Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Zullen de Nederlandse loodsen ingelijfd worden in Duitse loodsdienst? Er zijn 5 weigeraars bij een mogelijke precedent in die richting in Delfzijl. Komen deze voor een Kriegsgericht? De zaak zal met Korvetten Kapitän Christiansen besproken wordenLoodswezen04-12-1941
Zuivering van Sontagsschicht in de mijnen mislukt. Hirschfelds overleg met Fischböck op 23 Maart en weer op 30 Maart a.s.Mijnen - Zondagsarbeid27-03-1942
Zou de bepaling inzake de terugwerkende kracht bij aanmeldingsplicht Joodse bedrijven kunnen vervallen. Hierdoor zou bijv. cok de Nederlandse Bank onder deze regeling vallen. Hirschfeld vreest van niet. Vergadering gaat accoord met schrijven van Frederiks betreffende het doen van schriftelijke aanmelding van JodenArisering21-10-1940
Zolang bestaande bepalingen inzake ambtenarenverbod van kracht zijn, niets doen inzake aanvragen eerherstelAmbtenarenverbod10-06-1940
Zelfstandig optreden der NSNAP ter handhaving distributiewetten i.c. onderzoek naar voorraden bij Joden. Politie is opgetredenNSNAP24-06-1941
Zeer vertrouwelijke brief van Rijkscommissariaat aan Directeur-Generaal van de Nederlandsche politie betreffende sabotage-organisaties; eventueel onderzoek centraal door Departement van Justitie in te stellen, opdat niet onderzoek van de Duitse autoriteiten wordt geschaad. (zie aanvulling 4/II-1)Sabotage06-01-1941
Zeemansvrouwen. Ondersteuning op het peil van maatschappelijke steun, in plaats van 2/3 van de gage. Hirschfeld wil geen verordening van Departement van Justitie hierover, maar een van de Rijkscommissaris en van de Wehrmachtsbefehlshaber in den NiederlandenZeelieden - uitkering aan familie30-09-1941
Zal het door Frederiks beoogde criterium inzake Joodse ambtenaren wel geaccepteerd worden?Joden - ambtenaren25-09-1940
Wohltat heeft toegezegd de circulatie van Kreditkassenscheine zoveel mogelijk te beperkenKreditkassenscheine21-06-1940
Winterhulp per V0 van de Rijkscommissaris onder een "Landesleiter" geplaatst, waarvoor Menton is aangezocht en met erecomité, door Frederiks aan te wijzen, Ook vertegenwoordigers uit arbeiderskringen opnemen, alsmede enkele NSB-ersWinterhulp Nederland30-09-1940
Wimmer zal de Rector Magnificus van de Technische Hogeschool machtigen tot heropening op voor hem oirbaar tijdstipTechnische Hogeschool Delft19-03-1941
Wimmer en Frederiks: een V0 voor arbeidsinzetoverheidspersoneel is in de maak. Vrijwilligheidsbeginsel. Verlies van staatsburgerschap nièt ten gevolge hiervan. Volgens Seyss-Inquart is het geen "vreemde staatsdienst"Arbeidsinzet - ambtenaren11-07-1941
Wijziging titulatuur van ir J.A.Ringers goldt niet voor de andere regeringscommissarissenRingers, ir J.A.17-07-1940
Wijziging in circulaire dd. 3 October. Voor nieuw te benoemen ambtenaren ook de "negatieve verklaring" in plaats van vraagformulierenJoden - ambtenaren09-10-1940
Wijziging in bestuur Nederlandsche Roode Kruis wordt nog aangehouden. Nog vertraging bij pakketverzendingNederlandsche Roode Kruis16-08-1940
Wijziging diensturen ambtenaren in verband met zomertijd nog afwachtenAmbtenaren18-10-1940
Werving voor de Waffen-SS vindt voortgang; naar het oordeel van Secretarissen-Generaal niet af te raden, indien men meent "sterk genoeg in de schoenen te staan"Waffen-SS - werving05-07-1940
Werkzaamheid Zentralauftragstelle Plaatsing van nieuwe orders in Nederland gaat reeds langzamer. Uitbreiding fabrieken door grote orders ongunstig voor wederopbouw in verband met grondstoffenschaarsteAuftragsverlagerung08-01-1941
Werkverruiming voor overcompleet defensiepersoneel noodzakelijk. Overijling niet gewenstNederlandsche Opbouwdienst27-05-1940
Werktijden van Duitse ambtenaren aanzienlijk langer dan de NederlandseAmbtenaren30-05-1941
Werkloze NSB-ers zouden niet naar Duitsland hoeven Arbeidsbeurzen maken echter geen onderscheid; instemming van referent Jakob hiermee (zie ook 50/I-2)Arbeidsinzet - NSB-ers16-09-1940
Wenselijkheid van beperkt geldverkeer met Nederlandsch-Indië; poging tot herstel radio-telegrafische verbindingMissie Jongejan-Boerstra31-05-1940
Wel prijsvragen voor wederopbouw Rotterdam. Ringers zal met Fischböck spreken. Cementpositie zeer slecht. Kans op verbeteringWederopbouw - Rotterdam27-05-1941
Wehrmacht acht paardenvordering niet in strijd met rechten bezetter; stopgezet tot eind FebruariVorderingen - paarden22-01-1941
