Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index op de serie Stamboeken Supplement verwijst naar namen voorkomende in een aantal militaire registraties, beschreven in inventarisnummers 187-331 van inventaris 2.01.15 van het archief Ministerie van Oorlog voor 1813: Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht circa 1795-1813, archiefinventaris 2.01.15. Het supplementbestand betreft uittreksels uit stamboeken die een aanvulling kunnen vormen op de zeer incompleet bewaard gebleven serie Stamboeken 1795-1813. Een uittreksel geeft altijd (veel) minder informatie dan een stamboekinschrijving.

Wat vind ik in deze index?

In deze index zijn de volgende gegevens opgenomen.

  • Naam
  • Bronverwijzing

Hoe kan ik zoeken in deze index?

In deze index kunt u eenvoudig zoeken door de achternaam van de gezochte persoon in het zoekveld in te vullen. Het is niet nodig om "van" of "de" te vermelden. Daarna klikt u op de knop Zoeken. In het onderstaande veld verschijnen de zoekresultaten.

Wat doe ik als ik (vermoedelijk) de juiste militair heb gevonden?

De stamboeken en andere militaire registraties zijn niet online beschikbaar. U kunt de registratie reserveren voor inzage in de studiezaal of een scan bestellen zonder naar de studiezaal te komen.

Dit gaat als volgt. U klikt op het zoekresultaat. In het volgende scherm ziet u nogmaals de volledige naam van de militair en een of meer bronverwijzingen. Een bronverwijzing geeft aan waar in het archiefbestand de registraties zijn te vinden: archiefinventaris 2.01.15, het inventarisnummer en tenslotte het folionummer (= bladzijdenummer). U klikt vervolgens op de bronverwijzing. U krijgt dan een scherm met een knop voor reserveren en een winkelwagentje voor een scanbestelling (en u kunt op dit scherm ook zien om welk korps het gaat). 

Waarom heb ik de juiste militair niet gevonden?

De verzameling stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten is onvolldige bewaard gebleven. Wellicht is de registratie van de door u gezochte persoon niet meer aanwezig.

De registratie van militairen in Franse dienst 1810-1813 wordt niet bij het Nationaal Archief bewaard. Meer informatie hierover vindt u in de Onderzoekgids Militairen in de Franse Tijd.

Soms worden namen anders gespeld dan verwacht, probeert u spellingvarianten.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in