Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
254 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 254 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamCopyregt en privil. gekocht van de wed. Andries Van Damme op het werk De koophandel van Amsterdam door Le Moine de L’Espine vermeerderd door J. Le Long.De wed. Joh. Ratelbant1730-03-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Willem de Voys, boekverk. den Haag van het werk L’ Histoire de L’ Empire par Mr. HeysR. Wetstein1730-08-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant geweest EybergenCornelia de Groot, dochter en erfg. van Hendrina Blaauw, wed. van Gysbert de Groot1730-12-00
AmsterdamHet Leven van Keizer Karel de V door Giorgeo Leti uit het ItaliaanschJoannes de Ruyter1731-01-00
AmsterdamAlle de Psalmen van de Geref. Kerk met een Nieuwe basse Continuo, mitsgaders alle de Luth. liederen mede met een nieuwe basse contenuo van het silva separaat in twee boeken te etc.Gerard Fredrik Wit1731-05-00
AmsterdamMethode pour étudien l’Histoire avec un Catalogue des principaux Histoires etc. par Larylet du Fresnay avec des augmentations (1729)Pierre Mortier1731-07-00
AmsterdamTwaalf Sonate a Flauto trouver siere Solo et BassoPietro Locatelli1731-07-00
AmsterdamTraité de la paix de l’aun et du Contentement de Vesprit etc. par Pierre Du Moulin, le fils Mm. du Rv.Eli Jacob Ledot en Co.1731-08-00
AmsterdamZeven merkwaardige schilderyen van wyle Gerard de Lairesse in den Raadkamer van den Hove bemogen, nateekening in plaat te doen snyden en uitgevenNicolaas Verdîolje1731-09-00
AmsterdamHerdruk van het werk Regtgebruyck der Wereltbeschouwingen enz. door Bernart NieuwentytJoannes Pauli1731-11-00
AmsterdamHet copy regt gekocht van Zacharias Dezius, Luth. Pred. Rotterdam op zyn werk Het ware Christendom van Jan Arinto uit het Hoogd.Sam. Schoonwald1734-08-00
AmsterdamDe Kruystriumph van Vorst Messias enz. door Abraham Hellenbroek, Predikant RotterdamAdrianus Doucé1737-01-00
AmsterdamMathematische off Wiskunstige behandeling der Schryfkonst enz.Jan Pas1737-03-00
AmsterdamFranciscus Roccius Regtsgel. te Napels, Twee tractaten over scheepen, vrachtgelden en over assurantie enz.Mr. Johan Feitama1737-03-00
AmsterdamHerdruk van de Korbe Schets der Goddelyke waarheden en Order der texten enz. te AmsterdamJacobus Borstius1737-10-00
AmsterdamDe Amsterdamsche Secretary bestaande in formulen van schepen-kennissen enz.Gerrit Bos1737-10-00
AmsterdamHerdruk van het Gouden Kleynoot van de leer der waarheid enz. door d’ Outrien en J. Le LongJan Boom1738-01-00
AmsterdamHerdruk van de Naamrol der Godgeleerde schryvers welke over den geheelen Bybel hebben geschrevenBernardus Maurik1738-04-00
AmsterdamHet copyregt gekocht (1735) van de erfg. van Reynier Van Doesburg op het werk De Christen geheel ten al het Eygendom van Christus (14 October 1723)Pieter Verschueren1738-08-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van Prof. Hendrik Adolph Lampe 17 November 1723Antony Schoonenburg1738-09-00
AmsterdamVerlenging octroy op twee boekjes van I. Zugenmeyer De Wereldling ontdekt enz. en Blymoedig doch teffens nedrig discours enz.Jacobus Borstius1738-09-00
AmsterdamHerdruk van den Laytense Bybel met de aanteken. enz. van N. de HaasSam. Schoonwald de zoon1738-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht in de auctie van wylen Evert Visser 16 December 1735 op t boek genaamt J. van Lodensteyns UytspaenningenJoann. Kannewet1738-10-00
AmsterdamL’Histoire Romaines par M. RollinJacob Wetstein1738-12-00
AmsterdamKeur verlenging octroy op het werk De Godvrezende Zeeman (1709 12 January, 1723 29 October)Gysbert de Groot Keur1739-03-00
AmsterdamJan de Marre Batavia in zes boeken. Bespiegelingen Gezangen en MengelstoffenAdriaan Wor1739-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op de verhandeling van den Vrede der Ziele door Pierre Du Moulin d.j.Jacobus Borstius1739-09-00
