Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond


Deze index verwijst naar de inventarisnummers 5876-5893 van het archief van de Algemene Staatssecretarie 2.02.01. In deze inventarisnummers bevinden zich de indices op het geheime verbaal. Let op: deze index verwijst naar de indices, niet naar de verbalen zelf.

Het verbaalstelsel

Het archief van de Algemene Secretarie is geordend volgens het verbaalstelsel. Een verbaal is een serie van de op één dag (of in één zitting) vastgestelde minuten van besluiten, al dan niet met bijlagen en voor kennis aangenomen ingekomen stukken. Dit betekent in de praktijk dat alle stukken zijn opgeborgen op de datum van afdoening. Om iets terug te kunnen vinden, maakt men gebruik van de indices en de klappers. De klappers bevatten alfabetische trefwoorden op de verbalen. Hierin kan per jaar, naar stukken worden gezocht op trefwoorden. De indices geven een opsomming van de stukken per hoofdrubriek.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Tijdens het bestuur van Koning Willem I (1814-1840) was de Algemene Staatsecretarie een belangrijk coördinerend element in het landsbestuur. Hier kwam alle informatie samen en werden de Koninklijke Besluiten voorbereid. De belangrijkste taken van de Staatsecretarie waren het opmaken van ontwerpen van wetten en besluiten en het vervaardigen en verzenden van afschriften daarvan; het voeren van correspondentie met de Koning en de Ministers, de hoge colleges van staat en de gouverneurs in de provincie. Na het aftreden van Willem I in 1940 werd de Staatsecretarie door zijn opvolger Willem II afgeschaft.

Het grootste deel van het archief van de Algemene Staatssecretarie wordt gevormd door de Koninklijke Besluiten. Naast de serie algemene besluiten, is er ook een serie geheime besluiten. Deze index verwijst naar de indices op die geheime besluiten.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in