Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Goedewaagen: de zinsnede "hiertoe zijn slechts Joden en hun handlangers in staat" in de publicatie ter bestrijding van zwarte handel is opgenomen op last van "hogerhand" (zie ook 66/II-7)Zwarte handel - bestrijding van24-06-1941
Louwes' rapport over voedselvoorziening, Nederlands positie slechter dan de Duitse. Maatregelen om de ergste distributie-zondaars"zonder meer op te bergen" zullen door Schrieke in overweging worden genomenZwarte handel04-12-1941
Nota's van Louwes en Hirschfeld over minimumkosten levensonderhoud. Te lage lonen en steunuitkeringen werken zwarte handel in de handZwarte handel05-02-1942
Bestrijding zwarte handel wordt bemoeilijkt door het tekort aan gevangenisaccomodatie. Louwes: vrijheidsstraffen moeten onmiddellijk worden geëxecuteerd. Kampen bij de Dollart, fort Spijkerboor en Joods tehuis voor ouden van dagen worden in gereedheid gebracht. Er zijn echter moeilijkheden met de Wehrmacht over materialenZwarte handel27-03-1942
Overzicht vna Leuwes over voedselpositie, Zwarte handel; bestrijding daarvan bemoeilijkt door tekort aan gevangenisaccomodatieZwarte handel27-03-1942
Kampen bij de Dollart komen niet ter beschikking van het gevangeniswezen. Misschien wel kamp in Drente. Op brief van Schrieke aan Seyss-Inquart nog geen antwoord ontvangenZwarte handel09-04-1942
Goerings redevoering. Schrieke zal protesteren en Hirschfeld heeft geprotesteerd over de passus, dat Nederland leeft van de zwarte handel. Groente-export was nooit meer dan 50%Goering, Hermann Wilhelm - redevoeringen15-10-1942
Rost van Tonningen over voedselvoorziening en zwarte handel. Hij acht Von der Wense onbekwaam. Louwes moet verdwijnen: hij is incapabel of onwillig om zwarte handel doelmatig te bestrijdenRost van Tonningen, mr M.M. - voedselpolitiek22-07-1943
Nota van Hirschfeld n.a.v. opmerkingen van Rost van Tonningen over de voedselvoorziening en het beleid van Louwes en Von der Wense. Kritiek van Rost van Tonningen wordt bestreden. Uiteenzetting over de problemen waarmede de voedselvoorziening te maken heeftVoedselvoorziening17-08-1943
Verontschuldigend schrijven van Rost van Tonningen aan Von der Wense, n.a.v. een beledigende uiting aan het adres van Von der Wense in de vergadering van Secretarissen-Generaal op 22.7.1943Rost van Tonningen, mr M.M. - voedselpolitiek03-09-1943
Verhandeling van Rost van Tonningen over de zwarte handel en de bestrijding ervan (n.a.v. de voorgenomen salarisverhoging van het overheidspersoneel). Hirschfeld: C.C.D. zou bewapend moeten wordenZwarte handel16-09-1943
Discussie tussen Hirschfeld en Rost van Tonningen over de zwarte handel. Hirschfeld is van mening dat de wantoestanden bij de Landstand een slechte invloed hebben op de houding van de boeren, terwijl verder gesproken wordt over de voedselvoorziening en de beïnvloeding hiervan door de zwarte handel, de Ned.Landstand, de C.C.D. en de salarissen van het overheidspersoneel. Van de Vegte is het eens met HirschfeldVoedselvoorziening16-09-1943
Nota van Departement van Waterstaat betreffende de ZuiderzeeraadZuiderzeeraad23-09-1941
Louwes heeft opdracht gekregen tot evacuatie der voedselvoorraden van de Westkust van Zeeuws-VlaanderenVoedselvoorziening12-09-1940
Hirschfelds mededelingen kolensituatie. Opvoering produetie. Moeilijkheden met vervoer. Opnieuw Sonntagsschicht? Extra-brood.Mijnen - Zondagsarbeid19-02-1942
