Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
136 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 136 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamVerlenging octroy 1683 op het drukken van Comptoor Almanakken in verschillende formaatGilles Joosten Zaagman1697-07-00
AmsterdamVerlenging octroy 1683 verleend aan Hendrick Doncker op het drukken van ’t Vergulde Licht der Zeevaert enz.Johannes van Keulen1697-03-00
AmsterdamLe Théatre Italien oú le request des toutes les comedies et scenes françoisses qui ont été joué sur le théatre Italien etc.Adrian Bracknian1697-10-00
AmsterdamHerdrukken van de werken van Mr Simon van Leeuwen in syn leven Substit. Griff. van den Hoogen Raad van Holl. en WestfrieslandHendrik Boom1697-10-00
AmsterdamIhoedra fabula cum notis etc. Index Philologieus in omnia Verbu Phoidri etc.Hendrik Wetstein1697-11-00
AmsterdamVerlenging octroy 1682 op het uitgeven der reeds door hem vervaardigde of nog te vervaardigen kaarten en prentenNicolaes Visscher1697-11-00
AmsterdamDe Coophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld door:, Le Moine de L’Espuid en vermeerderd door J.S. LonghAndries van Damme1715-02-00
AmsterdamGenerale Gouden Balans ofte goudtswaarde in tafelen, aenwysende eene naukeurige uitrekening en gelde van alle soorten van bruto goudJohannes Grill1715-07-00
AmsterdamVerlenging octroy of de uitgegeven Luthersche Bybel met platen enz.Jacob Lindenberg1715-07-00
AmsterdamHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Pierre Brunel1715-08-00
AmsterdamHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Pierre du Coup1715-08-00
AmsterdamVan de wed. van Gerard Schagen door aankoop eigenaresse geworden van alle de werken van Willem Sluyter als in den textHendrina Blaau, wed. G. de Groot1716-02-00
AmsterdamHet regt gebruik der Wereld Beschouwing door Bernard Nieuwentyd met platenJohannes Pauli1716-09-00
AmsterdamVan Susanna Pelt, wed. Hendrick Scholte het regt gekocht op Les Oeuvres de N. Boileau Despréaux avec les Déchrirsissements HistoriqueDavid Mortier1716-11-00
AmsterdamL’Histoire de Don Quixote de la mancha, Les Oeuvres de Scarron et Caractères de ThiophrosteR. Wetstein1717-02-00
AmsterdamHen Evangelie Johannes door Hiro Sibertma, Predikant AmsterdamDe erven Paulus Matthysz.1717-04-00
AmsterdamNouvelle Methode ofte Nieuwe Spraakwyze der fransche taal; Dictionaire portatif ofte Nederduitsche en fransch woordenboek, Instruction pour la Jeunesse tezamen getiteld door Pieter Maryn, spraakmeesterPieter Schepperius1697-11-00
AmsterdamHet drukken van de Liederen van Pels, Speellen en Klughten enz. als in den textWed. en erfgenamen van Albertus Magnus1698-01-00
AmsterdamLes Lettres du Cardinal D’Ossis avec les remarques de Mr Amilot de la Houssaye Pitavy Dogmata Theologica etc.Marcus Hugueton1698-05-00
AmsterdamSancti Aurelia Augustinus Hepporen ses Epiccope Opera etc.Pieter Mortier1698-05-00
AmsterdamTractaten nopende de konst van ’t Italiaansche Boekhouden mitsgaders d’amplecbatien daarop te volgenKornelis van Gezel1698-07-00
AmsterdamDe Nieuwe Groote Zee Atlas van alle de bekende deelen des Aartsloots ofte de Afbeeldinge van de werelts zeekusten op ’t nieuws herstelt enz.Claes de Vries1698-07-00
AmsterdamDe Nieuwe Groote Zee Atlas van alle de bekende deelen des Aartsloots ofte de Afbeeldinge van de werelts zeekusten op ’t nieuws herstelt enz.Anthoni de Winter1698-07-00
AmsterdamDe Nieuwe Groote Zee Atlas van alle de bekende deelen des Aartsloots ofte de Afbeeldinge van de werelts zeekusten op ’t nieuws herstelt enz.Joannes Loots1698-07-00
AmsterdamNaukeurigh ondersoeck wie een Christen enz. door Sibersma, Predikant AmsterdamErfge. Paulus Matthysz.1698-09-00
