Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gouverneursjournalen - Zoeken: suriname

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname en Gouvernementssecretarie van Suriname: Index op Gouverneursjournalen (WOSUNA-klapper) download index (ZIP, 267.56 KB)
4597 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4597 gevonden
DatumInhoud
Regeling inzake de keurorders van suiker waarvan in kennis worden gesteld de keurmeesters Pierre ......, Matthijs de Goijer en Willem Chaffeau.
Aankomst uit ...... van het schip de Reysende Swaan onder kapitein Matthijs Maarsen. Passagiers: Jeremias Staal, Claas Claase de Jonge, Jan Hendrik Delmenhorst en Christoffel Schultz.
Aankomst van de kust van Guinea van het schip de Gulden Vrijheid onder kapitein Jacob de Nyss. Met slaven.
Kapitein Birdt verzoekt op de Nieuwe Forteresse een tweede buskruitmagazijn te mogen maken. De situatie op Fort Zeelandia is volgens de gouverneur diep treurig.
Eed op de carga van het schip de Maria Jacoba door kapitein Albert Wichman (slavenkoopman) met bestemming Vlissingen. Met suiker en koffie.
Eed op de carga van het schip de Juffrouw Anna door kapitein Jan Spanjert met bestemming Amsterdam. Met suiker, koffie, cacao en oud koper.
Eed op de carga van het schip de Juffrouw Johanna door kapitein Gerrit Schouten met bestemming Amsterdam. Met koffie, cacao, tabak en oud koper.
Eed op de carga van het schip Het Blok door kapitein Jan van Meden met bestemming Amsterdam. Met suiker, koffie en cacao.
1728-11-15Vertrek van het schip Groote Egidius onder kap. Willem Moilives, bestemming Amsterdam.
1728-11-16Ontslagen uit dienst van kap. Pieter Cocq, Moses Chevallier.
1728-11-16Weggelopen een (neger ?) jongen van ... van Gend.
1728-11-16Pas voor div. plantages verleend aan de volgende militairen: Adriaan Sigiusmund, lijfcompagnie, Anthonij van Schalkwijk, Jan Meijer van Altona, kapitein Freder's comp.
1728-11-17Limietscheidingkwestie tussen Daniel Glaserus en Etienne Boijer Fongrave. De landmeter Reijnet moet assisteren. Uiteindelijk doet de gouverneur uitspraak, maar na een nieuw rekest wordt daarop een wijziging toegestaan.
1728-11-17Limietscheidingkwestie tussen Michiel Wiel en Pierre Naveau.
1728-11-19Pas, verleend aan Jan Cornelissen, om drie maanden te varen op ponte etc.
1728-11-19Pas, verleend aan kapitein James Tucker, van de bark de Gerrit met bestemming New York.
1728-11-19Pas, verleend aan kapitein Alexander Phenix, van de schoener de Twee Gebroeders met bestemming New York.
1728-11-24Ontslagen de soldaat Abdoon Schiftsich (?), na 5 jaar en 9 maanden dienst.
1728-11-24Beschikking over de onbeheerde boedel van Jan Janse van Sevenhuijzen.
1728-11-25Aankomst uit Boston van de bark de Dolphijn, onder kapitein Nicolaas George.
1728-11-25Aankomst uit Boston van de barkentijn de Twee Gezusters onder kapitein John Steevens. Pas naar Boston. Passagiers: een neger van de ontvanger Nicolaas van Sandijk, de neger Prins van de raad-fiscaal Adriaan Wiltens.
1728-11-25Toestemming aan de chirurgijn Jan Gotfried Sultz om zich hier te vestigen. Hij was hier als scheepsarts op 26-3-1728 aangekomen aan boord van het schip de Mulloord van kapitein Jan Smit.
1728-11-26Vastneming toegestaan van de mulat Willem de Jong, door J. Pardo. Een verzoek van de mulat wordt afgeslagen.
