Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
15 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 15 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Amsterdam (get.)Drukken en uitgeven van zedenboek genaamd Twee en dertig Predicatien, door Kaspar Brandt in leven leraar der Rem. Gemeente AmsterdamBarent Bos1697-03-00
Amsterdam (get.)Corpus Historian Byzantinia door Joannes Georgius Graevius etc. in het LatynFrançoise Halma1699-04-00
Amsterdam (get.)Le Théatre ofte Oeuvres van P. en F. CorneilleHenri Desbordes1700-07-00
Amsterdam (get.)Recueil des Opera bestaande in desen text opgenomen Pieçes de ThéatreHendrik Schelten1702-03-00
Amsterdam (get.)Traité du droit naturel et des Gens traduit au Latin de S. PuffendorffHendrik Schelten1704-01-00
Amsterdam (get.)Oeuvres de Dancourt contenant les Comedies (als in den text)Etienne Foulque1705-02-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy 1692 op de Korte schets der Goddelyke Waarheden enz.Jacobus Borstius1707-11-00
Amsterdam (get.)Algemeene grondregulen der Fransche SpraakkunstPieter Dufoure1708-01-00
Amsterdam (get.)De Godvreesende Zeeman of De Nieuwe Christelyke ZeevaartHendrina Blaau, wed. Gysbert de Groot1709-01-00
Amsterdam (get.)Dittionario ofte het Groot Italiaens en Nederd. en Nederd. en Italiaens Woordenboek door Moses GeroyPieter Mortier1710-04-00
Amsterdam (get.)Histoire de L’Academie Royale des Interpreteurs et Belles Lettres en Memoires de LitératureWed. Abraham Froyel1718-09-00
Amsterdam (get.)Zyn dichtkundige werken onder de Zinspreuk Studio Foviter IngeniumSybrand Fietema1732-01-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy 1715. Drukken en verkoopen van de Fransche CourantCesar Fronelin du Breuil1733-09-00
Amsterdam (get.)Het regt gekocht van de Boekverkoopers (in den text genoemd 14) op het werk Histoire Ancienne des Egypsièns etc.Jacob Wetstein1733-11-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy 1735 De Christen geheel en al het eigendom van Christus etc.Otto van Grafhorst1753-09-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in