Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Verslag BiZa vergadering 17 mei 1940 2.03.06 inv. nr.60

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
"Betreuung" der Nederlandse arbeiders in Duitsland door Zweeds gezantschap; poging enkele Nederlandse ambtenaren hieraan toe te voegenArbeidsinzet - Betreuung12-02-1941
"Grondwet" ArbeidsdienstNederlandsche Arbeidsdienst17-01-1941
"Grondwet" voor de ArbeidsdienstNederlandsche Arbeidsdienst25-04-1941
"Grondwet" voor de Arbeidsdienst. Goedewaagen kan bij de Arbeidsdienst niet betrokken worden, meent Snouck Hurgronje. Commandant Arbeidsdienst krijgt zeer grote bevoegdheden. Arbeidsdienst voorlopig vrijwilligV0 97/4128-04-1941
"Kleine Commissie" of alleen Hoekman en Vogel (Departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën) voor salariskwesties. Rost van Tonningen wil salarisverhoging alleen voorstaan bij gelijktijdige bestrijding zwarte handel. Gemachtigde voor de Arbeid al of niet in Kleine CommissieOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
"Kleine Commissie"; 10% of 5% stijging der salarissen? Discrepantie lonen in de vrije maatschappij, en salarissen overheidsdienstOverheidspersoneel - salaris13-05-1943
Aan "Meldepflicht" van geestelijk minderwaardige Joodse kinderen is niets te veranderenJoodse kinderen - liquidatie28-03-1941
Aan "Meldepflicht" van geestelijk minderwaardige Joodse kinderen is niets te veranderenJoodse kinderen - liquidatie31-03-1941
Aan bepaalde bezwaren van ir Witteveen betreffende de loop van de spoorlijnen in Rotterdam, door de Rijkscommissaris gehoor gegevenWederopbouw - Rotterdam28-03-1941
Aan de Leidse Universiteit is een crediet verstrekt voor levensonderhoud van studenten uit Nederlands-Indië. Aan Van Poelje wordt verzocht een zelfde regeling te treffen voor niet-inheemse studenten wier ouders in Indië vertoevenUniversiteiten24-05-1940
Aan Duitse eis aan winkeliers propagandabiljetten van SS-Westland op te hangen, moet niet voldaan wordenWaffen-SS21-10-1940
Aan eis van Ortskommandant Dordrecht tot aanleg van een verharde weg in verband met opstelling van geschut zal Domeinen niet neewerkenLandoorlogreglement - artikel 5211-12-1940
Aan erkenning van Engelse zijde van de gevorderde vissersschepen als hulp-Roode-Kruis-schepen, wordt gewerktVorderingen - vissersschepen09-09-1940
Aan gezinnen van officieren die weigeren de geeiste verklaring af te leggen en als krijgsgevangenen naar Duitsland worden gevoerd, zal een toelage van 2/3 van het salaris uitgekeerd wordenKrijgsgevangenen - officieren08-07-1940
Aan het wederopbouwwerk moet meer ruchtbaarheid worden gegeven. Echter geen propaganda-campagne voor uitbreiding van zaken en werkgelegenheid. De mogelijkheid daarvoor ontbreektWederopbouw17-06-1940
Aan verzoek van Woltersum een brief van instemming betreffende zijn werkzaamheden te mogen ontvangen zal voldaan wordenCommissie Woltersum16-10-1940
Aangelegenheden van Joden niet meer een zaak voor overleg van Nederland met Duitse instanties, volgens Rauter . Vallen niet meer onder Wimmer maar onder politie, Rauter. Opdracht voor Böhmker en Lages. Frederiks wil onderhoud met Rijkseommissaris; Schrieke niet solidair. "Auswanderung" van niet-Nederlandse Joden verwacht in 1942Joden - deportatie05-03-1942
Aankondiging voedselrapport van Louwes. Voorlopige geheime inlichtingenVoedselvoorziening15-07-1941
Aanmeldingsplicht Joden: Frederiks zal trachten mogelijkheid van schriftelijke aanmelding te bereikenJoden - aanmelding18-10-1940
Aanmeldingsplicht voor studenten, die niet de loyaliteitsverklaring getekend hebbenLoyaliteitsverklaring06-05-1943
Aanstaande bespreking met ambtenaren van Departement van Handel en Nijverheid over arisering met Duitsers. Er zijn reeds 23.000 aanmeldingenArisering04-04-1941
Aanstaande bespreking tussen Hirschfeld en Fischböck over toestand mijnenMijnen25-07-1941
Aanstaande oprichting KultuurkamerNederlandsche Kultuurkamer11-12-1941
Aanstaande Verordening: verbod gemengde huwelijken. De segregatie van Joden ook in advocatuur en notariaat?Joden - gemengd gehuwden04-11-1941
Aantokeningen van Frederiks betreffende psychologische en technische bezwaren van een evacuatie van de regeringsbureaux. Rost van Tonningen kan deze bezwaren niet onderschrijven. Hirschfeld en Spitzen volkomen tegen evacuatie; ook GoedewaagenEvacuatie - regeringsbureaux30-11-1942
Aanvaarding van de door Seyss-Inquart aangeboden salarisverhoging zou verkeerde indruk maken. Snouck Hurgronje en Frederiks zullen Wimmer op delicate positie wijzen (zie aanv. 5/II-1). Van Dam en Goedewaagen zullen hun standpunt afzonderlijk bepalenSecretarissen-Generaal10-01-1941
