Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Verslag van Hirschfeld over bespreking met Fisehböck betreffende toekomstige maatregelen ten aanzien van de Joden in het bedrijfslevenArisering23-09-1940
Mededeling van Hirschfeld en Louwos betreffende gerucht van ariseringArisering27-09-1940
Aanstaande bespreking met ambtenaren van Departement van Handel en Nijverheid over arisering met Duitsers. Er zijn reeds 23.000 aanmeldingenArisering04-04-1941
Verslag van Hirschfeld over bespreking betreffende arisering. Discussie over deelneming van de overheid in de koop van geariseerde bedrijven. Overleg met comité Fentener van VlissingenArisering07-04-1941
Overheid (advies Fentener van Vlissingen) alleen bereid tot deelnemen aan arisering indien richtlijnen door Duitsers worden gegeven. Dat wordt geweigerd door Fischböck. Dan geen deelnemingArisering06-06-1941
Tenkink: Kolonel Koot weer vrijArrestaties30-08-1940
Mededeling van Verwey n.a.v. verklaring Wimmer: het afstand doen van de artsenbevoegdheid is slechtseen schijnverklaring geweest. Alle met deze verklaring in verband staande handelingen moeten ongedaan gemaakt worden, aangezien men anders in overtreding is t.o.v. de bezettende machtArtsenverzet30-03-1943
Brieven van artsen aan Verwey. Deze zond een brief door aan General-Kommissar Schmidt. Alleen gericht tegen de artsenkamerArtsenverzet08-04-1943
Van Dam bericht over twee brieven van Medisch Contact aan de Rekenkamer. De arrestaties naar aanleiding hiervan. Gevaren voor volksgezondheidArtsenverzet29-06-1943
Verwey sprak met Wimmer over de gevangengenomen artsen. De tweede artsenbrief is door de Duitsers zeer kwalijk genomen; "eine Universchämheit" zegt Wimmer. Een aantal artsen zou zijn teruggekomenArtsenverzet07-07-1943
Hirschfeld: er zal een speciale Referent worden aangesteld voor het plaatsen van Duitse orders bij de Nederlandsche Industrie. Hirschfeld acht zware industrie bedreigd door Duitse vrees voor concurrentieAuftragsverlagerung12-07-1940
Hirschfeld Fischböck wil inschakeling van Duitse Kamer van Koophandel bij verdeling Duitse officiële orders. Ook bij verdeling Nederlandse overheidsorders, waartegen verzet van Hirschfeld. Dit desnoods wel door centrale Nederlandse instantie. Scholtens: in geval van ontslag van meer dan 100 arbeiders in één industrie, zal Jakob (Referent bij Sociale Zaken) trachten Duitse orders te krijgenAuftragsverlagerung02-08-1940
Hirschfeld over bespreking: Duitse centrale instantie bemoeit zich niet met officiële Nederlandse orders; Fischböck eist wel een centrale Nederlandse instantieAuftragsverlagerung05-08-1940
Werkzaamheid Zentralauftragstelle Plaatsing van nieuwe orders in Nederland gaat reeds langzamer. Uitbreiding fabrieken door grote orders ongunstig voor wederopbouw in verband met grondstoffenschaarsteAuftragsverlagerung08-01-1941
Begroting 1941. Uiterste zuinigheid gebodenBegroting 194129-05-1940
Extra vergadering voor begroting 1941Begroting - 194107-06-1940
Publicatie begroting niet gewenst. Vaststelling begroting door machtiging van TripBegroting 194114-06-1940
Begrotingscijfers zo spoedig mogelijk naar TripBegroting - 194124-06-1940
Dwangbevelen zullen worden uitgevaardigd in naam der KoninginBelastingen24-05-1940
Benoemingen en bevorderingen die vroeger door de Minister geschiedden, nu door de Secretarissen-GeneraalAmbtenaren - benoeming16-08-1940
Frederiks heeft voorstellen gedaan inzake benoemingsbesluitenAmbtenaren - benoeming24-06-1940
Brief van Rabl betreffende benoemingsbesluitenAmbtenaren - benoeming01-07-1940
Benoemingen van ambtenaren, vroeger door de minister gedaan, nu ook in de geldende vormAmbtenaren - benoeming30-10-1940
Hirschfeld heeft Fischböck gewezen op noodzaak van stopzetten van de benzine-export, en verzocht eventuele levering van Nederlanders in België in Berlijn te bespreken. Onderzoek van de eis van speciale benzinetoewijzing aan de NSB vereistBenzine23-08-1940
Hirschfeld: voortaan aanvoer van benzine voor de Wehrmacht uit DuitslandBenzine12-09-1940
