Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
34 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 34 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Aan bepaalde bezwaren van ir Witteveen betreffende de loop van de spoorlijnen in Rotterdam, door de Rijkscommissaris gehoor gegevenWederopbouw - Rotterdam28-03-1941
Besloten wordt de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een besluit ter tekening voor te leggen om f.10.000.000 voor de wederopbouw van RotterdamWederopbouw - Rotterdam17-05-1940
Betalingen voor wederopbouw: Instelling centrale comptabiliteit. Stichting Rotterdam 1940 ten voorbeeld voor andere getroffen gebieden (aanvulling 5/I-2)Wederopbouw - Rotterdam27-05-1940
Betreffende benoeming vertrouwensmannen uit de arbeiders die puinruimen in Rotterdam nog geen oplossing; kosten puinruimen gedaaldWederopbouw - Rotterdam05-08-1940
Crediet voor bouw schouwburg in RotterdamWederopbouw - Rotterdam04-04-1941
Het rondschrijven van Winkelman over het... bombardement van Rotterdam zal niet officieel worden rondgezondenRotterdam - bombardement03-07-1940
In Rotterdam grote werkloosheid van kantoorpersoneel. Op verschillende departementen moeilijkheden in verband met salariëring ambtenaren, Nader onderling overleg vóór Duitse inmenging s.v.p.Werkloosheid25-09-1940
Kwestie flatgebouw Zuidplein te Rotterdam. Bouw in opdracht van de "Planungsleiter" Roloff gestaaktWederopbouw - Rotterdam23-05-1941
Mededeling Ringers: met de Duitse gevolmachtigde voor het bouwwezen is regeling getroffen ten aanzien van vorderingen door de Duitse luchtmacht. om vertraging in de woningbouw van Rotterdam te voorkomenBouwnijverheid21-10-1940
Mededelingen Frederiks over overleg met Duitsers. Snouck Hurgronje wenst onderzoek naar geruchten over wegvoering van collecte-in-natura voor Rotterdam, naar DuitslandWintorhulp Nederland23-09-1940
Mededelingen Rotterdam puinruimen en benoeming arbeidersvertegenwoordigersWederopbouw - Rotterdam29-07-1940
Onteigening ten dienste van de wederopbouwWederopbouw - Rotterdam31-05-1940
Overeenstemming met Burgemeester en Wethouders Rotterdam inzake enkele kwesties betreffende de wederopbouw en bespreking van Ringers met VòlckersWederopbouw - Rotterdam11-12-1940
Pamflet van NSB tegen de schade-enquête-commissie te RotterdamWodoropbouw - Rotterdam27-06-1941
Plan der puinruimers in Rotterdam tot staking na bespreking met de Sipo opgegeven. Invoering nieuwe tariefregelingWederopbouw - Rotterdam09-08-1940
Protest van Rost van Tonningen en Müller (Rotterdam) over eenzijdige salarisverhoging ambtenaren Gewestelijk Arbeidsbureau RotterdamOverheidspersoneel - salaris10-06-1943
Puinruimen-werkverschaffing in Rotterdam. De lonen hiervan met Duitse autoriteiten besproken, evenals de vertegenwoordiging van de arbeiders. Lonen zullen worden verhoogd,ongewenste elementen zullen worden ontslagenWederopbouw - Rotterdam19-07-1940
Ringers heeft Fischböck gewezen op het gebrek aan materiaal: ijzer, klinkers, hout bij de wederopbouw. Seyss-Inquart heeft plannen voor wederopbouw Rotterdam te Berlijn besproken. Geen bepaalde bezwarenWederopbouw13-01-1941
Ringers over bespreking met Fischböck: niets aantrekken van inmenging in wederopbouwbeleid van allerlei kanten. O.a. Beauftragte in Zeeland hooft geen onkele bevoegdheid tot inmenging. Plannen voor wederopbouw Rotterdam zullen te zijner tijd aan Nibbe moeten worden voorgelegdBeauftragte des Reichskommissars - Zeeland05-10-1940
Ringers over bespreking van Witteveen met Seyss-Inquart. Deze wenst uitbreiding van plan van Witteveen betreffende de wederopbouw van Rotterdam: Daarna verplicht plannen voor te leggen aan een "Planungs-ingenieur". Seyss-Inquart wil de plannen zelf goedkeuren. Voorts Ringers over de uitbreiding van Rotterdam en annexatie van randgemeenten (zie aanvulling 48/I-14)Wederopbouw - Rotterdam09-09-1940
Ringers wil in Rotterdam 4.000 semi-permanente noodwoningen bouwen, hoewel dit in strijd met woningwet zou zijn. Het College van Secretarissen-Generaal gaat hiermee accoordWederopbouw - Rotterdam31-07-1940
Ringers: deze maand ontslag van 8.000 man, werkzaam bij wederopbouw RotterdamWederopbouw - Rotterdam06-09-1940
Ringers: mededelingen voor persconferentie over Rotterdam moeten eerst ter kennis van Seyss-Inquart worden gebracht; te publiceren kaartjes eerst naar Christiansen. Rede van Rost van Tonningen heeft de aandacht van Duitse autoriteiten getrokkenWederopbouw - Rotterdam17-07-1940
Ringers: pogingen om bij wederopbouw Rotterdam tijdschrijvers uit de arbeiders zelf te recruteren nog mislukt. Bespreking over technische dienst van de Nederlandsche OpbouwdienstNederlandsche Opbouwdienst22-07-1940
Ringers: puinruiming in Rotterdam per 1 November voltooid. Kosten aanzienlijk minder dan geraamdWederopbouw - Rotterdam16-10-1940
Rondschrijven van Winkelman over de juiste toedracht bij het bombardement van Rotterdem in de Meidagen van 1940Winkelman, H.G.01-07-1940
Salaris ambtenaren Raden van Arbeid en Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam. Salarisverhoging door intrekking van 10% korting. Maar verplicht 5% te sparenOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
Snouck Hurgronje over rede van Rost van Tonningen over wederopbouw Rotterdam; inhoud moet aan de bevoegde Duitse instanties worden bekendgemaaktWederopbouw - Rotterdam15-07-1940
Sterke vertraging van wederopbouw Rotterdam door vordering van de vrachtauto'sWederopbouw - Rotterdam16-09-1940
Tekort aan kipauto's in Rotterdam door hoge lonen voor herstelwerkzaamheden vliegvelden (zie voorts 28/I-17)Wederopbouw - Rotterdam15-07-1940
Tenkink: gerucht over relletjes onder de puinruimers in Rotterdam onwaar. Wèl bijzondere waakzaamheid gebodenWederopbouw - Rotterdam02-09-1940
Vergadering neemt kennis van de wederopbouwplannen te Rotterdam. Uiteenzetting van Ringers over uitvoering en architectuur. Uiteenzetting van Ringers betreffende wederopbouw, o.a. inzake architectonisch juiste uitvoering, in Utrecht en Middelburg door plaatselijke commissiesWederopbouw - Rotterdam11-10-1940
Verwey Verzoekt eventuele nieuwe ambtenaren uit Rotterdamse werklozen te reruteren. Echter: werkloos kantoorpersoneel ook buiten RotterdamWerkloosheid27-09-1940
Wel prijsvragen voor wederopbouw Rotterdam. Ringers zal met Fischböck spreken. Cementpositie zeer slecht. Kans op verbeteringWederopbouw - Rotterdam27-05-1941
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in