Hirschfeld over kolenbesprekingen in Limburg op 3/4 Maart. Verband kolenvoorziening-Auf-tragsverlagerung-arbeidsinzet. Nieuwe Sonntagsschicht alleen mogelijk indien tevens extra voeding wordt verstrekt. Geen kolenexporten meer. Verwey wil verruiming ontslag-mogelijkheidMijnen - Zondagsarbeid05-03-1942
Zuivering van Sontagsschicht in de mijnen mislukt. Hirschfelds overleg met Fischböck op 23 Maart en weer op 30 Maart a.s.Mijnen - Zondagsarbeid27-03-1942
Sonntagsschicht op 12 April. Eventueel premie voor het werken op zondag, en boete voor weigeraars. Men is niet gerust over het resultaat en vreest sabotageMijnen - Zondagsarbeid09-04-1942
Sonntagsschicht in de mijnen. 12 April beter dan de keer op 22 Maart Toen 23% opkomst, nu 49%Mijnen - zondagsarbeid16-04-1942
Sonntagsschicht in de mijnen verloopt bevredigendMijnen - Zondagsarbeid04-06-1942
Invoering van een tweede Sonntagsschicht. Duitse arbeidsbepalingen voor de mijnen ook in Nederland in te voeren?Mijnen - Zondagsarbeid03-09-1942
Invoering van tweede Sonntagsschicht, Geen extra-rantsoenen kolen voor de mijnwerkersDistributie - extra rantsoenen - mijnarbeiders24-09-1942
Hirschfelds mededelingen over eerste Sontagsschicht. Nieuwe eis van Goering-Vierjahresplan: in Juli nog 100.000 ton boven de reeds geëiste 250.000Mijnen - Zondagarbeid01-07-1941
Verschillende Secretarissen-Generaal zullen Zeeuws-Vlaanderen bezoekenZoeuws-Vlaanderen17-07-1940
Personen, die tengevolge V0 7/41 een aanschrijven van Rauter hebben ontvangen tot het betalen van zoengeld, kunnen zich het best om nadere inlichtingen direct tot Rauter wendenZoengelden15-01-1941
In verband met aan Amsterdam opgelegd zoengeld zullen Frederiks. Trip en Tenkink bij Seyss protest gaan indienen op gronden van onbillijkheid en om economische bezwarenFebruaristaking 194103-03-1941
Onderhoud van Trip met Rinkefeil over kwestie zoengeld betreffende FebruaristakingFebruaristaking 194107-03-1941
Van Dam: Seyss-Inquart wil bedrag van f. 18.000.000.- zoengeld doen besteden aan culturele doeleinden Amsterdam. Suggestie?Februaristaking 1941 - boete12-03-1941
Het weglaten van de artsenbordjes. Mededeling van Verwey. Bespreking van Verwey met artsen over de ziekenfondsen op wens van General-Kommissar SchmidtZiekenfondsen25-03-1943
Verwey's bespreking met artsen op 31 Maart; het verzet gaat tegen voorzitter artsenkamer; inzake ziekenfondsen waarschijnlijk inschikkelijkheidZiekenfondsen02-04-1943
Rost van Tonningen over de ziekenfondsen, geen verlaging van de uitkeringen; en over voedselvoorziening en productie, afneming van de arbeidsprestatie. Twee gesprekken van Hirschfeld met de Rijkscommissaris over voedselsituatie. Hirschfeld zegt: geen tegenstelling tussen opvattingen van von der Wense en LouwesSociale Verzekering10-06-1943
In Zeeuws-Vlaanderen gebrek aan vele noodzakelijke voedingsmiddelen. Een crediet wordt voorgesteld om de meest getroffen bewoners in hun eerste levensbehoeften tegemoet te komen. Verslag werkzaamheden Louwes. Krijgt medewerking van Duitse instanties bij zijn streven alle bestellingen centraal te doen lopenVoedselvoorziening03-06-1940
Grotere werkloosheid in Zeeuws Vlaanderen door arbeiders uit België. Maatregelen hiertegen moeten worden genomenZeeuws-Vlaanderen10-06-1940
Verslag van Ringers over zijn bezoek aan Zeeuws-VlaanderenZeeuws-Vlaanderen19-07-1940
