Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar het archief van het Ministerie van Koloniën over de periode 1814-1849. In dit archief bevinden zich verscheidene inventarisnummers waarin registraties zijn te vinden van Nederlanders en andere Europeanen die in Oost- of West-Indië zijn overleden in de periode 1816-1829. De registratie kan een eenvoudige namenlijst zijn, maar ook een staat van nalatenschap.

Registratie van overledenen

De taken van het Ministerie van Koloniën waren zeer divers. De inrichting van het bestuur, de koloniale financiën, de militaire verdediging van de kolonie en het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen tussen de kolonie en andere landen behoorden allemaal tot de taak van dit departement.

Om deze taken te vervullen had het Ministerie zowel militair als burgerpersoneel ter plaatse nodig. Sommigen van hen overleden tijdens hun diensttijd. Dit overlijden werd in de personeelsadministratie van het departement opgenomen. Dit is dan terug te vinden in het stamboek van deze persoon. Soms werd her overlijden echter op meerdere plekken geregistreerd. Dan is er bijvoorbeeld ook een staat van nalatenschap of komt iemand voor op een register van personen die in een ziekenhuis zijn overleden.

Naast overheidspersoneel, vertoefden er ook vele andere Nederlanders en Europeanen in de koloniën. Bijvoorbeeld om handel te drijven. Wanneer één van de personen overleed, werd dit soms ook door het ministerie geregistreerd. Zo zijn er lijsten van personen van Europese oorsprong die overleden op St. Eustatius of Curaçao.

 

 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Na de opheffing van de VOC en de WIC kwam het bestuur over de Nederlandse koloniën in handen van de Kroon. In 1806 werd hiertoe het Ministerie van Koophandel en Koloniën opgericht. Het beheer over de koloniën werd in de daaropvolgende eeuw vaak gecombineerd met een ander beleidsterrein, zoals Nijverheid en Marine.

De belangrijkste taken van het departement bestonden uit het inrichten van het bestuurd in de koloniën, de verdeiging ervan, het bestieren van de koloniale financiën en de personeels- en materieelvoorziening.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in