Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst de inventaris van de verbaalarchieven van het ministerie van Financiën 1831-1935 en om precies te zijn naar de agenda’s en toegangen op dit verbaal. Deze agenda’s en toegangen zijn te vinden in 2.08.05.01. Eén van de toegangen op dit archief zijn de zogenaamde indices. Hierin zijn, per rubriek en subrubriek, de ingekomen en uitgaande stukken per onderwerp/dossier ingeschreven. Deze index verwijst naar de stukken die vallen onder de rubrieken: registratie hypotheken, kadaster en indirecte belastingen.

Het verbaalstelsel

Verbaalarchieven zijn geordend volgens het zogenaamde verbaalstelsel. Dat geldt ook voor de archieven van het ministerie van Financiën. Een verbaal is een serie van de op één dag (of in één zitting) vastgestelde minuten van besluiten, al dan niet met bijlagen en voor kennis aangenomen ingekomen stukken. Dit betekent in de praktijk dat alle stukken zijn opgeborgen op de datum van afdoening. Om iets terug te kunnen vinden, maakt men gebruik van de indices en de klappers. De klappers bevatten alfabetische trefwoorden op de verbalen. Hierin kan per jaar, naar stukken worden gezocht op trefwoorden. De indices geven een opsomming van de stukken per hoofdrubriek, subrubriek en onderwerp.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Het ministerie van Financiën was belast met het toezicht op de uitgaven en inkomsten van de rijksoverheid. De chronologisch gevormde verbaalarchieven van de verschillende afdelingen van het Ministerie zijn raadpleegbaar met behulp van agenda's, indices en klappers. Deze toegangen werden niet per afdeling aangehouden, maar voor groepen afdelingen gezamenlijk.

Omdat bij het samenstellen van de indices in de loop der jaren een sterk wisselend aantal rubrieken is gebruikt, soms met verschillende trefwoorden voor hetzelfde onderwerp, zijn achteraf per serie over de gehele periode 1831-1935 alfabetische rubriekenlijsten met klappers vervaardigd. Daarin worden alle jaren vermeld waarin een rubriek voorkomt in de index. Omdat bij veel onderwerpen wordt verwezen naar ruimere trefwoorden als 'accijnzen', 'directe belastingen', 'kadaster', steeds gevolgd door een aantal specifiekere trefwoorden, krijgt de onderzoeker een beter overzicht van het takenpakket.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in