Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nassause Domeinraad: Regesten brieven Anna van Buren - Zoeken: voogdij

Zoeken

Velden doorzoeken
Nassause Domeinraad: Stukken betreffende rechten en goederen van Anna van Buren: Regestenlijst van brieven (1467-1548) download index (ZIP, 243.7 KB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
DateringBeschrijving
(1540) Mei 4 (Wert)Johan de Hornes bericht Maximiliaan van Egmond, dat hij zijn brief, die van de heer van Aremberg aan Marck Creticq. en het antwoord daarop heeft gezien en bereid is het afhoren van Creticqs rekeningen op zich te nemen en verder te doen, wat in het belang is van Robbert van Aremberg in afwachting van een brief van indemniteit van graaf Maximiliaan zowel als van Creticq voor de administratie der voogdij
(1540) Mei 7 (Wert)Anne d'Egmont schrijft aan haar broeder Maximiliaan, dat de heer van Arenberg zijn kleinzoon, hun neef, van Rekem heeft willen laten halen, maar deze is op zijn kamer gebleven, totdat de lieden van zijn grootvader vertrokken waren, die gezegd hebben, dat men de moeder van Arenberg gevraagd heeft naar Rekem te komen; Maximiliaan is dus gewaarschuwd; als bekend wordt, dat Hornes en Maximiliaan de voogdij over de jonge Arenberg aanvaard hebben, zal de heer van Arenberg niet te houden zijn; de Hornes wil "de brief" [Over de voogdij.] zonder uitstel aan Arenberg zenden, waarvan zij hem op raad van Franchois [Rustichy.] met moeite weerhoudt, totdat Maximiliaan Marc [Gretic.] op de hoogte heeft gebracht; monsr. de Liege vraagt haar in Stockem te komen, maar zij wil wachten, totdat madame [Annes moeder.] en Maximiliaan in Endowe zijn geweest
1541 Juli 12 (Utrecht)Frederick Schenck van Tautenburch, proost en aartsdiaken, verzoekt Maximiliaan van Egmond hem te bevestigen in het bezit van de voogdij over zijn broeder Carel, nu zijn moeder, die haar voor het gerecht aan hem heeft overgedragen, overleden is
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in