Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
28 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 28 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaegDissertations sur l’existence du Dieu in verschillende talenIsaac Jaquelot1696-09-00
Den HaegTegen den nadruck der placcaten, ordonnantien, resolutien en andere publique acten enz.Jacobus Scheltus1677-07-00
Den HaegManiere van procederen in dese Provincien, enz. belangende de civele saecken, door Paulus Merula en nu belangryck vermeerdert enz.Arnout Levis1680-12-00
Den HaegHerdruck van ’t werck gent. De Papegay ofte Formulierboeck van alderhande requesten enz.Johannes Steucker1682-03-00
Den HaegVerscheyden tractaatjes als: Priservatif contra le changement de la Religion etc. door Jean Claude, Men. de l’Eglise de ParisAbraham Arondeus1683-01-00
Den HaegTractaet geintit. de Heerlyckheyt J.C. Godts beloofde Messias door Freder. Ragstatt à Weille, D.d.Thl. en C. Gemeente te SpyckCornelis de Graeff1683-02-00
Den HaegHistoire du Roy Francois I composée par Mr de Varg Ellas Nouvelle maniere de forteficen les places L’Art de jeter des bombes et corps de Mathem. etc. par M. BlondelArnout Levis1683-09-00
Den HaegHistoire Generale et Chronoleyque de France etc. par François Eudes de Merzeray augmentéeAdriaen Moetjens1683-12-00
Den HaegLeer der Waerheyd en Het woord des Levens door Heer Sybersma, Predicant Amsterdam. Gradus ad Parnassium etc. met de Nederd. en Fransche vertalingArnoud Leers1684-05-00
Den HaegTydmeting van Christelycke gedachten van yder dagh van de maend, uytgegeven door L. d. W.Johannis Tongerloo1684-07-00
Den HaegBatavia Illustrata ofte Oude Cronyck van Hollant door Mr. Symon van Leeuwen, Substit. Griff in den Hoogen RaedJohan Vely1684-11-00
Den HaegUlrich Hubert Hedendaeghsche ReghtsgeleertheytBarent Beek1686-09-00
Den HaegHistoire du Monde par Monsr. ChureauAbraham de Hondt1687-05-00
Den HaegSchoone gebouwen, fraye gesichten als anders geteekent en in copere platen gesnedenDaniel Marot1687-12-00
Den HaegToevlught ofte Heylsame remedien voor alderhande sieckten die een paert soude konnen overkomen benevens een kleyn tractaetje van de koebeestenPieter Almanus van Cour1688-01-00
Den HaegMereure Historique Memoires de Mr le Compte De Rochefort La Viert les actions du Vicomte de Turenne par Mr du BuissonHenry van Bulderen1688-03-00
Den HaegIn de Nederd. en Fransche talen te drucken de in de Engelsche tael uytgegevene en op order van Syn. H.H. geschreven declaratie wegens het opvatten van de wapenen in overgang naer Engeland en andere stucken daartoe dienendeArnout Leers1688-10-00
Den HaegTacite avec des notes politique et historique par Amelot de la HonssaieHenry van Bulderen1690-12-00
Den HaegOpera Suetonii Tranquelli etc.Johannes van Velsen1690-09-00
Den HaegDe platen van alle de decoralien, devisen en inscriptien, de arcus triomph door Mr Romein alleen geordonneert in geproflieert nevens een volkomen beschr. van allgeen omtrent de rec. van S.M. hier te lande soude gerepres. werden en komen voor te vallenArnout Leers1691-02-00
Den HaegDe betooverde Wereld gemaekt door den Heer BeckerBarent Beeck1691-03-00
Den HaegOm de principaelste saecken uyt de Hollandsche couranten te mogen extraheren en daervan France couranten te mogen composerenPaul Aceré1691-08-00
Den HaegHet portret van Willem de 3e Con. van Engel. levensgroote van van H.K.M. en andere Con. Pr. en VorstenArnout Leers1692-10-00
Den HaegTestament Politique de Mr Jean Batiste ColbertHenry van Bulderen1693-06-00
Den HaegBy het verbod van Fransche Couranten te mogen drucken de Histoire Journaliere, behelsende alle ’t geene ’t voornaemste in Europa voorvaltJean François du Four1693-06-00
Den HaegNouveau Voyage d’ Italie door Maximilian MessonHenry van Bulderen1693-07-00
Den HaegFables choisi avec de morale van La Fontaine het 5e deeltjeHenry van Bulderen1693-11-00
Den HaegPaulus Leven of 27 predict. over ’t voorn. werck van syn apostelschap door Joh. Brant, Pred. der Rem. den HaegDaneel Geselle1694-09-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in