Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Wel prijsvragen voor wederopbouw Rotterdam. Ringers zal met Fischböck spreken. Cementpositie zeer slecht. Kans op verbeteringWederopbouw - Rotterdam27-05-1941
Wenselijkheid van beperkt geldverkeer met Nederlandsch-Indië; poging tot herstel radio-telegrafische verbindingMissie Jongejan-Boerstra31-05-1940
Werkloze NSB-ers zouden niet naar Duitsland hoeven Arbeidsbeurzen maken echter geen onderscheid; instemming van referent Jakob hiermee (zie ook 50/I-2)Arbeidsinzet - NSB-ers16-09-1940
Werktijden van Duitse ambtenaren aanzienlijk langer dan de NederlandseAmbtenaren30-05-1941
Werkverruiming voor overcompleet defensiepersoneel noodzakelijk. Overijling niet gewenstNederlandsche Opbouwdienst27-05-1940
Werkzaamheid Zentralauftragstelle Plaatsing van nieuwe orders in Nederland gaat reeds langzamer. Uitbreiding fabrieken door grote orders ongunstig voor wederopbouw in verband met grondstoffenschaarsteAuftragsverlagerung08-01-1941
Werving voor de Waffen-SS vindt voortgang; naar het oordeel van Secretarissen-Generaal niet af te raden, indien men meent "sterk genoeg in de schoenen te staan"Waffen-SS - werving05-07-1940
Wijziging diensturen ambtenaren in verband met zomertijd nog afwachtenAmbtenaren18-10-1940
Wijziging in bestuur Nederlandsche Roode Kruis wordt nog aangehouden. Nog vertraging bij pakketverzendingNederlandsche Roode Kruis16-08-1940
Wijziging in circulaire dd. 3 October. Voor nieuw te benoemen ambtenaren ook de "negatieve verklaring" in plaats van vraagformulierenJoden - ambtenaren09-10-1940
Wijziging titulatuur van ir J.A.Ringers goldt niet voor de andere regeringscommissarissenRingers, ir J.A.17-07-1940
Wimmer en Frederiks: een V0 voor arbeidsinzetoverheidspersoneel is in de maak. Vrijwilligheidsbeginsel. Verlies van staatsburgerschap nièt ten gevolge hiervan. Volgens Seyss-Inquart is het geen "vreemde staatsdienst"Arbeidsinzet - ambtenaren11-07-1941
Wimmer zal de Rector Magnificus van de Technische Hogeschool machtigen tot heropening op voor hem oirbaar tijdstipTechnische Hogeschool Delft19-03-1941
Winterhulp per V0 van de Rijkscommissaris onder een "Landesleiter" geplaatst, waarvoor Menton is aangezocht en met erecomité, door Frederiks aan te wijzen, Ook vertegenwoordigers uit arbeiderskringen opnemen, alsmede enkele NSB-ersWinterhulp Nederland30-09-1940
Wohltat heeft toegezegd de circulatie van Kreditkassenscheine zoveel mogelijk te beperkenKreditkassenscheine21-06-1940
Zal het door Frederiks beoogde criterium inzake Joodse ambtenaren wel geaccepteerd worden?Joden - ambtenaren25-09-1940
Zeemansvrouwen. Ondersteuning op het peil van maatschappelijke steun, in plaats van 2/3 van de gage. Hirschfeld wil geen verordening van Departement van Justitie hierover, maar een van de Rijkscommissaris en van de Wehrmachtsbefehlshaber in den NiederlandenZeelieden - uitkering aan familie30-09-1941
Zeer vertrouwelijke brief van Rijkscommissariaat aan Directeur-Generaal van de Nederlandsche politie betreffende sabotage-organisaties; eventueel onderzoek centraal door Departement van Justitie in te stellen, opdat niet onderzoek van de Duitse autoriteiten wordt geschaad. (zie aanvulling 4/II-1)Sabotage06-01-1941
Zelfstandig optreden der NSNAP ter handhaving distributiewetten i.c. onderzoek naar voorraden bij Joden. Politie is opgetredenNSNAP24-06-1941
Zolang bestaande bepalingen inzake ambtenarenverbod van kracht zijn, niets doen inzake aanvragen eerherstelAmbtenarenverbod10-06-1940
Zou de bepaling inzake de terugwerkende kracht bij aanmeldingsplicht Joodse bedrijven kunnen vervallen. Hierdoor zou bijv. cok de Nederlandse Bank onder deze regeling vallen. Hirschfeld vreest van niet. Vergadering gaat accoord met schrijven van Frederiks betreffende het doen van schriftelijke aanmelding van JodenArisering21-10-1940
Zuivering van Sontagsschicht in de mijnen mislukt. Hirschfelds overleg met Fischböck op 23 Maart en weer op 30 Maart a.s.Mijnen - Zondagsarbeid27-03-1942
Zullen de Nederlandse loodsen ingelijfd worden in Duitse loodsdienst? Er zijn 5 weigeraars bij een mogelijke precedent in die richting in Delfzijl. Komen deze voor een Kriegsgericht? De zaak zal met Korvetten Kapitän Christiansen besproken wordenLoodswezen04-12-1941
1...3031
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in