Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
57 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 57 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Verwey: Duits voorstel met betrekking tot huwelijksvoorschotten voor ambtenaren niet nodigOverheidspersoneel - salaris28-04-1941
Verwey: overwerk wordt geëist en geen salarisverhoging toegestaanAmbtenaren - salaris18-03-1943
Verzoek de 6% extra-toelage ook van toepassing te verklaren voor leden Nederlandse weermacht, wier wachtgeld beneden het minimum valt. Departement en van Financiën en Binnenlandse Zaken wijzen het voorstel af.Ambtenaren - salaris16-05-1941
Voorstel Departement van Financiën inzake verbetering politiesalarissenPolitie23-09-1941
Voorstellen Verwey voor extratjes voor ambtenaren. (5% korting ingetrokken)Ambtenaren - salaris11-12-1941
Voorstellen Verwey voor extratjes voor ambtenaren. Andere voorstellen tot "Kleingoed" voor salarisverhoging. Uiteenzetting van Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de omzetting van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren in een wachtgeldregeling. Overige ambtenaren-zaken, salarissen, ziekengeld, verlenging kindertoelage, bevallingsgeld, ambtsjubilea, salarissen typistesAmbtenaren - salaris19-12-1941
Waterstaat dringt aan op spoedige beslissing inzake salarisverhogingAmbtenaren - salaris14-10-1941
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in