Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Betekenis van de nummers in de index

Bij het aanvragen in de studiezaal gaat het om het toegangsnummer en het inventarisnummer.
Het volgnummer moet bij de aanvraag niet vermeld worden. Dit nummer heeft u nodig om in het pakket stukken de betreffende akte te kunnen vinden.

Heb ik de juiste persoon gevonden?

 • In de index staan alleen de naam en in principe de geboorteplaats, maar geen geboortedatum.
 • Soms was de geboorteplaats moeilijk leesbaar, dan is deze in de index tussen haakjes gezet, met daarachter de afkorting van het op de akte vermelde departement. Was de plaatsnaam helemaal niet te lezen, dan is alleen de afkorting van het departement vermeld.
  Gebruikte afkortingen:
  Afkorting Betekenis
  B.E.  Bouches de l’Escaut (Zeeland)
  B.I.  Bouches de l’Yssel (Drenthe/Overijssel)
  B.M. Bouches de la Meuse (Zuid-Holland)
  B.R.  Bouches du Rhin (Utrecht/Gelderland)
  E.O.  l’Eems Occidental (Groningen/Drenthe)
  Frs.  Frise (Friesland)
  I.S.  l’Yssel Supérieur (Gelderland/Overijssel)
  Zz.  Zuiderzee (Noord-Holland/Utrecht)

  De grenzen van de departementen komen niet exact overeen met de huidige provinciegrenzen; dit is dus een globale weergave. Zie voor exacte departementsindeling Departementen van de Nederlanden
 • In incidentele gevallen worden alleen voorletters genoemd in de index.
 • De spelling van de naam wijkt soms af en is ‘verfranst’. De naam De Jong bijvoorbeeld wordt gespeld als Deyongue.

Bij twijfel of het om de door u gezochte persoon gaat, dient u zelf in de studiezaal de overlijdensakte te komen bekijken. U kunt ook ongezien een reproductie bestellen. Het is ondoenlijk voor het Nationaal Archief om van te voren in het depot te gaan kijken of de akte mogelijk aanvullende informatie bevat die de identificatie van de persoon meer zeker maken.

Vindbaarheid van het eigenlijke stuk

Met behulp van het inventarisnummer en het volgnummer uit de index is het eigenlijke archiefstuk goed vindbaar. Bij ieder inventarisnummer zijn de akten gebundeld per beginletter. Bij elke nieuwe beginletter is men bij het geven van volgnummers opnieuw bij nummer 1 begonnen. Het is dus van belang dat u met uw volgnummer in de juiste bundel zoekt.

Verder zoeken

Mogelijk is de door u gezochte militair ook nog in Nederlandse dienst geweest. Zie hiervoor de indexen:
2.01.16
2.01.20
2.01.34

Niets gevonden?

 • U zult in de index geen namen vinden van de ongeveer 15000 Nederlandse dienstplichtigen die met Napoleon de tocht naar Rusland hebben meegemaakt en waarvan slechts 2 a 3 procent is teruggekeerd. U kunt proberen informatie te krijgen bij het Service Historique de la Défense (SHD) in Frankrijk. U moet dan wel het regiment kunnen opgeven waarin de betreffende militair gediend heeft. Het Nationaal Archief kan u hier helaas niet bij helpen.
 • Een groot deel van de aktes van overlijden in Franse hospitalen is verloren gegaan.
 • De naam wordt anders gespeld. Probeer spellingvarianten, let daarbij op een mogelijk Franse spelwijze. De naam De Jong wordt dan bijvoorbeeld Deyongue.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in