Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
35 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 35 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaagHet regt van copy gekochten op het werk Manier van Procederen, van de wed. Engelbrecht Bouques (Juny 1718 den Haag enz. dit te herdrukken)Pieter Van Thol1727-08-00
Den HaagHistoire D’Angleterre de Mr. Rapin Thoyras in ’t Fr. Eng. en NederlandschAlexander Rogissart1723-01-00
Den HaagSermons de Jaques SaurinPieter Husson1723-01-00
Den HaagHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.Wed. A. Moetjens1723-01-00
Den HaagHistorie van myn tydt door wylen Dr. Burnet Lord Bisschop van SarumJohannes Neauline1723-06-00
Den HaagAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Hasson1723-10-00
Den HaagL’Histore Romaine depuis la fondation de Rome jusqu’a la fin de l’empire etc. par les pères Cahou, Rouillé et autresThomas Johnson
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
Den HaagLes Oeuvres de Clement Maret considerablement augmentéePieter Gosse1730-05-00
Den HaagBericht wegens de gesteltenisse der respective Hooge Vergader. en Coll. in ’s GravenhageReynier van Kessel1731-03-00
Den HaagHerdruk van Commentarius ad Paerdectus door Joh. Voet, Prof. te LeidenPieter de Hondt1731-04-00
Den HaagDe Nieuwe Nederl. Historische en Astronom. Almanakken enz. seedert 3 j. in het Fransch uitgegeven, nu in het NederduytschHendrik Scheurleer1731-06-00
Den HaagMemoires pour l’ Histore du 18e Siecle contenant les negotiations, traités etc. par M. de Lamberti. Herdruk van L’Histoire de revolutions Romaines, de Suede et de Portugal par l’Abbé de Voslot (staat 25 Augustus 1729)Hendrik Schuurleer1731-08-00
Den HaagTwaalfde herdruk van de Graven van Mortons gebeden en van M. van Machwitz Godvrugt: Uytspann. Verm. met C. Drotti’s Danckzeggingh nae het H. AvondmaalCornelis Bouquet, zoon van Engelb. Bouquet1734-06-00
Den HaagDe keuren en ordonnantien van ’s Gravenhaghe soo nieuwe als van outs herkomendeReynier Van Kessel1734-06-00
Den HaagHen copy regt gekocht van P. Gosse en Neauline van het werk L’Histore du President J.A. du ThouHendrik Scheurleer1734-09-00
Den HaagCopyregt gekocht van Joannis Vritto, boekverk. (1736 5 Maart) op het Haagsche Fenstboekje enz.Cornelis Van Zanten1737-02-00
Den HaagConvntiones Libera et acta publica de RymerJean Neauline1737-04-00
Den HaagLe Grand Dictionaire Geograph. etc. par Mr. Bruzen et Martinière Geogr. de S.M. Cathol.Pieter de Hondt1739-10-00
Den HaagZes concerten voor vier violinen, alto Viola, Violinello et BassoCharles Ricciotti, anders gen. Bachiche1740-02-00
Den HaagHet drukken van de S. Bible en Francais avec des notes choisies de Amp. North Patrick etc.Pierre Paupee1740-04-00
Den HaagHistoire de Charles XII Roy de Suede traduite au Suedois de Mr. Nordberg etc.Jan Merten Husson1740-04-00
Den HaagMemories et observations de L’ Academie Royale de Chirurgie met platenJean Neauline1741-07-00
Den HaagArchitecture Militaire ou L’ Art de fortifier etc.Jean Neauline1741-11-00
Den HaagIntroductio ad Notitioni rerium Natur. et Arte factarum etc. per alphabeti ord. digisset J.C. RiegerPierre Gosse1742-12-00
Den HaagCopy regt gekocht op de verkooping van zyn vader H.S. Le Mercure Historique et Politique dat alle maenden uitkwamFreder. Hend. Scheurleer
Den HaagDe werken van Bernard Smytegeld in leven Predikant te MiddelburgOtho van Thol1744-04-00
Den HaagNieuwe Generale relluctie der Gilden van Holl. tot Brab- Kleefs- en Luyksche gilden, mitsgaders een nauwkeurig berigt voor alle milit. offic. van orden. en extra ordin. tractementen, enz.Johannes Bossée1741-06-00
Den HaagKaart en plan van ’s GravenhageP.A. de St. Hilaire1745-09-00
Den HaagCopy regt gekocht van A.M. en H. Scheurleer op het door hen uitgegeven Calendrier Belgique Astron. et Histoir. et le Petit Alman. de Poche, het eerst door onder den naam van N. Nederl. Histor. en Astron. Alm. uitgegevenMarie Anna Houssardet, huysvr. van A. Moetjens1746-02-00
Den HaagCopyregt verkregen van R. v. Kessel op het Bericht wegens de Gesteltenisse van de Hoge Colleg. in ’s Gravenhage en het zelve vermeerderd uittegevenCornelis Van Zanten1746-03-00
Den HaagLe Rapporteur Universel oú avertessements publicqs concernant la negoce et la vie civilePieter Gosse jr.1746-08-00
Den HaagHistoire Générale des voyages etc. in het Fransch en NederlandschPieter de Hondt1747-01-00
Den HaagCopy regt gekocht van den zoon van den overleden Pieter Husson Les Sermons de Jacques Saurin etc.Otho van Thol1748-10-00
Den HaagAlle de Poetische werken van Joannes Vollenhove Dr. en Predikant te ’s Hage waarvan hy het copy regt bezitMatheus Gaillard1750-09-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in