Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Financiën: rubrieken Generaal Secretariaat

Financiën: rubrieken Generaal Secretariaat

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Financiën: Hoofdenlijst op de indexrubrieken van afdelingen Generaal Secretariaat, Administratie van de Rijksuitgaven en de Generale Thesaurie, Pensioenen en Bemiddelingsbureau download index (ZIP, 63.79 KB)
1693 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1693 gevonden
OnderwerpJaar / Jaren
's-Rijks meubelen1831, 1835, 1840-1841, 1843
's-Rijks Schatkist
's-Rijks schatkist, Administratie1843
17% boeten en confiscatien In- en uitgaande rechten, Accijns, Fondsen
17% boeten en confiscatien. Fondsen, In- en uitgaande rechten, Accijns
18151833
1830-18311831-1832
21/2%, Schuld
à 4%, Wet 28-4-18341834-1843
à 4½%, Wet 27-12-18401841-1843
à 6%, Wet 22-11-18301834-1842
aan Geestelijken, Kerk, Gebouwen, Min. v. Eerediensten, Hervormde Erediensten, Tractementen, Beloningen, Toelagen, Subsidiën
aan Weduwen en Wezen Landen Zeemacht1909-1933
Aanbesteding1834, 1841
Aanbesteding1831
Aanbesteding1831
Aanbesteding van het onderhoud, Leverantiën, Aanleg, Min. v. Waterstaat, Rijkswegen, Andere wegen
Aanbesteding van het onderhoud, Leverantien, Rijkswegen en andere wegen, Min.v. Waterstaat
Aanbesteding, Aankoop, Leverantie, Administratie, Comptabiliteit der Dijk- en Waterwerken, Min. v. Waterstaat
Aanbesteding, Leverantien, Min.v. Binnenl. Zaken
Aanbestedingen, Leverantien, Min. v. Oorlog
Aanbestedingen, Leverantien. Min. v. Marine
Aanbieding giften, Vrijwillige giften1844-1923
Aanbieding van gedane uitvindingen, vlugschriften over belastingen, staatwezen en financiewezen, Plannen en projecten
Aankoop, Leverantie, Droogmakingen, Administratie, Comptabiliteit der Dijk- en Waterwerken Min.v. Waterstaat
Aankweek witte moerbezienboom1840
Aankweek witte moerbezienboom. Maatschappij
Aanleg, Aanbesteding van het onderhoud. Min. v. Waterstaat, Rijkswegen, Andere wegen
Aanmelding gewone dienst, Wapening
Aanneming, Aanbestedingen (Algemeen)
Aanvragen fondsen1831-1843
Academie
Achterstand, Liquidatie
Achterstand, Pruisische liquidatie1844, 1847
achterstand, Voormalige algemene commissie van de liq. der Ned. en Franse -achterstand
Achterstand, Wet van 9-2-18181831-1843
Actiën in Oost-Indie
Actiën in Oost-Indië, Comptabiliteit
Admimstrateurs der schatkist, Noordelijke Provinciën
Administrateurs der schatkist, Algemeen
Administrateurs der schatkist, Bijzonder
Administrateurs der schatkist, Zuidelijke Provinciën
Administrateurs en agenten van 's-Rijks schatkist, Min. v. Financiën, Administratie, Comptabiliteit, Personeel
Administratie1831-1839, 1842
Administratie1832, 1834, 1838, 1843
Administratie bij de verschillende korpsen, militaire pensioenen, Personeel van de landmacht, Gagementen
Administratie bij het kader en bij de maritieme etablissementen, Pensioenen, Gagementen, Personeel van de Zeemacht, Maritieme pensioenen
Administratie bij het kader en bij de maritieme etablissementen, Pensioenen, Gagementen, Personeel van de Zeemacht, Maritieme pensioenen
Administratie der Dijken Waterwerken, Aanbesteding, Aankoop, Leverantie, Droogmakingen, Min. v. Waterstaat
Administratie en directie, In- en uitgaande rechten
vorige
12...34
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in