Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
278 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 278 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamApostolische en kerkelyke oudheden door W. Casee vert. door Salomon Bor, voorreden door Herman WitzFrançois Halma en Co.1699-12-00
AmsterdamHet Oude en Nieuwe Testament met konstprenten door de beste meesters, teekenaars en plaatsnyders. Histoire des Jeuso écrite par Fl. Jos.Pieter Mortier1700-04-00
AmsterdamEssay philosophique paramant l’intendement humain par Mr Locke traduit de L’AngloisHendrick Schelten1700-05-00
AmsterdamForbesen Instructiones Historico etc.Les Frères Huguelan1700-07-00
AmsterdamDe werken van Moyses Bar Maumon: Raby gemeenlyk genaamd Ray Moysen van EgypteEmanuel Athius1700-09-00
AmsterdamEen nieuwe Luthersche Bybel volgens dr. Adolph Visser waarin zes nieuwe Bybelkaarten en een groot getal kopere konstplaten met versen van Dr. Vos, Predikant AmsterdamJacob Lindenbergh1700-09-00
AmsterdamHistoire abrigée des P. Un. des P.B. ou convert ses progrès, ses conquetes, son gouvernement, et celui de ses compe. en Orient et en Occident, enrichée d’un grand nombre de figures.Jean Malherbe1700-10-00
AmsterdamHerdruk van het werk (zie octroy 1697) doch nu onder den titel van Le Théatre Italien de Ghirardi ou Recueil General de toutes les comedies et scenes Françoises etc.Adriaen Braakman1700-10-00
AmsterdamDubbeld Fransch en Nederlandsch woordenboek. Het aandeel daarin van Ab. Wolfgang, boekverk. te Amsterdam; na zyn dood van de erven gekochtFrançois Halma1701-02-00
AmsterdamL’Etat present de la Literature dans toute L’Europe suivant la copie zuprimes à Trevaux par ordre de M Duc de MaineJean Louis de Lormen1701-02-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant te Eibergen (zie 1686)Jacomene Bulleur, wed. Gerbrant Schagen1701-04-00
AmsterdamMémoires d’Artillerie etc. par Mr Sureray de F. Remy avec suivent deux cent planchesPieter Mortier1701-04-00
AmsterdamDictionaire de la Marine contenant les termes de la Navigature et de l’architecture navale etc.Pierre Brunel1701-09-00
AmsterdamIn de Fransche taal uittegeven Le Dictionaire Geographique Universel met het Latyn van Baudrounet en FerrariusFrançois Halman1701-10-00
AmsterdamAcht zee en stroom gezichten, door hem geteekend en geetst in den Burg van EmdenLudolff Backhuysen1701-10-00
AmsterdamPlusieurs faebles douces du fort de la bataille d’Alexander contre Porcis ouvrage ou Histoire des Consulaires sale Eyplications des Medailles etc. d’AngeterreNicolaes Chevallier1702-10-00
AmsterdamVerlenging octrroy 1687 op het Nieuwe Interest boek van 1/2 - 6% ’s Jaars Hollandsch en FranschWed. Jochem van Dyck1702-09-00
AmsterdamLegplaetsen en reyswyser van alle beurt schepen, jachten en pakschuyten, varende van Amsterdam en Borger Almanak. Verlenging octroy aen zyn vader Joh. Stichters verleendCornelis Stichters1703-04-00
AmsterdamVerlenging octroy 1688 op de honderd vyftig Psalmen Davids enz.Wed. Jan van Duisberg1703-07-00
AmsterdamMethode nouvelle et facile pour la Geographie Historique etc.François L’Honoré en Co.1703-12-00
AmsterdamHerdruk van Les Oeuvres de Mr. Scarron. Herdruk van Les Oeuvres de St. Essemont. Alle de werken van Fl. Joseph. door d’Andilly vertaald door W. SewelPieter Mortier1704-08-00
AmsterdamVerlenging octroy 1691 op het drukken en uitgeven van den Fransch CourantenJean Fronelin du Breuil1704-09-00