Wegvoering, tegen de afspraak, van 200 jongelui uit Vught in plaats van vrijlating. Deels "plutocratenzoontjes", deels studenten. Van Dam is in de klem geraakt, omdat zulks in strijd is met zijn toezeggingen. Departement van Waterstaat : het zijn niet alle "plutocraten""Plutocratenzoontjes"29-04-1943
Weer klacht over onvoldoende resultaten, bereikt door bureau Vennik inzake het plaatsen van oorlogsinvalidenOorlogsinvaliden30-05-1941
Wederopbouw en sanering kleinhandelWederopbouw24-02-1941
Wederopbouw boerderijen spoedig aan te pakken in verband met Duitse plannen in deze richtingWederopbouw12-09-1940
Waterstaat: ingevolge opdracht Duitsers mogen gezinnen van in buitenland vertoevende personen in dienst van het Loodswezen, geen 2/3 uitkering meer ontvangen, doch uitkering gelijk aan Maatschappelijk Hulpbetoon. Deze zaak ware niet apart te behandelenLoodswezen23-09-1941
Waterstaat dringt aan op spoedige beslissing inzake salarisverhogingAmbtenaren - salaris14-10-1941
Walcheren zal gedeeltelijk worden geëvacueerdEvacuatie - kuststrook06-08-1942
Waarschuwing van Wimmer: er op letten dat geen Joodse ambtenaren in overheidsdienst blijvenJoden - ambtenaren07-04-1941
Waarschuwing Gezondheidsraad over te slechte voeding. Verwey wil een brief naar Wimmer en Schmidt hierover; als argument voor verhoging laagste lonenLoonpolitiek02-04-1943
Waarnemers van het Internationale Roode Kruis zouden door de Japanners niet meer in Nederlandsch Indië worden toegelatenRoode Kruis, Internationale05-08-1943
Vrijwillige afgifte lood, koper, tin door particulieren is noodzakelijk. Juiste voorlichting hieromtrent is vereistMetalen - inlevering02-12-1940
Vrijstellingen voor arbeidsinzet. De gehele regeling is nog zeer duister. Ook Duitse instanties hebben geen duidelijk beeld. Vrijstellingen voor krijgsgevangenschap. Bespreking bij Rijkscommissaris zal heden worden gehoudenArbeidsinzet - vrijstellingen06-05-1943
Vrijstellingen voor arbeidsinzet. Belang van o.a. het verzekeringswezenArbeidsinzet - vrijstellingen15-04-1943
Vrijstellingen voor arbeidsinzet. Allereerst voor landbouw, verder ook voor RüstungsbetriebeArbeidsinzet - vrijstellingen08-04-1943
Vrijlating 16 Maart van studenten behalve de Delftse en Wageningse; dit zijn speciale gevallen. Loyaliteitsverklaring; uitwerking. Frederiks, Van Dam en Hirschfelds plannen ter aanbeveling van de verklaring van studentenLoyaliteitsverklaring18-03-1943
Vrij vervoer voor oorlogsinvaliden gewenstOorlogsinvaliden06-12-1940
Vrij gebruik van Nederlandse Spoorwegen door Duitsers niet in strijd met volkenrecht. Militair vervoer echter niet door Nederlands personeelSpoorwegen14-06-1940
Vraag van Rost van Tonningen over de universiteit van Leiden. Van Dam heeft een definitieve audiëntie bij de Rijkscommissaris aangevraagd. Van Dam wil nadruk leggen op de kwaliteit van de nieuw te benoemen hoogleraren. Van Genechten stelt de factor van de "nieuwe denkbeelden" primairUniversiteiten - Leiden15-10-1942
Vraag van Ringers in verband met op te richten architectenkamerArchitectenkamer31-01-1941
Vraag van Duitse gevolmachtigde voor de bouwnijverheid over mogelijkheid export bouw- en straatstenen naar DuitslandBouwnijverheid16-09-1940
Vraag om voor ambtenaren, die scholingscursus van Winterhulp en Volksdienst willen meemaken, dit als buitengewoon verlof te doen gelden. Schrieke: dit is een politieke, niet een zakelijke beslissing. Men stemt toeNederlandsche Volksdienst02-07-1942
Voûte maakt einde aan discriminatie Joodse handelaren en slagers, in afwachting van definitieve regelingJoden - maatregelen tegen24-03-1941
Vorming politiebataljon; publicatie betreffende het niet opnemen van Joden en kleurlingen bij de marechaussee uitgegaan van de waarnemend Inspecteur-Generaal van de marechaussee zonder voorkennis van HooykaasMarechaussee30-05-1941
Vordering van haringloggers door de Duitse MarineVorderingen - haringloggers03-06-1940
Vordering of verkoop van paarden van de marechausseeVorderingen - paarden12-08-1941
Voortgezet overleg over bestuursacademie voor hogere ambtenaren. Afwijkende mening van Rost van Tonningen, Goedewaagen en Schrieke. Frederiks en Van Dam moeten aan Wimmer het meningsverschil overbrengenAmbtenaren - opleiding en scholing21-11-1941
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in