Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Bevolkingsregistratie in Suriname

In Suriname werd in 1828 de zogenaamde burgerregistratie ingevoerd. Deze is te vergelijken met de Nederlandse Burgerlijke Stand. Tot die tijd werd in Suriname, net als in Nederland, van geboorten (doop), huwelijken en sterfgevallen (begrafenissen) aantekening gehouden door het kerkgenootschap waartoe de betrokkenen behoorden. Er bestonden kerkelijke registraties van de gereformeerde (staats)kerk, van joden, luthersen, katholieken en de Evangelische Broedergemeente. 

De boeken waarin de gegevens van de verschillende kerkgenootschappen werden opgetekend worden zowel in Nederland als in Suriname DTB-boeken genoemd, een afkorting voor Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

De doop-, trouw- en begraafboeken van Suriname zijn bij het Nationaal Archief ondergebracht in één archief. Daaronder vallen ook de boeken van de Evangelische Broedergemeente. Naast de doop-, trouw- en begraafboeken bestaat er van deze gemeente ook een lijst met daarop alle leden van deze kerk die tussen 1779 en 1828 waren gedoopt. Deze lijst is opgemaakt in 1844 en van vele leden staat ook de overlijdensdatum vermeld. De inschrijvingen op deze lijst zijn verwerkt in deze index.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Evangelische Broedergemeente

De Evangelische Broedergemeente heeft haar wortels in Tjechië. Hier startte Johannes Hus in de vijfitende eeuw een hervormingsbeweging die uiteindelijke tot de stichting van deze kerk zou leiden.

Johannes Hus

In 1402 kwam Johannes Hus, recto magnificus van de universiteit van Praag, in Tjechië in opstand tegen de katholieke kerk. Vooral de corruptie, de verkoop van aflaten en het kopen en ruilen van ambten was hem een doorn in het oog.
De kerk nam hem zijn houding niet in dank af. Hus werd geëxcommuniceerd door de aartsbisschop van Praag en later sprak Paus Johannes XXIII een banvloek over hem uit. Toch kreeg Hus in Tjechië veel volgelingen.

De Hussieten

De Hussieten, zoals de volgelingen van Johannes Hus werden genoemd, vormden vooral een hervormingsbeweging. Naast hervormingen in de kerk, streefden zij ook naar hervormingen in de maatschappij. Omdat de beweging nauwelijks aansloot bij de in Tjechië toegestane kerkgenootschappen werden de Hussieten veelvuldig vervolgd. Een aantal van hen vond in 1722 een thuis op het landgoed van Nicolaas van Zinzendorf. Hier werd de Evangelische Broedergemeente opgericht.

Zending

De Evangelische Broedergemeente kende een grote zendingsdrang. Von Zinzendorf ondernam vele reizen door Europa en wist ook in Nederland een aantal doopsgezinden aan zijn gemeente te binden. De eerste Evangelische Broedergemeente in Nederland werd gesticht in de tuinen van slot Zeist.

De Nederlandse leden van de Evangelische Broedergemeente zetten de zending voort in Suriname. Daarbij richtten zij zich vooral op de slavengemeenschap. Inmiddels is de Evangelische Broedergemeente één van de grootste protestantse gemeenschappen van Suriname.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in