Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index verwijst naar de stamboeken en uittreksels uit de stamboeken en pensioenregisters van militiaren die in de periode 1795-1810 bij de landmacht dienden. Deze stamboeken zijn te vinden in het archief Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813, archiefinventaris 2.01.15. Het betreft hier uitsluitend militairen die in Nederlandse dienst.

Wat vind ik in deze index?

In deze index zijn de volgende gegevens opgenomen.

  • Naam
  • Bronverwijzing

Hoe kan ik zoeken in deze index?

In deze index kunt u eenvoudig zoeken door de achternaam van de gezochte persoon in het zoekveld in te vullen. Laat de zoekvelden van de periode leeg. In deze index zijn geen jaartallen opgenomen. U kunt er ook voor kiezen de achternaam en eventuele voorvoegels in de daarvoor bestemde zoekvelden in te vullen.

Nadat u de velden heeft ingevuld, klikt u op de knop Zoeken. In het onderstaande veld verschijnen de zoekresultaten.

Wat doe ik als ik de juiste militair heb gevonden?

Wanneer u de militair heeft gevonden die u zocht, klikt u op het zoekresultaat. In het volgende scherm ziet u nogmaals de volledige naam van de militair en één of meerdere bronverwijzingen. Deze bronverwijzingen geven aan waar in dit archief de registraties zijn te vinden. Allereerst wordt verwezen naar de archiefinventaris 2.01.15, vervolgens naar het inventarisnummer en tenslotte naar een folionummer. Dit folionummer kunt u vergelijken met een bladzijdenummer. 

Let op: de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten zijn niet digitaal ter inzage. U kunt de stukken alleen raadplegen op de studiezaal van het Nationaal Archief. Wanneer u klikt op de bronverwijzing komt u in de archiefinventaris. Hier kunt u zien of het gevonden stuk een stamboek betreft of wellicht een naamlijst of pensioenstaat. Vanuit hier kunt u het stuk reserveren voor uw volgende bezoek aan het Nationaal Archief. Ook kunt u vanuit de archiefinventaris een scan van de registratie bestellen. Noteert u van te voren het folionummer. Dit nummer heeft u nodig om de registratie binnen het inventarisnummer te kunnen vinden.

Waarom heb ik de juiste militair niet gevonden?

De verzameling stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten in onvolldige bewaard gebleven. Wellicht is de registratie van de door u gezochte persoon niet meer aanwezig.

De registratie van militairen in Franse dienst wordt niet bij het Nationaal Archief bewaard. Meer informatie hierover vindt u in de Onderzoekgids Militairen in de Franse Tijd.

Soms worden namen anders gespeld dan verwacht. In deze periode kunnen namen ook wel 'verfranst' zijn. Probeert u daarom altijd spellingsvarianten.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in