Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de journalen van het Gouvernement in Suriname. Deze journalen bevinden zich zowel in het archief van de Gouvernementssecretarie Suriname 1.05.10.01 en in het archief van de Sociëteit van Suriname 1.05.03. In beide archieven bevinden zich vele gouverneursjournalen, maar lang niet alle journalen zijn in deze index opgenomen. In deze index vindt u alleen de journalen over de periode 1728-1738 en 1742-1753.

Digitaal? 

De index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De gouverneursjournalen zijn dat (nog) niet. U kunt de originele stukken raadplegen op de studiezaal van het Nationaal Archief. In de komende jaren worden veel archieven die in Suriname gevormd zijn, overgedragen aan het Nationaal Archief van Suriname. Het Nationaal Archief in Nederland biedt dan alleen nog scans van deze archieven aan.

Wat vind ik in de index?

  • Datum van het journaal
  • Beschrijving
  • Bronverwijzing

Wat vind ik in de gouverneursjournalen?

In deze index zijn de beschrijvingen uit de gouverneursjournalen geheel opgenomen. In de originele stukken vindt u daarom geen extra informatie. 

Volledigheid van het archiefbestand

In het archief van het Gouvernement van Suriname 1.05.10.01 bevinden zich gouverneursjournalen van 1728 tot 1828. In het archief van de Sociëteit van Suriname 1.05.03 bevinden zich ingekomen journalen van de gouverneurs over de periode 1742 tot 1795. In deze index is slechts een klein aantal van deze journalen opgenomen. Het betreft de journalen over de perioden 1728-1738 en 1742-1753.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Bij de Vrede van Breda in 1667 werd Suriname een Nederlandse kolonie. De Kamer Zeeland had het in de kolonie voor het zeggen. Dat was tegen de zin van de Kamer Holland die het gezag wilde overdragen aan de Staten Generaal. Uiteindelijk werd in 1679 het voorstel gedaan om het beheer over te doen aan de Verenigde West Indische Compagnie. In 1693 betaalde deze compagnie hier f. 260.000 voor.

Omdat de WIC voorzag dat zij de lasten van de kolonie niet alleen kon dragen, werd op 1 mei 1863 de Sociëteit Suriname opgericht. Een samenwerkingsverband tussen de WIC, de stad Amsterdam en Cornelis van Airssen van Sommelsdijck. 

De Sociëteit had het recht om, met goedkeuring van de Staten Generaal, de gouverneur van Suriname te benoemen. Bij hem lag het hoogste gezag in de kolonie, zowel op politiek als militair gebied. Eén van de taken van de gouverneur was het bijhouden van het gouverneursjournaal. Hierin werd beschreven wat er dagelijks in de kolonie gebeurde. Deze journalen werden bewaard bij de gouvernementssecretarie. Een kopie werd gestuurd aan de Sociëteit van Suriname. In het archief van deze sociëteit worden de gouverneursjournalen dan ook bewaard onder de ingekomen stukken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in