AmsterdamLe Grand Dictionaire Geograph. etc. par Mr. Bruzen et Martinière Geogr. de S.M. Cathol.Herm. Uytwerf1739-10-00
AmsterdamHet regt van copy gekocht van Michel Charles de Cene (3 November 1733) van Les plans et les descriptions de deux des plus belles maisons de campagne de Pline le Consul par Mr. Felitien des AvauxFrançois L’Honoré en soon1739-10-00
AmsterdamVerklaring van de geheele H.S. vertaald met de Eng. verkl. en aanteekeninge, van Patric Poles WellsIzaak Ferior1740-04-00
AmsterdamSupplement pour server de Dictionaire Oecon. contenant divers moyens d’augmenter son bien etc. par V. ChomelJohannes Covens1740-04-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Barbara van Coeverden, wed. Adriaan Bastiaansz., die het had gekocht van Pieter Rotterdam Practisyns Dagwyser begrypende de twaalf maanden des jaars (P. Rott. octroy 24 January 1725 als opvolger van zyn vader P.R.)De erv. Joh. Ratelband1740-09-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Nicolaas Etienne Lucas op het werk Le Negôce d’Amsterdam contenant tout a qui doivent savoir les marchands etc. fait sur le plan de celui de la Moine de L’Espene par Jean Pierre RichardDe ervg. Joh. Ratelband en Co.1740-09-00
AmsterdamCopyregt gekocht (1739) van de Janssons van Waesbergen, op de Dictionaire etc. als in den text. Ouvrage posthume du lieux Jaques Savary des Bruslons Insp. Gover. des Manuf. Conlumné sur les memoires de l’auteur par Philemon Louis Savary, son frèreFrançois L’Honoré en Zoon1740-10-00
AmsterdamNaamen der Rechtgeleerden en Historie schryvers enz. Naamrol der med.nale, chirurgicale en andere schryversBarnardus Maurik1740-11-00
AmsterdamHerdruk van Jacob Cats zyn Ouderdom, Buytenleven, Hofgedachten, Dootkist enz.Izaak van der Putte1741-11-00
AmsterdamVerlenging octroy op het Vergulde Licht der Zeevaert oft Konst der Stierl.Joannes van Kuilen, zoon van Ger. van Kuilen1742-03-00
AmsterdamNieuwe Italiaansche muzykale sangstukken gen. Il Pallastio Conservala Componimento a 3 voci muzicaFrancisca Couzzoni, tegenwoordig te Amsterdam1742-03-00
AmsterdamVerlenging octroy voor de Legplaatsen en reyswyzers van alle de beurtschepen enz. als mede van een nieuw geinvent. Borger Almanak om haar Wachten te vinden in het regt en figuren van een Compt. Alm. enz.De kinderen van Agnes ter Hel, wed. Corn. Stichter1742-08-00
AmsterdamVerlenging van octroy op het drukken en uitgeven hunner toneelwerkenRegenten der Stads Schouwburg1742-12-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken en schriften van N.S. van LeeuwaardenJacobus Borstius1742-12-00
AmsterdamCopyregt gekocht van R. Bodet van het Naamregister der H.H. leden, der regering in de provincien enz.Gerrit Bos1743-06-00
AmsterdamPierre Marin Nouvelle Methode ofte N. Spraakwyze tot ondervr. der Fransche taal Dictionaire Portatif Nederd. en Fransch en Instructions pour la jeunesseJan van Eyl Hendrz.1743-06-00
AmsterdamDe werken van Petrus Nahuys, Predikant te Monnekendam (als in den text) en die van Simon Molenaar Laatst Erven gelee Dundar te VlaardingenAdrianus Dodei1743-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op het drukken enz. der Fransche CourantenLucretia Roussiller, wed. Caesar Tr. Dubr.1743-07-00
AmsterdamDoor erfenis eigenares geworden van de Maandelyksche Postryder enz. van Aleda Graining, wed. Nicolaas ten HoornClara Anne Brinkman, wed. Jan Van Broek1743-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op het werk van Laurent Heyster over de Chirurgie etc.Hendrik Van Waesberge1743-09-00
AmsterdamZes Sonaten a Violino Sale en Basso Opera Prima en verder op te stellen werkenPetrus Hellendaal geboren te Rotterdam1744-02-00
AmsterdamHerdruk van het Dictionarium Biglotten en Tetraglotten door Martinez en BinardAdriaan Wor1744-06-00
AmsterdamDe werken van Isaak Wats., Pred. London uit het Eng. (14 stuks als in den text)Jacobus Haffman1744-11-00
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in