Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Toegang

 • De index verwijst naar 1.05.01.01, inventarisnummer 18B.
 • De index is een digitale versie van een 20e-eeuwse handgeschreven index op fiches.

Digitaal

De index is digitaal en op afstand raadpleegbaar, de stukken zelf niet.

Wat vind ik in de index?

 • Naam van de betrokken persoon
 • Meestal het beroep van deze persoon
 • Eventueel een adres (naam huis, herberg of corporatie)
 • Eventueel naam echtgenoot of echtgenote
 • Eventueel ander familielid (meest vader of zoon)
 • Bedrag intekening
 • Verwijzing naar het originele archiefstuk

Wat vind ik in de grootboeken?

Een overzicht per persoon van uitstaande intekenbedragen op de actien of aandelen en de latere wijze van aflossing.

Volledigheid van de index

Voor zover bekend, wel.
De foliëring is weliswaar niet aaneensluitend (fo. 1-173, 224-265), maar dit komt omdat er een grootboek tussen zit (fo. 174-216) met balanstotalen in verband met de aflossingen op jaarbasis voor 1623 tot en met 1627.

Volledigheid van het archiefbestand

Onbekend. Uit dit inventarisnummer blijkt dat er in ieder geval tevens aparte inschrijvingsregisters zijn geweest; die zijn verloren gegaan.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De WIC werd in 1621 opgericht naar het voorbeeld van de Vereenigde Oostindische Compagnie, opgericht in 1602, ter versterking  van de overzeese handel op West-Afrika (de zogeheten Goudkust met o.a. Ghana)), de Caraïben en de beide Amerika’s  - zowel Noord, als Zuid. Tevens had het oorspronkelijk als doel te komen tot vestiging van handelskolonies of nederzettingen; dit zou onder meer gebeuren in Bahia (Brazilië) en Nieuw-Nederland (New York).
De oprichting van een dergelijke handelscompagnie ging gepaard met uitgifte van aandelen op de beurs, waar iedereen zich op kon inschrijven. De Republiek kende een rijke koopliedenklasse die geld te over had voor allerlei investeringen. Maar ook de gewone man of vrouw kon zich inschrijven. Dit geld werd vervolgens onder meer gebruikt voor de uitrusting van schepen benodigd voor de diverse reizen. De aandelen gaven na verloop van tijd recht op een bepaalde winstuitkering.
Het vestigen van een handelsmonopolie voor het Atlantische gebied bleek uiteindelijk niet haalbaar, reden waarom de (Oude) WIC in 1672 failliet ging; zij werd nog wel opgevolgd door een nieuwe WIC (1674-1795).

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

Het grootboek maakt deel uit van het archief van de WIC dat, vanaf de oprichting begin negentiende eeuw, bij het Nationaal Archief berust.

Publicaties: 
 • Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC. Zwolle 2002 Bibliotheek 158 C 49
 • Henk den Heijer, De geoctrooieerde compagnie: de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap. Amsterdam 2005. Bibliotheek 206 D 4
 • J.G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. ’s-Gravenhage 1958. Bibliotheek V 382.14
 • Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795. Haarlem 1903-1905. Bibliotheek 15 H 1

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in