Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index betreft de extracten uit de stamboeken van het depotbataljon nummer 33/algemeen depot der Landmacht nummer 33 betreffende officieren bestemd voor Oost-Indië. Deze extracten bevinden zich in inventarisnummer 45 van het archief Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters Militairen Oost-Indië en West-Indië 2.10.50 en beslaan de periode 1815-1829. In totaal zijn er in deze index 732 inschrijvingen opgenomen.

Digitaal?

Deze index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De extracten van de stamboeken zijn dat niet. Deze kunt u inzien op de studiezaal van het Nationaal Archief of u kunt een scan bestellen via de Winkelwagen.

Extract stamboek

In de extracten uit de stamboeken is de naam van de officier opgenomen, zijn geboortedatum, zijn geboorteplaats, de namen van zijn ouders en zijn woonplaats. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de volledige carrière van de officier. Ook is er een veld waarin de veldtochten waaraan de officier heeft deelgenomen, zijn opgetekend en zijn bekomen wonden. 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De extracten uit de stamboeken van het depotbataljon nummer 33/algemeen depot der Landmacht nummer 33 betreffende officieren bestemd voor Oost-Indië zijn opgesteld door het Ministerie van Koloniën. Het Departement van Koophandel en Koloniën werd opgericht in 1806 en in 1808 samengevoegd met het Departement van Marine. In de daaropvolgende jaren werd er nog veel gereorganiseerd tot in 1842 het Ministerie van Koloniën ontstond dat zou blijven bestaan tot 1945. 

Ook de militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger vielen onder het Ministerie van Koloniën. De stamboeken van de officieren zijn echter bijna allemaal ondergebracht in het archief van het Ministerie van Defensie: stamboeken militairen Landmacht en KNIL 2.13.04. In het archief van het Ministerie van Koloniën: stamboeken en pensioenregisters militairen Oost- en West-Indië is in de eerste 79 inventarisnummers ook informatie te vinden over officieren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de controleboeken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in