Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index is gemaakt op de inschrijvingen in de stamboeken van schepelingen bij de Marine over de periode 1860-1901. Deze stamboeken zijn te vinden in het archief Stamboeken Marinepersoneel 1813-1940, archiefinventaris 2.12.14, in de inventarisnummers 503-533. De oorspronkelijke getypte namenklapper had nummer 2.12.07.

Schepelingen

Bij de Marine behoorden de schepelingen tot de zogenaamde onderofficieren en manschappen. Deze bemanningsleden hadden hun eigen stamboekadministratie. Deze serie werd aangelegd in 1860. Al het toen in dienst zijnde personeel werd ingeschreven onder de nummers 1-5853. Deze nummers zijn opgetekend in de eerste zeven stamboeken. Daarna werden alle nieuwe manschappen ingeschreven vanaf nummer 5854. 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De stamboeken van schepelingen bevinden zich in het archief Stamboeken Marine Personeel. Dit ministerie werd in 1813, na het vertrek van de Fransen opnieuw ingericht. De belangrijkste taak van het ministerie was de defensie ter water van Nederland en zijn koloniën.

In 1928 werd het ministerie van Marine verenigd met het ministerie van Oorlog tot het ministerie van Defensie. Deze samenvoeging werd door de regering Londen weer ongedaan gemaakt. In 1959 werden de beide departementen definitief samengevoegd tot het Ministerie van Defensie.

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Ministerie van Marine getroffen door een bombardement. Door de daaropvolgende brand is een groot deel van het archief verloren gegaan. Hieronder bevonden zich ook een aantal stamboeken. De serie stamboeken van schepelingen is daardoor heden ten dage niet meer compleet.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in