Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

In deze index zijn de namen, functies en domeinen opgenomen die te vinden zijn in het ambtboek van de Nassause Domeinraad. Het ambtboek zelf en de uitgaande stukken waarnaar het boek verwijst zijn te vinden in het archief van de Nassause Domeinraad, archiefinventaris 1.08.11.

Wat vind ik in deze index?

In deze index vindt u de volgende gegevens

  • Naam van benoemde personen
  • Beschrijving van de functie
  • Naam van het domein
  • Plaatsnaam
  • Datum van de benoeming
  • Bronverwijzing

Hoe kan ik zoeken in deze index?

In deze index kunt u zowel eenvoudig als uitgebreid zoeken. Bij eenvoudig zoeken vult u in de zoekbalk een trefwoord in. Dit kan de naam van een persoon, van een domein of van een functie zijn. U kunt daarbij de periode beperken. Ook kunt u filteren. Hiermee kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alleen in het domein Buren wilt zoeken, of alleen naam mensen met een bepaalde functie.

Bij uitgebreid zoeken kunt u de namen van de personen, domeinen en functies in specifieke zoeklvelden invullen. Dit is handig wanneer u precies weet wat of wie u zoekt. Ook hier kunt u de periode waarbinnen u zoekt beperken en kunt u ervoor kiezen de resulaten te filteren op een bepaalde functie of domein.

Wat doe ik als ik de juiste persoon heb gevonden?

Wanneer u de juiste persoon hebt gevonden, klikt u op het zoekresultaat. Naast de naam, het domein en de functie, ziet u nu ook de datum van de benoeming en de plaatsnaam. In het ambtboek zijn geen verdere gegevens opgenomen. Het heeft daarom niet veel zin het ambtboek aan te vragen en te bekijken.

De inschrijving in het ambtboek verwijst echter naar een uitgaand stuk. Wanneer een kopie van het uitgaand stuk bewaard is gebleven, bevindt zich dat in het archief van de Nassause Domeinraad. Een dergelijk stuk wordt aangegeven met een afkorting en een folionummer. Deze afkorting geeft aan in welke serie van het archief het uitgaande stuk zich bevindt. Bij deze index vindt u een overzicht van de afkortingen van de registers in het archief van de Nassause Domeinraad.

De meeste series uitgaande stukken bestaan uit meerdere inventarisnummers. Aan de hand van de gevonden datum en de archiefinventaris 1.08.11 kunt u bepalen welk inventarisnummer uit de serie u nodig heeft. Binnen dit inventarisnummer brengt het gevonden folionummer, vergelijkbaar met een bladzijdenummer, u naar de inschrijving van de benoeming.

Let op: het archief van de Nassause Domeinraad is niet digitaal beschikbaar. De stukken zijn alleen in te zien op de studiezaal van het Nationaal Archief.

Waarom heb ik de gezochte persoon niet gevonden?

Het ambtboek van de Nassause Domeinraad is niet compleet. Lang niet alle benoemingen zijn ook ingeschreven. Misschien is ook de benoeming van de persoon die u zoekt niet opgenomen.

Het handschrift van het ambtboek is niet altijd duidelijk of consequent. Namen worden op diverse manieren gespeld. Probeert u ook eens te zoeken op spellingsvarianten van de gezochte naam.

Heeft u gezocht met de optie uitgebreid zoeken? Wellicht beperkt u de zoekresultaten te veel. Probeer eens op één trefwoord te zoeken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in