Hirschfeld heeft bevestiging van het gerucht, als zou Zeeuws-Vlaanderen bij België worden getrokken, vernomen. Frederiks: dergelijke geruchten ook ten aanzien van Limburg en BrabantLimburg16-10-1940
Van Duitse zijde in Brussel bestaan geen plannen tot het trekken van Zeeuws-Vlaanderen bij België. Vermoedelijk is dit slechts een wens in Belgische kringenZeeuws-Vlaanderen18-10-1940
Van poelje over bestuursconflicten in Zeeuws-Vlaanderen door dubbel gezag:België en Nederland; contact van Zeeuws-Vlaanderen met Nederlandse autoriteiten te bevorderenZeeuws-Vlaanderen30-08-1940
Bezoek Louwos aan Zeeuws-Vlaanderen: stemming is zeer meegevallen. Veel smokkel naar Belgi?Zeeuws-Vlaanderen09-10-1940
Ondanks gunstiger berichten inzake Zeeuws-Vlaanderen blijft aandacht noodzakelijkZeeuws-Vlaanderen21-10-1940
Discussie over notitie van Frederiks betreffende Zeeuws-Vlaanderen, onder meer betreffende de veertarieven over de ScheldeZeeuws-Vlaanderen30-10-1940
Ringers over zijn reis naar Middelburg en Zeeuws-VlaanderenZeeuws-Vlaanderen29-11-1940
Hirschfeld is uitgenodigd door Fischböck voor bespreking over de zeescheepvaart, waarschijnlijk betreffende Nederlandse schepen in het buitenlandZeescheepvaart22-07-1940
Verslag van Hirschfeld van de bespreking bij Fischböck over de zeescheepvaart. Bene en Christiansen ook aanwezig. Duitse eisen aan Nederlandse reders: gebruik door geallieerden beletten, inlichtingen geven betreffende positie der schepen. Dreiging met vermogensrechtelijke strafmaatregelen in de toekomst. Binnen 14 dagen rapport uit te brengen. Regeringscredieten teneinde salarissen van vertrokken schepelingen aan verwanten te kunnen uitbetalen door Duitsers niet toegestaanZeescheepvaart24-07-1940
Uitbetaling gages aan familieleden van Nederlandse zeelieden in Britse dienstZeelieden - uitkering aan familie18-04-1941
Zeemansvrouwen. Ondersteuning op het peil van maatschappelijke steun, in plaats van 2/3 van de gage. Hirschfeld wil geen verordening van Departement van Justitie hierover, maar een van de Rijkscommissaris en van de Wehrmachtsbefehlshaber in den NiederlandenZeelieden - uitkering aan familie30-09-1941
De Duitsers willen de uitbetaling van 2/3 van het salaris of gage aan de familie van ambtenaren of zeelieden buiten Nederland, (regeling van Winkelman uit Mei 1940), stopzetten en veranderen in uitbetaling maatschappelijk steun. Hirschfeld besprak dit met Fischböck. De Nederlandse autoriteiten zijn er tegenAmbtenaren - buiten Nederland - salaris08-01-1942
Beauftragte Zeeland wenst plannen wederopbouw Middelburg te veranderen, Ringers zal kwestie met Fischböck bespreken. Krijgt Middelburg te weinig uit herstelfonds van f.10.000.000? Achter deze Duitse mening steekt waarschijnlijk eis van burgemeesterBeauftragte des Reichskommissars - zeeland02-10-1940
Ringers over bespreking met Fischböck: niets aantrekken van inmenging in wederopbouwbeleid van allerlei kanten. O.a. Beauftragte in Zeeland hooft geen onkele bevoegdheid tot inmenging. Plannen voor wederopbouw Rotterdam zullen te zijner tijd aan Nibbe moeten worden voorgelegdBeauftragte des Reichskommissars - Zeeland05-10-1940
Scholtens doet mededeling van aftreden. Geen bepaald conflict, maar in het algemeen niet eens met Duitse opvattingenDepartement van Sociale zaken21-08-1940
Opvolger? Verwey komt voorlopig in aanmerking, maar dit zegt niets over definitieve opvolgerScholtens, mr dr A.L.21-08-1940
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in