Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 372-415 van het archief Ministerie van Financiën: Nationale Domeinen en Geestelijke Goederen 1809-1814 2.01.23. In deze inventarisnummers bevinden zich de processen verbaal van verkochte domeinen uit de periode 1812-1813.

Processen verbaal van verkochte domeinen

De afdeling Domeinen van het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van staatseigendommen. Sommige van die eigendommen zijn in de loop der tijd verkocht. Die verkoop vond veelal plaats via veiling. Van de verkoop wordt een proces verbaal opgemaakt. In dit proces verbaal is opgenomen om welk domein het gaat en wie het heeft gekocht voor welk bedrag. Het proces verbaal werd door beide partijen ondertekend. Alle processen verbaal zijn opgesteld in het Frans.

Digitaal?

Deze index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De processen verbaal zijn dat niet. Deze kunt u raadplegen op de studiezaal van het Nationaal Archief. U kunt ook een scan bestellen. Daarvoor gebruikt u de winkelwagen.

 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Onder domeinen verstaat men de eigendommen van de hoogste machthebber in een bepald gebied. In de Franse tijd werd in Nederland het beheer over deze domeinen een staatsaangelegenheid. Het beheer over de domeinen en geestelijke goederen werd in mei 1809 opgedragen aan een Directeur. Deze situatie hield stand tot januari 1812. Daarna werd een Hoofdadministrateur benoemd. In 1818 ging het beheer over de Domeinen over naar het ministerie van Financiën. De procesen verbaal uit deze index zijn afkomstig uit de periode 1812-1813.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in