AmsterdamAnglo-Belgica the English and Nether Dutch Academy ofte Engelsche en Nederduitsche AcademyAbigael May, wed. Steven Swart1698-10-00
AmsterdamHerdrukken van de Hebreeuwsche en andere werken waarvoor octroy is verleend aan David Fartas, zynde het regt daarop door hem gekochtMozes Mendez Cotinio1698-11-00
AmsterdamHistorie van de Republicq van Venetien door Baptiste Nani, 1e en 2e deelWed. en erfen van Albertus Magnus1699-03-00
AmsterdamTheologia Metrica ofte Godtgeleertheyt enz. (Augsb.-Belydenis)Jan Visser1699-04-00
AmsterdamVerlenging octroy 1684 tot het drukken en uitgeven van werken voor het toncee gedrukt of nog te drukkenRegenten, Burgeresschen enz. van het Oude Mannenhuis te Amsterdam1699-05-00
AmsterdamVerlenging octroy 1684 en daerby te voegen een Neuw octroy. Nieuwe gepractiseerde oeffening der Stuurlieden door Mr Lieve Willemsz. Graef. De Groote Hoornsche Stuurmanskunst door Adriaen Claesz. HellingwerffJoannes van Keulen1699-07-00
AmsterdamVerlenging octroy 1685 op de kerken van Nicolaes WitsenKinderen en erfgenamen van Casparus Commelyn1699-11-00
AmsterdamHenrici Canini etc.Rembertus Goedhals en Co.1699-11-00
AmsterdamNieuwe landkaerten en andere werken als in den textFrançois Halma1699-12-00
AmsterdamApostolische en kerkelyke oudheden door W. Casee vert. door Salomon Bor, voorreden door Herman WitzFrançois Halma en Co.1699-12-00
AmsterdamHet Oude en Nieuwe Testament met konstprenten door de beste meesters, teekenaars en plaatsnyders. Histoire des Jeuso écrite par Fl. Jos.Pieter Mortier1700-04-00
AmsterdamEssay philosophique paramant l’intendement humain par Mr Locke traduit de L’AngloisHendrick Schelten1700-05-00
AmsterdamForbesen Instructiones Historico etc.Les Frères Huguelan1700-07-00
AmsterdamDe werken van Moyses Bar Maumon: Raby gemeenlyk genaamd Ray Moysen van EgypteEmanuel Athius1700-09-00
AmsterdamEen nieuwe Luthersche Bybel volgens dr. Adolph Visser waarin zes nieuwe Bybelkaarten en een groot getal kopere konstplaten met versen van Dr. Vos, Predikant AmsterdamJacob Lindenbergh1700-09-00
AmsterdamHistoire abrigée des P. Un. des P.B. ou convert ses progrès, ses conquetes, son gouvernement, et celui de ses compe. en Orient et en Occident, enrichée d’un grand nombre de figures.Jean Malherbe1700-10-00
AmsterdamHerdruk van het werk (zie octroy 1697) doch nu onder den titel van Le Théatre Italien de Ghirardi ou Recueil General de toutes les comedies et scenes Françoises etc.Adriaen Braakman1700-10-00
AmsterdamDubbeld Fransch en Nederlandsch woordenboek. Het aandeel daarin van Ab. Wolfgang, boekverk. te Amsterdam; na zyn dood van de erven gekochtFrançois Halma1701-02-00
AmsterdamL’Etat present de la Literature dans toute L’Europe suivant la copie zuprimes à Trevaux par ordre de M Duc de MaineJean Louis de Lormen1701-02-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant te Eibergen (zie 1686)Jacomene Bulleur, wed. Gerbrant Schagen1701-04-00
AmsterdamMémoires d’Artillerie etc. par Mr Sureray de F. Remy avec suivent deux cent planchesPieter Mortier1701-04-00
AmsterdamDictionaire de la Marine contenant les termes de la Navigature et de l’architecture navale etc.Pierre Brunel1701-09-00
AmsterdamIn de Fransche taal uittegeven Le Dictionaire Geographique Universel met het Latyn van Baudrounet en FerrariusFrançois Halman1701-10-00
AmsterdamAcht zee en stroom gezichten, door hem geteekend en geetst in den Burg van EmdenLudolff Backhuysen1701-10-00
AmsterdamPlusieurs faebles douces du fort de la bataille d’Alexander contre Porcis ouvrage ou Histoire des Consulaires sale Eyplications des Medailles etc. d’AngeterreNicolaes Chevallier1702-10-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in