Aanvangssalarissen voor nieuw te benoemen ambtenarenAmbtenaren - salaris19-02-1941
Aanvraag 4500p marslaarzen v.NSB? door Rijksbureau voor Huiden en Leder geweigerdNSB23-08-1940
Aanvullend advies van de Commissie Oorlogsschade betreffende de vergoeding van materiële oorlogsschade en de financiering hiervanOorlogsschade - vergoeding19-07-1940
Aanwijzing van eventuele opvolgers bij een door de O.L.Z. te tekenen besluit, op voordracht van de Secretarissen-Generaal. Slotnotitie: positie regeringscommissarissen in het College van Secretarissen-Generaal. Moeten zij ook een opvolger aanwijzen?Secretarissen-Generaal - College27-05-1940
Aanwijzing van eventuele opvolgers voor Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College22-05-1940
Aardappelrantsoen en invoer uit Duitsland. Groenten, varkens en stro naar Duitsland, in de verwachting van een verstrekking uit Duitsland van veevoederVoedselvoorziening19-05-1941
Aardappelrantsoenering onvermijdelijkDistributie-aardappelen23-04-1941
Actie van de Sipo tegen onbevoegde tandartsen. Samenwerking van Nederlandsche Tandartsenkamer en burgemeesters voor het aanleggen van lijstenTandartsen20-05-1943
Admiraal Ferwerda wil leiding van loodswezen op zich nemenLoodswezen20-11-1940
Afdeling Volksgezondheid van Departement van Sociale Zalen heeft practische bezwaren tegen gelijkstelling der dilemma's. Departement van Justitie volkenrechtelijke bezwaren. Berlijn wil gelijkwaardige maatregelen treffen. Duitse wens: 2000 Nederlandse onderwijzers naar Duitsland en 400 Duitse studenten naar NederlandOnderwijs - Duitse bemoeiing met27-09-1940
Afscheid Ringeling van College van Secretarissen-Generaal. Waardering veer diens houdingRingeling,C.06-09-1940
Afscheid Snouck Hurgronje naar aanleiding van eventuele inzet van de marechaussee aan het Oostfront. Nieuw voorzitterschap College. Rost van Tonningen: nut of noodzaak van het College. Rost van Tonningen of Frederiks. Nadere bespreking van laatstgenoemden; evt. ook met WimmerSnouck Hurgronje, jhr mr A.M. 29-07-1941
Afscheid Trip en Tenkink van College van Secretarissen-Generaal. Hooykaas na onderhoud met Seyss-Inquart. Zijn "tijdelijke" waarneming zou langer kunnen duren dan gedacht wasSecretarissen-Generaal - College 21-03-1941
Afscheid van Goedewaagen als Secretaris-Generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Entree van ReydonReydon, mr H.04-02-1943
Afscheid van Hooykaas van het College van Secretarissen-Generaal; entree SchriekeSecretarissen-Generaal - College01-07-1941
Afscheidsbrief De Quay als regerings-commissaris voor arbeidsbemiddelingSecretarissen-Generaal - College30-08-1940
Afspraak van Verwey met Boening: alleen arbeidscontractanten zullen worden tewerkgesteld; geen eigenlijke ambtenaren. Teneinde de ontwrichting van diverse diensten te voorkomen is een beroepsinstantie wenselijk. Frederiks maakt ernstige bezwaren tegen de bevoegdheden van de Gewestelijke ArbeidsbureauxArbeidsinzet - ambtenaren26-09-1942
Algehele droogmaking Noordoostpolder zou 40.000 arbeiders werk geven, Het plan is echter niet uitvoerbaar wegens gebrek aan materialenNoordoostpolder25-09-1940
Algemene verordening inzake wet op de zetelverplaatsing van N.V.S. van Seyss-Inquart. Hirschfeld zou zich met de uitvoering hiervan moeten belasten. Hierover zal nog nader overleg gepleegd worden met Snouck Hurgronje en TripVijandelijk vermogen21-08-1940
Als "Deutscher Berater" van de politie te Amsterdam Schröder aangesteldPolitie - Duitse contrôle10-03-1941
Als heengaan van Tenkink en Trip definitief is, zullen overigen Secretarissen-Generaal hun positie overwegen. Ontslagaanvrage Tenkink voornamelijk in verband met V0 41/41 betreffende het komen tot een hererdening op het gebied van de niet commerciële verenigingen en stichtingen. Is het niet mogelijk eerst uitvoering van de V0 af te wachten? Vertrek groot verlies voor College van Secretarissen-Generaal.Secretarissen-Generaal - College12-03-1941
Althaus was bij Frederiks over arbeidsinzet overheidspersoneel. Opvatting Secretarissen-Generaal: uitsluitend toelaatbaar indien vrijwilligArbeidsinzet - overheidspersoneel04-07-1941
Ambtenaren betrokken bij Februaristaking. Frederiks zal onderzoek instellen. Commissarissen van de provincies Limburg, Utrecht en Noord-Holland zullen worden verzocht hun onderzoek in dit verband ook uit te strekken over in hun provincies werkzame rijksambtenarenFebruaristaking 194104-04-1941
Ambtenaren bij Winterhulp. Winterhulp en de liefdadigheidsverenigingen. Aanstaande circulaire voor burgemeesters met richtlijnenWinterhulp Nederland11-12-1940
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in