Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
33848 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 33848 gevonden
Titel
Zuykerreekening van de voornoemde commiezen
Zeven rekeningen courant van de getrokkene assignatien
Zeven reekeningen courant van de getrokkene assignatien
Zeven cargaas van de 5 pro cento der inkomende en uytgaande goederen met Engelze vaartuygen aan Zuriname van fol. 61 tot fol. 74
Zeven cargaas van de 5 pro cento der goederen gelaaden in de Engelze vaartuygen op Suriname navigerende van fol. 238 tot fol. 251
Zelfde marginale notitie als boven N.B. alle welke stukken h tot p aantoonende zijn, eeniger der dificulteiten en schaaden die 't comptoir zijnde uyt de disordres waarin zich 't comptoir bevond, en getragt andere gebrouilleerde zaaken te eclaircipeeren, en in der minne te schikken
Wochenblat, Teutsches, van no 51 tot 53
Wochenblad (Teutschen) van't 9 tot 11 stuk
Wisselreekening van de voorseyde commiezen
Wisselbrieven en assignatien op de Societeijt getrocken
Wisselbrieven en assignatien door den voornoemden heer van Sommelsdijk op de voorseijde Societeijt getrocken met de advysbrieven daar toe gehorende
Wisselbrieven
Wisselbrieff van Gerrit Pater groot 925 gl. 17 st. 8 penning ten lasten Jacob Oortman
Wisselbrieff van den vendumeester Willem van Haaren in dato 31 mij 1720
Wisselbrieff van de weduwe Raye ten lasten Pieter van Loon
Wisselbrieff van A. Bomper
Wisselbrieff door G. de Vree in dato 28 april 1720
Wisselbrieff door deselve geremitteert
Wisselbrieff door Daniel Peuschot ten laste Jaques Pinet in dato den 5 february 1720
Wissel, getrokken door den commies der Westind. Compagnie à 2146. 15
Wissel getrokken door W. Crommelin, ordre Abraham van de Lande ten lasten Volkert van Jeever groot f 1488.7.8. hollands, dato 14 Sept. 1768
Wissel getrokken door D.F. Dandiran aen de ordre D.F. Dandiran, dato 9 augustus 1766, geendosseerd door gemelde Dandiran als Ontfanger in dato als booven verders geendosseerd door Jan Swart en zoon, dato 15 november 1766, als meede acte van protest weegens non betaeling van gemelde wissel, dato 17 februarij 1767
Wissel
Werklijst van de artillerie en ambagtslieden voor de maanden November en December 1793
Wekelijkse lijst generaal van het guarnisoen
Weeklijst van het guarnisoen
Weeklijst generaal van het guarnisoen
Weeklijst generaal van het guarnisoen
Weeklijst generaal van het guarnisoen
Weekleyste generaal van het guarnisoen van 7-11-'33 tot 31-12'33
Weekleyste generaal van het guarnisoen
Weekleyst generaal vant guarnisoen in Suriname
Weekleyst generaal vant guarnisoen
Weekleyst generaal van het guarnisoen
Weekleyst generaal van het guarnisoen
Weekelijsten(generaale) van`s lands vrijcorps zedert 1 Augustus tot ultimo October 1788 en 1 November 1788 tot ultimo January 1789
Weekelijsten van't eerste, tweede en derde battaillon zedert 1 January tot 25 February h a
Weekelijkse menage rekening van het 3e bataillon infanterie
Weekelijks generaal lijste van het guarnisoen
Weekelijke lijst van het garnisoen
Weekelijke leyste van het guarnisoen te Suriname
Weekelijke leyste generaal van het guarnisoen
Weekelijke leyst van het guarnisoen
Weekelijke generale leyste van de rantsoenen
Weekelijke generale leyst vant guarnisoen
Weekelijke generaale lijste van het guarnisoen
Weekelijke generaale guarnisoensleist
Weekelijke generaal lijst van het guarnisoen
Weekelijke Generaal Leyste van het guarnisoen Suriname
Weekelijke generaal leyste van het guarnisoen Surinaemen
vorige
12...677
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in