Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Emigranten: vanuit Nederland

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staten van landverhuizers (emigranten) download index (ZIP, 512.89 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
AchternaamTussenvoegselVoornaamJaarPlaats
AndreeFeike Annes1867Het Bildt
AppelhofJan1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
BeckerGeorge1867Leeuwarden
BeintemaAlbert1867Westdongeradeel
BergsmaYtje Hessels1867Franeker
BiermaBerber Hessels1867Het Bildt
BiermaHessel Jans1867Westdongeradeel
Bijlaardtvan denJohannes Jacobus1867Leeuwarden
BoekemaJantje1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
BoerdeJan1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
BoerdeKornelis S.1867Ferwerderadeel
BoersmaBinne1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
BoersmaHarke1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
BoersmaJan Sipkes1867Het Bildt
BoersmaPieter Reinders1867Menaldumadeel
BoesDoeke Eeltjes1867Ferwerderadeel
BoonstraSierk Pieters1867Het Bildt
BorgerAnne Douwes1867Het Bildt
BoschSieds Sijbes1867Ferwerderadeel
BoumaMient Berends1867Dantumadeel
BoumaPieter Tjeerds1867Franeker
BrouwerHaike Alles1867Achtkarspelen
BrunerJohannes Bernardus Josephus1867Dokkum
BrunerJohannes Henricus1867Dokkum
BrunerJohannes Wilhelmus1867Dokkum
BuikstraBauke Martens1867Het Bildt
BurggraafLieuwe1867Barradeel
DekkingaLykele F.1867Ferwerderadeel
DijkAlle1867Dokkum
DijkstraMeindert1867Oostdongeradeel
DijkstraTijmen Kornelis1867Weststellingwerf
DoniaKlaas Aukes1867Het Bildt
DonkerPieters Willem1867Het Bildt
DoumaAlbert1867Oostdongeradeel
DoumaDouwe Jans1867Oostdongeradeel
DriezumvanJan1867Dokkum
DuisterhoutKlaas1867Gaasterland
EhlhartJohannes1867Westdongeradeel
ElslooFoeke Annes1867Lemsterland
ElzingaDirk M.1867Ferwerderadeel
ElzingaKlaas M.1867Ferwerderadeel
FeenstraKlaas Ates1867Het Bildt
FlietstraPieter Willems1867Franeker
FokkemaJan1867Kollumerland en Nieuw Kruisland
FortuinAne1867Barradeel
HellingaJurjen Annes1867Menaldumadeel
HerterichFrans1867Leeuwarden
HeslingaGerben Nannes1867Menaldumadeel
HoekstraAfke Pieters1867Dokkum
HoekstraNuttert1867Oostdongeradeel
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in