Mededeling Hirschfeld over aanveer benzine uit DuitslandBenzine30-09-1940
Mededeling Hirschfeld: mogelijk 40.000 ton van de 60.000 ton naar Duitsland vervoerde benzine in Nederland terug te verwachten. Voorts misschien Duitse levering van Roemeense benzineBenzine05-10-1940
Benzinepositie hachelijkBenzine09-04-1941
Louwes dringt aan in verband met de hachelijke benzinepositie op omschakeling op andere vorm van energievoorzieningBenzine16-04-1941
In welke vorm moet de Staatsalmanak 1941 verschijnen? Vergadering besluit tot supplement - Staatsalmanak 1940 om de moeilijkheden zo te omzeilenBestuursalmanak21-08-1940
Nader overleg tussen ambtenaren over staatsalmanak: van elk departement éénBestuursalmanak20-09-1940
Beslissing van vergadering in 2 principiële vragen ten aanzien van de Staatsalmanak. Ridderorden en Kamers van Koophandel in het buitenland zullen niet worden vermeldBestuursalmanak30-10-1940
Snouck Hurgronje: vermelding van ridderorden in Staatsalmanak toch wel beterBestuursalmanak01-11-1940
Geen uitgave Staatsalmanak; interdepartementaal overzicht der actieve ambtenarenBestuursalmanak08-01-1941
Geen uitgave Staatsalmanak; interdepartementaal overzicht der actieve ambtenarenBestuursalmanak08-01-1941
rabl wil de bestuursalmanak week laten verschijnen. De uitgave zal nu niet meer door Nijhoff, maar door Landsdrukkerij verzorgd wordenBestuursalmanak27-03-1942
Duits militair bestuur wenst: voortzetting der zaken door Nederlandse instantiesBestuursapparaat17-05-1940
Bespreking redactie van besluiten, welke in de plaats komen van Koninklijke BesluitenBestuursapparaat17-05-1940
Door Frederiks zal brief worden gezonden aan de Commissarissen der Koningin. Bestuur moet weer worden gecentraliseerdBestuursapparaat03-06-1940
Geruchten van Duitse plannen betreffende administratieve reorganisatiesBestuursapparaat21-10-1940
Nadere mededelingen van Tenkink over de reorganisatieplannen betreffende het bestuursapparaat. Voorlopig nog op uitstel te rekenenBestuursapparaat25-10-1940
"Betreuung" der Nederlandse arbeiders in Duitsland door Zweeds gezantschap; poging enkele Nederlandse ambtenaren hieraan toe te voegenArbeidsinzet - Betreuung12-02-1941
Bezettingskosten worden gesplitst in kosten voor bezettingsleger en kosten voor Duitse oorlogvoering. (innere und äussere Besatzungskosten). Deze laatste dienen niet ten laste van de Nederlandse schatkist te komen. Moeilijkheden van gelijke aard doen zich voor bij leveranties en bij de Nederlandsche SpoorwegenBezettingskesten17-06-1940
Kosten civiel Duits bestuur. Voorlopige raming is zeer hoogBezettingskosten31-05-1940
Spitzen heeft regeling getroffen voor gratis vervoer Duitse politie en Wehrmacht. Trip: dergelijke faciliteiten moeten zoveel mogelijk beperkt wordenBezettingskosten24-07-1940
Trip: Duitse credietaanvraag van f 90 millioen zal wel moeten ingewilligd worden. Louwes: de besteding ware na te gaanBezettingskosten26-08-1940
Trip: credietaanvraag van Bösler (General Intendant Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden) voor October 1940 f.80 millioen. totaal tot nu toe: f.425 millioen. Opgenomen hiervan f.200 millioen. (zie aanvulling 55/I-1)Bezettingskosten27-09-1940
Brief van Rinkefeil dd. 24 Maart 1941 met "verzoek" tot betaling van 500 millioen RM Abschlagzahlung äussere Besatzungskosten. (afschrift in Delegatiedossiers Neurenberg). Hirschfeld zal Fischböck verzoeken, het "verzoek" in een "bevel" om te zetten en tevens de brief te doen uitgaan van de RijkscommissarisBezettingskosten26-03-1941
Nieuwe brief van Rinkefeil met "Anweisung im Namen des Reichskommissars" tot betaling van de 500 millioen RM Abschlagzahlung Aeussere Besatzungskosten. Departement van Financiën zal de Nederlandse Bank verzoeken het gevraagde bedrag aan goud (100 millioen RM) ter beschikking te stellenBezettingskosten28-03-1941
Protest van Secretarissen-Generaal tegen Äussere Besatzungskosten, 500 Millioen RMBezettingskosten31-03-1941
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in