Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Toegang

De index verwijst naar toegang 2.01.15 op het archiefbestand Stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderoffieren en soldaten der landmacht ca. 1795-1813, inventarisnummers 147-154.

Digitaal?

De index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De aktes zelf zijn niet digitaal. Deze zijn te bekijken in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag.

Voor het bestellen van een reproductie kunt u in de index direct op de knop 'in winkelwagen' klikken. De bestelling wordt dan in uw winkelwagentje gezet.

De akten zijn voornamelijk van soldaten en slechts een enkele keer van een militair van een hogere rang.

Volledigheid van de index

Alle namen van overledenen die voorkomen in de overlijdensakten uit de inventarisnummers 147-154 van toegang 2.01.15 zijn in de index opgenomen.

Volledigheid van het bestand

De aktes van overlijden in Franse hospitalen uit de periode 1792-1815 zijn zeer onvolledig bewaard gebleven.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

In de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was Nederland achtereenvolgens republiek, gevormd naar voorbeeld en met steun van de Franse Republiek (1795-1806), koninkrijk met op de troon Lodewijk Napoleon Bonaparte, broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte (1806-1810), en onderdeel van het Franse Keizerrijk (1810-1813).
Van een aantal Nederlandse militairen in Franse dienst die in een Frans hospitaal zijn overleden, zijn de overlijdensakten bewaard gebleven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in