Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken, Onderwerp: Aanvangssalarissen voor nieuw te benoemen ambtenaren

Meer resultaten

Onderwerp Aanvangssalarissen voor nieuw te benoemen ambtenaren

Trefwoord
Ambtenaren - salaris
Overheidspersoneel - salaris

Stuk notulen

Datum 19 februari 1941

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 61, (20e vergadering van het jaar 1941, agendapunt 3)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in