Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Toegang

De index verwijst naar archiefinventaris 2.01.15 van het archief Ministerie van Oorlog: Stamboeken, stam- en naamlijsten, conduite- en mutatiestaten van officieren, onderofficieren en minderen van de landmacht, 1795-circa 1810, inventarisnummers 1-146.

Stamboeken inventarisnummers 1-66
Stam- en naamlijsten inventarisnummers 67-136, 146
Conduitestaten inventarisnummers 137-138
Mutatiestaten inventarisnummers 139-145
 

Digitaal?

De index is digitaal. De militaire registraties zelf zijn niet digitaal. Deze kunt u bekijken in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag. U kunt nu ook al meteen reproducties bestellen via de Winkelwagen.

Wat vind ik in de index?

  • Naam en voornamen of voorletters.
  • Rang: officier of onderofficier of soldaat.
  • Toegangsnummer en inventarisnummer.
  • Folionummer in het stamboek.

Wat vind ik in een stamboek

  • De staat van dienst van de militair:
    wanneer in dienst gekomen, bevorderingen, overplaatsingen, wijze waarop de dienst eindigt bij het onderdeel door een van de vier mogelijkheden: 1. overplaatsing 2. pensioen 3. (eervol) ontslag 4. overlijden tijdens de dienst. Legeronderdelen worden wel genoemd, garnizoensplaatsen niet.
  • Persoonlijke gegevens:
    naam en voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, namen ouders, laatste woonplaats. Soms wordt vermeld: uiterlijke kenmerken; burgerlijke staat; aantal kinderen. Bij een gehuwde officier wordt soms de naam van de echtgenote en de huwelijksdatum vermeld.

Wat vind ik in stam- en naamlijsten, conduite- en mutatiestaten

In het algemeen treft men in deze bestanden minder informatie aan dan in een stamboek. Een stam- of naamlijst geeft basisgegevens van de militair. Een conduitestaat geeft informatie over zijn functioneren in de dienst. Een mutatiestaat betreft aanstelling, ontslag, overplaatsing.

Volledigheid van de index

Alle namen voorkomende in de militaire registraties die beschreven staan in archiefinventaris 2.01.15 inventarisnummers 1-146 zijn in de index opgenomen.

Volledigheid van het bestand militaire registraties

Een groot deel van de militaire registraties van de periode 1795-1810 is verloren gegaan.
De militaire registraties van 1810-1813 zijn niet in Nederland aanwezig aangezien Nederland toen ingelijfd was bij Frankrijk.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

In de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was Nederland achtereenvolgens republiek, gevormd naar voorbeeld en met steun van de Franse Republiek (1795-1806), koninkrijk met op de troon Lodewijk Napoleon Bonaparte, broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte (1806-1810) en onderdeel van het Franse Keizerrijk (1810-1813).
Van de militairen van de landmacht die in de periode 1795-1810 in Nederlandse dienst waren, is een verzameling stamboeken (of uittreksels daaruit), naamlijsten en pensioenstaten en pensioenregisters bewaard gebleven. Deze werden door de commandanten van de verschillende onderdelen van het landleger min of meer regelmatig naar het Departement van Oorlog gestuurd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in