12-00
AmsterdamLes Oeuvres de J.J. Rousseau Citoyen de Genève en François en Hollandais (in den text gemeld)Marcus Michel Rey1761-01-00
AmsterdamVerlenging octroy op het werk De Volmaakte Holl. Keukenmeid, met aanhangsel den grondbeginselen der KeukenkundeSteven van Esveldt1761-01-00
AmsterdamDe Bybelse Historicus, Physicus, Mathem. Geographicus en Medicus in het Hoogd. beschreven door J.J. Schmit en nu vertaald en met aanmerkingen vermeerderdJacobus Lovering1761-03-00
AmsterdamVerlenging octroy op het drukken, uitgeven en verkopen der Fransche courantenLouise de Roussellon, wed. C.F. Dubreuil1761-06-00
AmsterdamGeographie ou Discryption Generale de la France Campagnes de Marechaux de Nouilles, Coigny, Villars etc. par P. Du Moulin in het Fr. en Holl.Marcus Michel Rey1762-03-00
AmsterdamCopy regt gekocht in 1753 op het drukken van Les Oueuvres de MolièreHendrik Merkus1762-05-00
AmsterdamBy erfenis van Aaltje Mickers verkreegen het copy regt van het Memorie boek en Begraf. CedulenDaniel Landsdouwe1762-10-00
AmsterdamCopy regt gekocht op de werken van S. Feitema Uitgegeven onder de Zinspreuk St. For. Ing.Pieter Meyer1762-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht van G. de Groot Keur 1753 de werken van W. Sluyter, Predikant te Eybergen en by het overlyden van G. Bos W. Sluyter Eensaam Buytenleven enz.Jan Morterre1763-09-00
AmsterdamCopy regt gekocht op de Maandelyksche uittreksels of Boekzaal der geleerde wereld, met het Letter Akad., school en, kerknieuwsDirk Onder de Linden1764-03-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Isaak Swigters, const en kaartverk. Amsterdam van Nieuwen Schatkamer ofte Konst der Stuerlieden door Claas de VriesJohannes van Keulen en Zoonen1764-06-00
AmsterdamCopyregt gekocht 1755 van Gerardus Borstius op de werkjes van J. Zeegenmeyer als de wereldling ontdek enz.Joannes Kannewet1764-06-00
AmsterdamCopyregt gekocht 1764 van Adrianus Douci die met wylen Joh. Douci octrooy had op de werkjes van Dr. Simon Molenaar, Predikant te Vlaardingen (in den text gemeld)Jan Morterre1764-07-00
AmsterdamHerdruk van de zes eertste, elfde en twaalfde boeken, Euclides enz. met aanhang door Pieter Warius, mathem., notaris en schoolm. te OostwoudJohannes Van Keulen en Zoonen1764-10-00
AmsterdamCopy regt gekocht van Bernardus Mourck en Jacobus Haffman op zeker Almanack met fyne kopere platen en vaersen daar onder in het Fransch, Engelsch en Hollands, (telken jaren te veranderen)Jacobus Steinhoffius1765-03-00
AmsterdamVerlenging octroy de Liedt der Heyligen in Jehovah enz. door Dr. Coenraad MeelDirk Onder de Linden1765-03-00
AmsterdamDe wonders Gods in de minst geachte schepselen of Nederlandsche Insecten enz. door Christiaen Sepp en uitgegeven door:Christiaen Sepp en zoons1765-06-00
AmsterdamCopyregt gekocht van G.J. Westhoff van Wegwyzer der eenvuldigenEverard Smit
AmsterdamCopyregt geerfd van het werck alle de texten op D.V. en Bededagen gepr. en de. Geref. Nederd. Walsser Eng. en Luth. kerken na het overlyden van Gesina Brink, wed. van J. van der WoudenJan Vendevogel, geh. met de dochter van den boekverk. Joris van der Woerden1765-10-00
AmsterdamWisselreductie tusschen Vrankryk, Italien, Spagnien, Hamburg en HollandGerard Swaen1766-06-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Lysten der Holl., Hamb. en Bremer Groenlandsvaarders benevens de Holl. en Hamb. Straat Davids vaardersDe erven Jacob Michiel Brouwer1766-06-00
AmsterdamBeschryving van het Octant en deszelfs gebruik door C. Douwes, Leraar op het Zeem. Coll. enz. Amsterdam. Grondbeginselen der Stuurmans Kunst in zes boeken opgesteld door P. Steenstra, Leeraar in de Wet. en Sterrekunde enz. AmsterdamGerard Hulst van Keulen1766-07-00
AmsterdamCopy regt gekocht van de erven van Jan de Ryke op de Beschryving van het Stadshuis van AmsterdamPieter Mortier1766-09-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van Johannes D’OutrienGerardus Borstius1767-06-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Naamrol der Godgeleerde schryvers enz.Bernardus Maurik1767-06-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Inleiding op de Holl. Regtsgel. door Hugo de GrootDirk Boom1767-07-00
AmsterdamHet nut der tegenspoeden en andere gedichten door Lucretia Wilhelmina van MerkenPieter Meyer1767-09-00
AmsterdamVerlenging octroy op het werk de Christen geheel en al het eigendom van Christus enz.de wed. Ottho van Grafhorst1768-07-00
AmsterdamKerkelyke Geographie der Zeven Vereen. gewesten enz. door W.A. Bacham, Johz. Hendr. enz. Leraar der Chr. Gem. en Prof. Sterre en Aardskunde de MaastrichtDirk Onder de Linden1768-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op de Psalmen, Davids in het Eng. berymt door Tate en Brady enz.Diaken. der Orthod. Geref. Eng. gemeente1768-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op J. van Lodersteyns UitspanningenJohannes Kannewet1768-10-00
AmsterdamDoor het overlyden van zyn schoonvader Jacob ter Beek als gehuwd hebbende zyn dochter Anna, erfgenaam geworden van het copyregt op het Groot Woordenboek der Nederd. en Engelsche talen door Willem SewelCornelis de Veer1768-10-00
AmsterdamEenige Godsdiensttige werkjes van Egbertus Schrader, Predikant te Lundsmeer (in den text genoemd)Willem B en zoon1768-11-00
AmsterdamCopyregt gekocht van de wed. Cornelis Wild op het werk Practisyns Dagwyzer enz. Copyregt gekocht van de wed. Cornelis Wild op het werk Naamregister der leden van regering in de zeven provincien enz.Petrus Schouten1769-05-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in