Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken, Onderwerp: Snouck Hurgronje zal bij Wimmer uitzondering bepleiten voor Joodse frontstrijders, en Joden met geheel Nederlands karakter

Meer resultaten

Onderwerp Snouck Hurgronje zal bij Wimmer uitzondering bepleiten voor Joodse frontstrijders, en Joden met geheel Nederlands karakter

Trefwoord Joden - ambtenaren

Stuk notulen

Datum 9 october 1940

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 60, (59e vergadering van het jaar 1940, agendapunt 17)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in