1728-11-27Vertrek van het schip de Stad Bargerak onder kapitein Josua Davie (?) met bestemming Amsterdam.
1728-11-28Vertrek van het schip de Juffrouw Berbera onder kapitein Dirk Boes met bestemming Amsterdam.
1728-12-01Ontslagen uit Sociëteitsdienst, na 5 jaar en 9 maanden, Jan Willem Waardenburg. Hij was korporaal in de lijfcompagnie.
1728-12-01Toestemming aan Johan Frederik Eggert als chirurgijn uit Essequebo gekomen om zich hier te vestigen.
1728-12-01Permissie aan Jan de Bruijn om het land te verkopen dat hij op 26-3-1719 in eigendom had gekregen van de toenmalige gouverneur.
1728-12-02Permissie aan Daniël Bühncke, meesterchirurgijn van kapitein Louis Ferret om zich 's avonds aan het fort te bevinden.
1728-12-03Permissie aan Jan Papot om een pad aan te leggen op de scheidslijn van de Sociëteits- en de Landsgrond.
1728-12-05Vertrek van het schip de Anna Magdalena onder kapitein Pieter Cocq, bestemming Holland. Passagiers: Jacob Donker (pro Deo) Hendrik Mulder.
1728-12-07Aankomst uit Waijoembe, met Indiaanse slaven, van Jan Justus Stam en Hans Pieter Wittinger.
1728-12-08Overleden Benjamin Beeke, raad van Politie.
1728-12-10Aankomst uit Wajoemba van korporaal Gerrit van Buijtenhuijsen met slaven uit de boedel van Lambert Cocq. Dan krijgt hij een pas voor zes maanden naar Oronoque. Hij moet op post Wajoemba zijn instructie halen.
1728-12-10Aankomst uit Waijome van Rutgert ten Houte, met een pas van de commandeur van de Berbices. Hij krijgt toestemming zich hier te vestigen.
1728-12-15Onenigheid over wie het beheer van de boedel van Lambert Cocq en de voogdij van zijn onmondig kind toekomt. De weesmeesters betwisten het de heren Wittinger en Van Buijtenhuijzen.
1728-12-15Ontslagen uit Sociëteitsdienst Andries Geldrop, landspassat in de compagnie van kapitein Pieter Bleij, na een dienst van ruim 27« jaar.
1728-12-15Aankomst uit Boston van de bark Ferrijland onder kapitein Nathanael Vial.
1728-12-15Ontslag voor Walter Rupke na 5 jaar Sociëteitsdienst.
1728-12-16Verplichte betaling t.b.v. het hospitaal door militairen die een pas voor twee maanden krijgen of die ontslag krijgen.
1728-12-16Publikatie tegen het lopen van negers 's avonds en 's nachts.
1728-12-19Rekest van de weduwe Hooghuijzen contra Jacobus Schuijt. De rooimeester moet schriftelijk bericht geven.
1728-12-19Aankomst uit Boston van de bark de Hoop onder kapitein Robert Spring.
1728-12-22Aankomst uit Rhode Island van de bark Little Mary onder kapitein Josiah Haijnes. Pas naar Rhode Island. Passagier: Jacob Pinto.
1728-12-24Aankomst uit Amsterdam van het schip America onder kapitein Pieter Huijsman. Passagiers: Abraham Boemper, Michel Solsbeek, Cornelis de Haan, Anthonij van Hessel, Gerrit de Camper (?).
1728-12-25Vervanging van de adjudant ..... (onleesbaar) door kapitein-luitenant August van Bügen.
1728-12-26Vertrek van het schip de Mulloord onder kapitein Jan Smit met bestemming Holland.
1728-12-26Vertrek van het schip Slootwijk onder kapitein Reijer Grande met bestemming Holland.
1728-12-26Aankomst uit ...... van het schip de Juffrouw Geertruij Elisabeth onder kapitein Hijke Alberts. Passagier: Engel Jansz. Aartze de Jonge.
vorige
12...92
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in