AmsterdamHet stedeboek van Italie gen. Nouveau Théatre de tout L’Italie etc. het herryzen der kopere platen, Sur les dessins de feu Mr. Jean BlaeuPieter Mortier1704-10-00
AmsterdamDe versen van Dirck Camphuysen. Lietboek op Nieuw Musyck (Italiaens) gecomponeertFranciscus Aartz1704-12-00
AmsterdamVerlenging octroy 1691 op het Coopmans Comptoir en Schryf AlmanakWed. van Albert Magnus1705-03-00
AmsterdamAmpliatie op het octroy 1702. Recueil van alle d’OperasHendrik Schelten1705-03-00
AmsterdamHet groot Waerelts taffereel enz. op ieder kunstformat. en uitlegging van I. Basnage en Abraham Alewyn (Jr. en D.)J. Lindenbergh1705-11-00
AmsterdamVertaling van het werk Les plans et les dissiplines de deux des plus belles maisons de Campagne de Plain le Consul etc.van Mr. F. des AvauxEstienne Roger1705-11-00
AmsterdamDe werken van Barent Hakvoort (als in den text)Hendrina de Blaau, wed. Gysbert de Groot1705-12-00
AmsterdamHistoriae Academiea, autore J.B. den Hamel et:, Histoire de l’Acad. Royal nos Sciences etc.Gerrit Kuyper1706-01-00
AmsterdamFransch en Nederduytsch WoordenboekPierre Marus1706-04-00
AmsterdamDe paradoxe Godtgeleertheid door Sibertsma, Predikant AmsterdamErven Paulus Mathys1706-05-00
AmsterdamTraité de la Grammaire Françoise par Mr. L’Abbé Reynier des MaraisHenri Desbordes1706-06-00
AmsterdamLe Grand Cabinet RomainFrançois L’Honoré1706-06-00
AmsterdamVerlenging octroy 1691 op de Schatkamer der Gebeden, en Speciy boekje van gouden en zilveren SpecienHendrina Blaau, wed. Gysbert de Groot1707-01-00
AmsterdamDe 150 Psalmen Davids in dichtmaat door hun op nieuw. Een bundel Heilige feestgezangen en zyn woordenboekFrançois Halma1707-01-00
AmsterdamVerlenging octroy 1692 op het uitgeven van hunne dichtwerkenDichtgenootskap Nel Volent. Arduuz1707-03-00
AmsterdamNouvelle Introduction à L’Histoire Sacrée etc.Gebroeders Chastelain en Co.1707-08-00
AmsterdamVerlenging octroy 1793 op het Memorie BoekGerart Micker1707-08-00
AmsterdamAlle de tegenwoordige overblyfselen der Antique gebouwen der stad Rome, door wylen Bonaventura van Overbeke gedurende zyn verblyf in Italië na het leven geteeckend enz.Michiel van Overbeke1707-08-00
AmsterdamLa Bibliotéque Universelle des Histoires profanes, par Mr Du PinBarent van Lier1707-09-00
AmsterdamDiscurso sobre los Commetos y entre temunto sobre la pluralidad de los Mundos, en Flavius Josephus uit het Fransch in het SpaanschJacob Aloarus Sotto1707-12-00
AmsterdamAlle zyne nieuwe Sonnaten, ofte Musykstukken door hem gemaakt of nog te makenElias Bronnemuller1709-06-00
AmsterdamVerlenging octroy 1695 op het werk: Practizyns DagwyzerPieter Rotterdam1709-09-00
AmsterdamVerlenging octroy op J. van Lodensteyn’s UitspanningenHendr. Blaau wed. Gysbert de Groot1710-07-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van Jacob Cats als Ouderdom, enz.Jacob Conynenbergh1710-08-00
AmsterdamHet regt gekocht van de wed. van Pieter Scheperius tot het drukken van La Nouvelle Methode etc. (octrooy 1697)Hendrik van Eyl1711-04-00
AmsterdamDe wed. verzoekt verlenging octroy 1695 op de Predikatien door haar man in druk uitgegevenMichiel Fortgens1711-05-00
AmsterdamVerlenging octroy 1697 op de Comptoir Almanak met figuren, door Gilles Joosten Saegman, het regt door haar man gekochtWed. Corn. Stichter1711-06-00
AmsterdamDe Toneelwerken als in den text genoemd zoo gedrukt als ongedruktDichtgenootschap Constantia et Labore1711-06-00
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in