Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
59 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 59 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Snouck Hurgronje zal bij Wimmer uitzondering bepleiten voor Joodse frontstrijders, en Joden met geheel Nederlands karakterJoden - ambtenaren09-10-1940
Spitzen naar aanleiding van reactie op de circulaire betreffende Joodse ambtenaren: de voortdurende zorg en pogingen ten goede van het college van Secretarissen-Generaal zouden meer algemeen bekend moeten wordenJoden - ambtenaren25-09-1940
Tenkink: in gevallen van twijfel over afkomst Hoge Raad van Adel in te schakelen. Bij sommige benoemingen rekening te houden met bokleden van commissariaten en dergelijke bij Joodse banken of instellingenJoden - ambtenaren04-09-1940
Van Dam over onderhoud met Wimmer inzake Joodse ambtenaren. Seyss-Inquart en Wimmer achten gemeenschappelijk schrijven van College van Secretarissen-Generaal onjuistJoden - ambtenaren03-03-1941
Vergadering gaat met nota van Tenkink accoord betreffende arbeidscontracten i.v.m. JodenkwestieJoden - ambtenaren21-10-1940
Verslag van de bespreking van voorzitter en Frederiks met Wimmer over de kwestie van het benoemen van Joodse ambtenaren. In verband met artikel 5 van de Grondwet wil Wimmer deze kwestie regelen bij V0. Overigens uitzonderingen mogelijkJoden - ambtenaren06-09-1940
Waarschuwing van Wimmer: er op letten dat geen Joodse ambtenaren in overheidsdienst blijvenJoden - ambtenaren07-04-1941
Wijziging in circulaire dd. 3 October. Voor nieuw te benoemen ambtenaren ook de "negatieve verklaring" in plaats van vraagformulierenJoden - ambtenaren09-10-1940
Zal het door Frederiks beoogde criterium inzake Joodse ambtenaren wel geaccepteerd worden?Joden - ambtenaren25-09-1940
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in