Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken, Onderwerp: Salaris ambtenaren Raden van Arbeid en Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam. Salarisverhoging door intrekking van 10% korting. Maar verplicht 5% te sparen

Meer resultaten

Onderwerp Salaris ambtenaren Raden van Arbeid en Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam. Salarisverhoging door intrekking van 10% korting. Maar verplicht 5% te sparen

Trefwoord
Overheidspersoneel - salaris
Ambtenaren - salaris

Stuk notulen

Datum 17 juni 1943

Bronverwijzing
Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 63, (20e vergadering van het jaar 1943, agendapunt 2)
Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 63, (20e vergadering van het jaar 1943, agendapunt 3)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in