Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

De posten in dit grootboek zijn journaalsgewijze opgebouwd als volgt; op de linkerpagina:

Debetzijde: overzicht van de inschrijvingen

  • Jaar, naam en eventueel functie of beroep
  • Soms wordt in opdracht gehandeld van een ander persoon, wiens naam in dat geval eveneens vermeld wordt
  • Datum, bedrag, datum intekening, paginanummer [dit verwijst waarschijnlijk naar het oorspronkelijke intekenregister – dat is niet bewaard]
  • Eventueel meerdere, opeenvolgende inschrijvingen van dezelfde persoon

Op de tegenoverliggende, rechterpagina op gelijke hoogte:

Creditzijde; overzicht van de afbetalingen

  • Datum, soort transactie, intekenbedrag, nummer (waarschijnlijk verwijzend naar het oorspronkelijke intekenregister)
  • Vaak afbetalingen in tranches of deelsommen
  • Eventueel meerdere, opeenvolgende afbetalingen van dezelfde persoon
  • Aan de creditzijde kunnen nog andere namen worden opgenoemd aan wie (bv. de kassier van de WIC) of door wie (d.w.z. in opdracht van wie) is betaald, afhankelijk van de wijze van afbetaling

Betekenis van de nummercombinatie/ het gevonden nummer…

Het nummer vóór het streepje is het inventarisnummer dat bij aanvragen in de studiezaal gebruikt moet worden. Het nummer achter het streepje is het paginanummer of volgnummer binnen het archiefstuk en hoeft bij de aanvraag niet vermeld te worden.

Voor het bestellen van een reproductie kunt u in de index direct op de knop 'in winkelwagen' klikken. De bestelling wordt dan in uw winkelwagentje gezet.

Heb ik de juiste persoon gevonden?

In het veld ‘Opmerkingen’ staan nadere gegevens vermeld omtrent huwelijken, familierelaties of andere kapitaalinschrijvingen bij de WIC.
In geval van twijfel dient u zelf in de studiezaal van het Nationaal Archief de originele stukken te komen bekijken. Het Nationaal Archief heeft niet de middelen om vooraf te controleren of het de door u gezochte persoon betreft. Een onderzoek laten doen tegen betaling is wel mogelijk.

In de index komt mijn achternaam voor. Hoe weet ik dat dit een voorouder is?

Met de aanvullende gegevens in het veld ‘Opmerkingen’ kunt u iets meer zekerheid krijgen of dit de juiste persoon is.
Het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl geeft informatie over het doen van voorouderonderzoek.

Niets gevonden?

• De naam wordt anders gespeld. Probeer spellingsvarianten.

Verder zoeken

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in