Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Emigranten: vanuit Nederland

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staten van landverhuizers (emigranten) download index (ZIP, 512.89 KB)
1015 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1015 gevonden
AchternaamTussenvoegselVoornaamJaarPlaats
AbmaIeke Murks1874Hennaarderadeel
AbmaMinne Murks1874Hennaarderadeel
AlberdaJan Alberts1875Wonseradeel
AlgraTjipke Dirks1853Franekeradeel
Alkema-van der Woude(wed.) Baukje1873Sneek
AndreeFeike Annes1867Het Bildt
AndringaGrietje Jacobs1869't Bildt
AnijasLucas Geerts1869't Bildt
AppelhofJan1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
AsperenvanPopke1873Leeuwarderadeel
Baanvan derFedderik1873Sneek
BakkerAlbert Oeges1854Franeker
BakkerAlbert Oeges1861Franeker
BakkerBauke1869Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde
BakkerJacob Pieters1854Ferwerderadeel
BakkerJan Oeges1854Franeker
BakkerRuurd1869Dokkum
BalkstraJan1853Harlingen
BandstraJappe1873Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde
BandstraSijbe1873Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde
BangaGerrit IJshands1849Westdongeradeel
BaronHans1868Tietjerksteradeel
BaronSijtze Hanzes1869Tietjertsteradeel
BartlemaKornelis Sjoerds1869Menaldumadeel
BeckerGeorge1867Leeuwarden
BeijerJohannes1861Leeuwarden
BeineFrederick Heinrich Wilhelm1861Smilde
BeintemaAlbert1867Westdongeradeel
BeintemaNieske Gerrits1853Ferwerderadeel
BekiusJan Daams1877Het Bildt
BekiusMaartje Daams1876Het Bildt
BekiusSjoerd Douwes1853Het Bildt
BeldJan Willems1854Gaasterland
BenninkHendericus1849Weststellingwerf
BergTrijntje van den wed. van Jan Binnerts Hummel1869Ooststellingwerf
Berghvan denToussaint1873Engwirden
Berghvan denYzaäk1873Engwirden
BergmansKornelis Jacobs1869Dantumadeel
BergmansKornelis Jacobs1869Oostdongeradeel
BergsmaJacob1871Het Bildt
BergsmaKlaas1871Het Bildt
BergsmaWybe1866Het Bildt
BergsmaYtje Hessels1867Franeker
BergstraRimmer Johannes1868Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
BerkenboschJan Gialts1872Weststellingwerf
BerkenboschMarten Gialts1855Weststellingwerf
BiermaBerber Hessels1867Het Bildt
BiermaCatharina Elisabeth1868Westdongeradeel
BiermaHessel Jans1864Westdongeradeel
BiermaHessel Jans1867Westdongeradeel
vorige
12...21
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in