Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de notulen van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 en 16 september 1943. Deze notulen zijn te vinden in het archief van het Ministerie van Algemene Zaken 1937-1945, archiefinventaris 2.03.06, in de inventarisnummers 60 tot en met 63.

Notulen van het College van Secretarissen-Generaal

In 1940 week de Nederlandse Ministerraad uit naar Londen. Vanaf dit moment fungeerde het College van Secretarissen-Genraal min of meer als ministerraad. In deze hoedanigheid kwam het college aanvankelijk om de dag in vergadering bijeen. Gedurende het verloop van de oorlog werden de vergaderingen minder frequent. De notulen van deze vergaderingen zijn bewaard gebleven.

De onderwerpen varieerden van de positie van joodse ambtenaren tot het opzetten van jeugdorganisaties en van het vormgeven van het omroep/radiobeleid tot plannen voor de wederopbouw. De laatste in het archief aanwezige notulen dateren van 25 oktober 1943. Die vergadering betrof het evacueren van ambtenaren en van de regeringsbureau's.

Index

Op de notulen van het College van Secretarissen-Generaal werd in 1955 een zogenaamde regestenlijst vervaardigd door het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD). In deze lijst werden de notulen op chronologische volgorde opgenomen, voorzien van een titel en een trefwoord. Op basis van deze regestenlijst is deze index samengesteld.

 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Het Ministerie van Algemene Zaken werd opgericht in 1937. Het departement werd in het leven geroepen om de minister-president te ontlasten van het beheer van een ministerie met de daaraan verbonden administratie. Door het creëren van een ministerie met een zeer beperkte taak zou de minister-president zich volledig aan de coördinatie van het regeringsbeleid kunnen wijden.

Het belangrijkste bestuurscollege van het Ministerie van Algemene Zaken was de Ministerraad. Toen in mei 1940 de koningin en de ministers naar Engeland vertrokken, bleef er van de coördinerende taak van het departement niet veel over. Het secretariaat van het College van Secretarissen-Generaal, dat zichzelf min of meer als opvolger van de ministerraad beschouwde, werd gevoerd door een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in