Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Betekenis van de nummers in de index

Bij het aanvragen in de studiezaal gaat het om het toegangsnummer en het inventarisnummer. Het folionummer moet bij de aanvraag niet vermeld worden. Dit heeft u nodig om in het stamboek de betreffende registratie te kunnen vinden. Ook bij het bestellen van een reproductie is het folionummer van belang.

Heb ik de juiste persoon gevonden?

 • In de index staat alleen een naam, geen geboortedatum.
 • In incidentele gevallen worden alleen voorletters genoemd in de index.
 • Soms staan er bij één naam twee of meer verwijzingen. Dan kan het gaan om meerdere registraties van dezelfde officier. Maar het kan ook gaan om twee (of meer) verschillende personen met dezelfde voor- en achternaam. Als het meerdere registraties van dezelfde persoon betreft dan is het niet zo dat een hoger inventarisnummer noodzakelijkerwijs meer informatie geeft dan een lager nummer.
 • Soms komt dezelfde naam meerdere malen voor. Het kan dan om meerdere personen gaan, maar het kan ook dezelfde persoon zijn. Ook wil bijvoorbeeld A. Frank en Albert Frank in de index niet per definitie zeggen dat het om verschillende officieren gaat.

Conclusie: bij twijfel of het om de door u gezochte persoon gaat, dient u zelf in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag de stamboeken te komen bekijken. U kunt natuurlijk ook zonder meer reproducties bestellen. Het is voor het Nationaal Archief ondoenlijk om eerst in het depot kijken of het, bijvoorbeeld aan de hand van de geboortedatum, de door u gezochte persoon is.

Volledigheid van de index en van het stamboekenbestand

In principe zijn alle stamboeken officieren landmacht Nederland van de periode 1813-1924 bewaard gebleven. Alle namen van officieren voorkomende in deze stamboeken zijn in de index opgenomen.

Niets gevonden?

 • Het gaat om een KNIL-officier of een officier in West-Indië, zie hiervoor index Stamboeken Officieren Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) (oud nr. 2.13.07) en archiefinventaris 2.10.50 (KNIL en West-Indië).
 • Hij is geen officier geweest, misschien onderofficier? Er is geen vergelijkbare index onderofficieren. Zie archiefinventaris 2.13.09.
 • Het gaat om een officier recenter dan 1924 (jaar van benoeming tot officier). Zie de BRIOP-index.
 • Het gaat om een officier van gezondheid. Zie de BRIOP-index.

Dienstjaren vanaf 1924: BRIOP index

Er is nog een andere index Officieren bij het Nationaal Archief, de zogenoemde BRIOP-index. In deze index wordt verwezen naar een tweede serie stamboekregistraties officieren, deels aanwezig bij het Nationaal Archief, deels nog bij het Ministerie van Defensie, afdeling BRIOP, te Kerkrade. De staten van dienst beginnen soms al voor 1813 en kunnen doorlopen tot circa 1950. Deze index is nog niet digitaal, maar alleen in papieren vorm ter inzage in de studiezaal van het Nationaal Archief. Zie voor een overzicht van BRIOP-stamboeken bij het Nationaal Archief archiefinventaris 2.13.04, inventarisnummers 701-783.
Bent u in de studiezaal, dan verdient het aanbeveling om, ook al heeft u de gezochte persoon aangetroffen in index Landmacht: Officieren (oud nr. 2.13.05), toch voor de zekerheid ook nog even in de BRIOP-index te kijken. Deze is tevens in papieren vorm verkrijgbaar bij de informatiebalie. Over het algemeen geven stamboek-registraties uit de BRIOP-serie meer informatie dan stamboekregistraties die u via index 2.13.05 hebt gevonden.

Rangen

De rangen bij de officieren bij de landmacht zijn, van hoog naar laag: 

 • generaal
 • kolonel
 • luitenant-kolonel/overste
 • majoor
 • kapitein
 • eerste luitenant
 • tweede luitenant

De rangen bij onderofficieren en minderen zijn, van hoog naar laag:

 • adjudant-onderofficier
 • sergeant-majoor
 • sergeant
 • korporaal
 • soldaat

De meest recente registraties zijn bij het Ministerie van Defensie te Kerkrade dcdi.post@mindef.nl.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in