Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Archiefinventaris

In deze index zijn de gegevens opgenomen uit de personeelsregisters van het Ministerie van Finacniën over de periode 1845-1918. Deze registers zijn ondergebracht in het archief van het Ministerie van Financiën: dossierarchief 1831-1940, 2.08.41. De registers zijn te vinden in de inventarisnummers 111 tot en met 133.

Digitaal?

De index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De personeelsregisters zijn dat niet. U kunt de originele stukken inzien op de studiezaal van het Nationaal Archief of via deze website scans bestellen.

Wat vind ik in de index?

  • Volledige naam van de ambtenaar
  • Toegangsnummer en inventarisnummer
  • Folionummer

Wat vind ik in de registers?

  • Volledige naam
  • Geboortejaar
  • Afdeling
  • Datum en nummer van aanstellingsbesluit
  • Jaarlijkse bezoldiging
  • Datum en nummer van het bezoldigingsbesluit
  • Aanmerkingen: bevorderingen, benoemingen, ontslagen, overleden en toegekende bedragen

Volledigheid van het archiefbestand

In totaal bevinden zich 23 personeelsregisters in het het archief Ministerie van Financiën: Dossierarchief. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het bestand niet compleet is. Het is echter heden ten dage niet meer na te gaan of daadwerkelijk alle ambtenaren van het Ministerie zijn ingeschreven in de registers.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Het Dossierarchief van het Ministerie van Financiën is gevormd door meerdere archiefvormers. De personeelsregisters zijn echter aangelegd op het ministerie zelf. In eerste instantie werden de stukken in een chronologisch verbaalarchief bewaard, maarin de loop van de negentiende eeuw ging men over op de vorming van onderwerpsbundels. Een van die bundels was Organisatie en Personeelsbeheer van het Ministerie. Naast de personeelsregisters zijn in dit dossier stukken opgenomen over bezoldiging, arbeidsvoorwaarden en procedures voor benoemingen en ontslag.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in