Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 1 tot en met 31 van het Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kabinetarchief, archiefinventaris 2.04.26.02. Hierin bevinden zich de numeriek geordende dossiers 1 tot en met 1015. Deze index helpt u dossiers te vinden uit de periode 1817-1830 die specifiek over België gaan. 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd gevormd in 1801 uit de agentschappen Inwendige Politie, Nationale Opvoeding en Nationale Oeconomie. De taak van het Ministerie was niet vast omschreven. In de praktijk kwam het erop neer dat allen taken die niet onder een ander ministerie ressorteerden, voor de rekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen. Dat leidde er toe dat er binnen het ministerie veelvuldig werd gereorganiseerd.

De archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Van1813 tot 1817 werd op het Ministerie een Algemeen Archief bijgehouden. Vanaf 1817 gebeurde dat per afdeling. In 1814 werd een begonnen met het bijhouden van het Geheim Archief voor vertrouwelijke stukken. Om dezelfde reden werd vanaf 1817 een kabinetsarchief bijgehouden. Het is onduidelijk hoe de stukken werden verdeeld over het Geheim Archief en het Kabinetarchief. Er is geen principieel verschil in de aard van de stukken. In 1850 werd het Geheim Archief opgeheven.

Het Kabinetsarchief

De dossiers in het Kabinetsarchief zijn geordend volgens het dossierstelsel. Dat betekent dat aan elk onderwerp een dossiernummer werd toegekend. Alle correspondentie over het betreffende onderwerp, werd vervolgens onder het dossiernummer ingeschreven in het repertorium. Om een dossiernummer te vinden, kan men gebruik maken van de klappers waarin de onderwerpen alfabetisch zijn gerangschikt.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in