Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Amsterdam (get.)Voor zyne reeds gemaeckte of nog te maecken land- en zeekaerten, portretten enz.Johannes de Ram1683-12-00
Amsterdam (get.)De nagelaten wercken van Dr. Jean Claude, Pred. te Charanton buyten Parys soo int Frans als LatynPierre Savourek1687-09-00
Amsterdam (get.)Legh-plaetsen in reyswysers van alle de beurtschepen, jaegen, marckt schuyten die van de stadt Amsterdam syn afvarende op alle steden en plaetsen, nevens de postwagens enz.Johannes Slighter1690-06-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy tot het drucken van Engelsche Bybels in allerlei formaet (Maria Ham de derde geinteres. overleden)Susanna Vischaers1691-03-00
Amsterdam (get.)De wercken van Moliere int fransch (het copy recht gekocht verkoop van boeken van Daniel Elsevier eenige jaren geleden)Hendrick Wetstein1691-03-00
Amsterdam (get.)Histoire du Guillaume le 3e etc. sur les medailles qui l’ont a frappé pour lui depuis sa necessaire jusqu’à ce jour recueillier et expliquer par N.C.Nicolaes Chevailler1691-07-00
Amsterdam (get.)Ampliatie op zyn verkregen octroy door daer by te voegen: Histoire Metalique des Grands Princes et Héros de Nessau benevens eenige ander stukkenNicolaes Chevailler1691-10-00
Amsterdam (get.)Le Dictionaire de L’AcademieMarcus Huguelon1693-02-00
Amsterdam (get.)Ouvres diverses du Sieur Dxxx anders genaemt Despreaux oft BoileauAnthony Schelte1694-11-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in